اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

 

 

هایپرتانسیون ریوی

 

Pulmonary Hypertertition

قهریه، هایپرتانسیون ریوی، افزایش فشار شریان ریوی ناشی از بیماری پیش روندهی تعروق ریوی (فشار سیستولیک بالاتر از ۳۰ میلیمتر جیوه) یا بافت ریه است. هایپرتانسیون ریوی به صورت بیماری اولیه و یا ثانویه به بیماری های قلبی یا ریوی رخ میدهد، در هایپرتانسیون ریوی اولیه، شریان های کوچک ریوی در نتیجه ضخیم شدگی لایه داخلی پوشاننده ریه تنگ می شوند. هایپرتانسیون اولیه (ریوی) بیشتر زنان بین سمنین ۲۰ تا ۴۰

سال را مبتلا می کند.

علل و عوامل مؤثر

هایپرتانسیون ریوی اولیه C ناشناخته

• هایپرتانسیون ریوی ثانویه ت: بیماری مادرزادی قلبی که باعث شانت چپ به راست می شود.

 

________________

اما ۵ ها بیان تانسیون ریوی

بیماری قلبی اکتسابی تاشی از نارسایی بطن چپ (برای مثال، بیماری روماتیسمی دریچهای قلب) هیپوکسی مزمن در رابطه با بیماری انسدادی مزمن ریوی اع بولی های ریوی تنگی ریوی داروهای مخصوص کاهش وزن (فن فلورامین و دکس فن فلورامین)

علایم و شکایات

اقزایش تتگی نفس هنگام استراحت

تاکیپنه

دارد بسیه

هیو کسی مداوم

سرگیجه

ترس، تشویش و نگرانی

مستکوپ

خستگی مقر ط

سپانوز (هایپر تانسیون ثانویه ریوی)

عنوازنشس

• نارسایی سمت راسته قلبی

به آریتمی قلبی

Et عوارض خطرناک: ارست تنفسی، مرگ ناگهانی

تنسنت اشیای تشبیخبنصی

ه هر یک از پروسیجرها، هدفه، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبل و بعد از

پروسپچر را شرح دهید. 2 عکسبرداری رادیولوژیکی از قفسه ی سینه: یرای تشخیص بزرگ شدگی شریان

ویویی، دهلیز راست و چپ الکتروکاردیوگرام: برای تشخیص آریتمیها آکوکاردیوگرام: برای ارزیابی ساختار و عملکود قلبی

گازهای خون شریانی: یرایی تعیین توازن اسید و باز و نیاز به اکسیژن کاتتریزاسیون قلبی: پروسیجری تهاجمی برای دیدن قلبی و عروق خونی یزرگ و اندازه گیری فشار شریان ریوی آنژیوگراقی عروق ویویی: جهت بررسی آمبولی ویه که خود باعث هیپوتانسیون ویوی شده اسمته

طبی

• درمان 3 اکسیژن درمانی 3 مانیتورینگ همودینامیک م: فلبوتومی همراه اندلزه گیریهای خجمهای قلبی و ریوی (هایپرتانسیون ریوی

 

________________

ها یونانسیون ریوی ۵۸۹

ثانویه) نت درمان هرگونه بیماری قلبی داروها

همه هایپرتانسیون ریوی اولیه: گشادکننده های عروقی از قبیل پروستا - سیکلین،

دیورتیکها، بلوک کنندههای کانال کلسیمی، داروهای ضدانعقاد

جراحی

به پیونل ریه

فتق مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

ه آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

ه هایپرتانسیون ریوی، علل اصلی و عوامل مؤثر در ایجاد آن را توضیح دهید.

علایم هشداردهنده هشدار: در صورت بدتر شدن کوتاهی تنفسی، تغییر وضعیت هوشیاری و یا لتارژی،

اقدامات اورژانسی ضروری است.

• علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

کاهش تحمل فعالیت تغییر در رنگ پوست یاقوام خلط افزایش سرفه تورم ساق پا، مچ پا یا شکم اریتروسیتوزیس (افزایش اریتروسیتها): سردرد، درد عضلانی، تاری دید، خلط خونی، افزایش خستگی، اپیستا کسی (خونریزی از بینی)

آموزشی های ویژه

• به بیمار با هایپرتانسیون ثانویه ریوی توضیح دهید که پلی سایتمی جبرانی (اریتروسیتوز) در نتیجه شانت (مخلوط شدن خون شریانی و وریدی) ایجاد خواهد شد و نیز توضیح دهید که ممکن است حتی هماتوکریت بیش از ۴۵٪ نیز برای بیمار در محدودهی طبیعی باشد. برای بیمار پارامترهای قردی هماتوکریت تهیه کنید. اطلاعاتی در رابطه با اکسیژن درمانی برای بیمار فراهم کرده و او را در تهیه تجهیزات از فروشگاه لوازم پزشکی کمک کنید. اطلاعاتی در مورد تکنیکهای تعدیل و تطابق تنفس برای بیمار فراهم کنید و روش آن را به بیمار نشان دهید. اهمیت تکنیکهای تن آرامی از قبیل موسیقی درمانی، تنفس عمیق، تفکر عمیق و بازخورد زیستی (بیوفیدیکا) را توضیح دهید. بر اهمیت عدم مصرف سیگار و دیگر فرآوردههای تنباکو تأکید کنید. توضیح دهید که کشیدن سیگار باعث تنگی عروقی و در نتیجه افزایش یار قلب می شود. به خانمهای بیمار توضیح دهید حامله شدن برای آنها ممنوع است و به بیمار توصیه

 

________________

________________

سراقبت روانی - اجتماعی

• بیمار را تشویق کنید ترس ها و نگرانیهایش را در مورد تغییرات سبک زندگی ناشی از بیماری بیان کند.

بع در جسورت نیاز برای بیمار حمایت عاطفی فراهم کنید و او را برای مشاوره ارجاع دهید.

مراقبتهای پیگیری و ارجاعات

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد. در صورت نیاز اطلاعاتی در مورد ارجاغ به برنامه های ترک سیگار و نیز برنامه های باز توانی ریویی برای بیمار فراهیم کنید.