اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

 

 

ترومای قفسه ی سینه

ترومای قفسه ی سینه                                                  Chest Trauma (Flai Chest)

 

تعریف. صدمات قفسه ی سینه به علت شکستگی دنده ها است. انواع صدمات قفسه ی سینه شامل صدمات نافذ یا سوراخ کننده (گلوله، زخم چاقو، اجسام تیز و سوراخ کننده) و غیرنفوذی (افتادن، ترومای بلانت و جراحات کم ناشی از تصادف با اتومبیل) است. ترومای قفسه ی سینه حتی می تواند شامل جراحات ارگان های داخل قفسه ی سینه، مثل قلب و سیستم تنفسی و یا شکستگی جناغ سینه باشد

علل و عوامل مؤثر

تصادفات اتومبیل

انفجار

ضرب و جرح

سایر انواع تصادفات

علایم و نشانه ها

 درد تیز و برنده در سینه

تاکی کاردی

حرکات ناموزون دیواره ی قفسه ی سینه

صدای مکش از محل زخم قفسه ی سینه

جراحت و زخیم قابل مشاهده در قفسه ی سینه

عوارض

 به هموتوراکس

پنوموتوراکس

ادم ریه

 کوفتگی ریه

عوارض خطرناک: شوک، ایست تنفسی، پنوموتوراکس فشاری [1] و تامپوناد قلبی

تست های تشخیصی

هر یک از پروسیجرها هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید. عکسبرداری قفسه ی سینه: بررسی از نظر آتلکتازی، پنوموتوراکس، تایید شکستگی دنده ها و هموتوراکس

گازهای خون شریانی: بررسی هیپوکسمی (کاهش فشار O2) و هیپرکاپنبه (افزایش فشار CO2)

تست عملکرد ریه: جهت ارزیابی مشکلات محدودکننده ریوی از طریق اندازه گیری حجم هوایی که به ریه داخل و از آن خارج می شود و سپس محاسبه ی ظرفیتهای ریوی

CT اسکن: جهت بررسی شکستگی دنده ها و جناغ

• اکوکاردیوگرافی: برای بررسی تامپوناد قلبی و افیوژن پریکارد

درمان

طبی

• درمان

اکسیژن تراپی

گذاشتن چست تیوب

کنترل درد

لوله گذاری داخل تراشه و تهویه مکانیکی

توراکوستومی با سوزن جهت پنوموتوراکس فشاری

ثابت کردن دیواره ی قفسه ی صدری با تسمه

با توراسنتز جهت درناژ افیوژن پلور

داروها

آنتی بیوتیکها داروهای بلوک عصبی - عضلانی برونکودیلاتورها

مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. عوامل زمینه ای و عوامل مؤثر را توضیح دهید. نحوه ی بی حرکت نگه داشتن قفسه ی سینه در هنگام سرفه جهت اجتناب از درد را نشان دهید.

بر اهمیت نکشیدن سیگار تأکید کنید.

چگونگی تعویض پانسمان زخم قفسه ی سینه را توضیح دهید.

 در مورد استفاده از اسپیرو متر تحریکی توضیح دهید.

علایم هشدار دهنده

هشدار: به بیمار تأکید کنید، که در صورت بروز علایمی مثل کوتاه شدن تنفس و به گوش رسیدن صدای مکش از محل زخم قفسه ی سینه، سریعاً به مراکز اورژانس مراجعه کند.

به علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پر ستار گزارش شود، مرور کنید.

• عفونت سیستم تنفسی فوقانی

علایم عفونت زخم

سرفه مداوم

درد مداوم قفسه سینه

داروها

• هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. به بیمار در مورد اجتناب از مصرف داروهای بدون نسخه یا بدون مشورت با پزشک توضیح دهید.

فعالیت

 به بیمار توصیه کنید تا تمرینات ورزشی را در حد تحمل انجام داده و از ورزشها و فعالیت های شدید تا زمان ترمیم شکستگی ها اجتناب کند.

 به بیمار توصیه کنید که از رانندگی با نشستن روی صندلی جلوی اتومبیل تا ترمیم کامل زخم های سینه خودداری کند. استفاده از اتومبیل با کیسه ی هوا بهتر است.

تا زمان ترمیم شکستگی ها، از انجام ورزش هایی که دارای برخورد زیادی هستند، خودداری شود.

رژیم غذایی

برای اجتناب از یبوست و زور زدن هنگام دفع از غذاهای با فیبر بالا استفاده کند.

مراقبت از افراد مسن

در مورد افراد مسن، بیمار و مراقبین او باید بدانند که:

در صورتی که زخم قفسه ی سینه یا درد، استفاده از واکر را مشکل کند، خطر افتادن بیشتر می شود. ممکن است اموزش به بیمار جهت استفاده از وسایل کمکی تا زمان التیام اسیب قفسه ی صدری و بهتر شدن قدرت عضلانی قفسه ی سینه به تأخیر بیفتد.

 

 

مراقبت روانی - اجتماعی

• در صورتی که آسیب قفسه ی صدری ناشی از تصادف یا اقدامات جنایی است، بیمار و خانواده ی او را به مشاورین اجتماعی جهت اداره ی اختلال استرس بعد از ضربه (PTSD) ارجاع دهید.

مراقبتهای پیگیری

• بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

برداشتن کیسه ی صفرا                                              (Chielecystectomy

تعریف: برداشتن کیسه ی صفرا به دلیل سنگ یا التهاب برای برقراری مجدد جریان صفرا از کبد به روده کوچک است. پروسیجر ممکن است از طریق جراحی شکم (کله سیستکتومی باز) و یا از طریق پروسیجر لاپاروسکوپی انجام شود.

آموزش قبل از پروسیجر

• توضیحات پزشک در مورد پروسیجر و دلیل انجام آن را مپرور کرده و بیمار را به پرسیدن سؤال و بیان هرگونه ترس و اضطرابش تشویق کنید.

مروری بر مراقبت های قبل از پروسیسیجر

• توضیحات پزشک در مورد پروسیجر را مرور کنید و در مورد ضرورت تکمیل فرم رضایت نامه و امضای ان برای جراحی بیهوشی، ترانسفیوژن خون و رادیوگرافی توضیح دهید.

بیمار را اگاه کنید که پذیرش در بیمارستان، در روز جراحی صورت گرفته و جراحی تحت بیهوشی عمومی انجام می شود.

تستهای روتین قبل از پروسیجر را مرور کنید، شامل شمارش گامل گلبولها (CBC)، تجزیه ادرار، عکسبرداری قفسه سینه و الکتروکاردیوگرام، به بیمار بگویید که باید از شب قبل از جراحی NPO باشد.

پوست را آماده کنید: بیمار دوش گرفته و پوست را با صابونهای باکتریوسید بشوید.

 بیمار را آگاه کنید که یک انما شب قبل از پروسیجر برای شستشو و تمیز کردن روده لازم است.

برای کله سیستکتومی باز:

توضیح دهید گه یک برش جراحی در قسمت زیر، سمت راست قفسه ی سینه ایجاد خواهد شد. توضیح دهیل که پروسیجر ممکن اسمت ۲ تا ۴ ساعت طول بکشده ممکن است گرافی در طی جراحی گرفته شود.

برای لاپاروسکویی: به بیمار بگویید که از شبی قبل از جراحتی باید NPO باشد.

توضیح دهید که پروسیجر اغلب ۹ تا ۳ ساعت طول میکشد.

 نیز به بیمار توضیح دهید که بزرگترین برشی جراحی به طول ۲ تا ۴ اینچ در زیر ناف خواهد بود (برای برداشتن کیسه صفرا) و همچنین ۳ یا ۴ سوراخ در شکم برای رد کردن سایر اسکوپها ایجاد خواهد شد (برای تزریق گاز داخل حفره ی شکم که سبب ایجاد دید بهتر می شود و خرکت اسکوپها در فضای شکمی را آسانتر خواهد کرد).

مروری بر مراقبتهای بعد از پروسیجر

برای کله سیستکتومی باز: به مبحث جراحی شکم را ببینید.

 توضیح دهید که مدت بستری در بیمارستان ۴ روز یا بیشتر خواهد بود

توضیح دهید که لوله های تخلیه ای برای خروج ترشحات گذاشته خواهد شد:

لوله ی بینی - معدی و تی - تیوب برای تخلیه ی صفرا و همچنین گناشتن درن پن روز یا درن جکسون – پارت [2] .

برای لاپاروسکوپی:

به بیمار بگویید که اگر دچار حالت تهوع نباشد، مایعات از عصر روز جراحی شروع خواهد شد.

 بیمار را برای خروج از تخت و راه رفتن تشویق کنید.

بیمار را آگاه کنید که شکمش به دلیل گازهای تزریق شده متورم خواهد بود.

به بیمار بگویید که ضددردها برایش تجویز خواهد شد.

 توضیح دهید که بیمار روز بعد از عمل مرخص خواهد شد.

عوارض جانبی

خونریزی

 شوک

 پریتونیت

فلج ایلئوس

عفونت زخم

مشکلات ریوی

• عدم تعادل الکترولیتی

سندرم بعد از کله سیستکتومی (درد در ناحیه ربع فوقانی و راست شکم، عدم تحمل غذای چرب، نفخ)

برای لاپاروسکویی:

۰ خونریزی

عفونت زخم

 پریتونیت

صفراوی

سپسیس

کرامپ های شکمی

 درد شانه

عوارض خطرناک: پریتونیت

مراقبت در منزل

 اطلاعات عمومی

آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

مراقبت از زخم برش جراحی

در مورد هرگونه مراقبت مربوط به برش جراحی و تعویض پانسمان توضیح دهید.

به بیماری که با تی - تیوب به منزل فرستاده می شود، آموزش های لازم را در مورد مراقبت از تی - تیوب و کیسه ی تخلیه ای ارایه دهید.

 لوله ها را با چسبی به بدن متصل کنید.

لوله و کیسه را هنگام دراز کشیدن در سطح شکم نگه دارید تا از تخلیه ی بیش از حد جلوگیری شود.

 لوله و کیسه ی تخلیه ای را جدا نکنید.

 از پیچ خوردگی در لوله ها اجتناب شود.

در هنگام تخلیه ی کیسه: دستها را شسته و رابط با الکل تمیز کنید، آن را جدا نموده و کیسه را به داخل یک ظرف خالی کنید، آن را دوباره متصل کرده و رابط را تمیز کنید، میزان ترشحات را اندازه گیری کنید و مقدار آن را ثبت نمایید. ترشحات تخلیه شده را در توالت بریزید و ظرف آن را شستشو دهید،

 محل کاتترگذاری باید روزانه از نظر نشت یا تراوش، قرمزی، تندرنس و یا تورم مشاهده شود. محل را با آب و صابون شسته و پانسمان را تعویض کنید.

 تی - تیوب را یک ساعت قبل و بعد از غذا کلامپ کنید.

علایم هشداردهنده

 هشدار: به بیمار بگویید در صورتی که علامتی از عفونت یا انسداد جریان صفراوی مشاهده کرد، سریعا به پزشک اطلاع دهد.

• علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

عفونت زخم: قرمزک، تندرنس، تورم

 انسداد مجاری صفراوی: درد پایدار، زردی، خارش و فقدان حرکات روده ای، مدقوع سفالی رنگ، ادرار تیره

تب، لرز

تهوع و استفراغ

داروها

• هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید.

فعالیت

• برای لاپاروسکویی:

بیمار را به افزایش تحرک جهت کاهش نفخ شکم تشویق کنید.

 توضیح دهید که انجام فعالیتهای معمول بعد از دو روز ممکن خواهد بود.

توضیح دهید که بیمار باید از بلند کردن اجسام سنگین بیشتر از ۱۰ پوند یا کار و ورزش های شدید برای یک هفته یا بیشتر اجتناب کند که این زمان، توسط پزشک مشخص میگردد.

برای کله سیستکتومی باز:

از بلند گردن اجسام سنگین بیشتر از ۱۰ پوند برای ۴ تا ۶ هفته ی اول بعد از جراحی اجتناب کند.

فعالیتها به تدریج افزایش یافته و بیمار بیشتر استراحت کند.

رژیم غذایی

به بیمار بگویید که یک رژیم غذایی کم چربی (برای ۶ هفته و سپس افزایش میزان تدریجی چربی)، پر کربوهیدرات و پرپروتئین مصرف نماید. بیمار را به استفاده از وعدههای غذایی مختصر و مکرر تشویق کنید.

• برای به حداقل رساندن خطر ابتلای پانکراسی به بیمار توصیه کنید تا از مصرف الکل اجتناب کند.

مراقبت های پیگیری

بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

 

[1] . Tension Pne amothorat

[2] . Jackson-Partti