اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

شماره تماس 09120059441

شماره واتس آپ :09120059441

شماره تلگرام :09120059441

امبولی ریوی

امبولی ریوی

تعریف: امبولی ریوی، انسداد عروق خونی ریه توسط یک امبولی است. امبولی تودهای است که از لخته خون، چربی، هوا یا مایع آمنیوتیک تشکیل می شود. امبولی باعث کاهش پرفیوژن ریوی و در نتیجه کاهش اکسیژناسیون (هیپوکسمیا) می شود. آسیب ریوی به

 

________________

۵۸۴ امتیوی لیوی

تعداد لخته ها و وسعت انسداد گردش خون ریوی بستگی دارد. شایعترین منبع برای امبولی ریوی، ترومبوز وریدی نماق پا، ران یا لگن می باشذ. بیماری که دچار امبولی ریوی شده است، نیازمند اقدامات فوری پزشکی است.

عوامل مؤثر استاز وریدی (برای مثال استرا خشت طولانی در تخت چاقی، سن بالا، حاملگی و دوره پس از زایمان) شکستگی ها، آسیب یا جراحی بر روی ارگان های لگنی یا استخوانها جراحی شکمی یا تروما شکستگی ها یا اعمال جراحی ارتوپدیک بر روی استخوانهای بلند (مثل فمور، بازو) افزایش میزان انعقادپذیری خون به دلیل بیماری های خونی (نقص آنتی ترومبین ۳ و پلی سیتمی ورا) و یا در اثر استفاده از داروهای ضد حاملگی با استروژن بالا هر قرص mg به ۱ می) سیگار کشیدن بیماری سیستمیکیا؛ بیماری مزمن ریوی، نارسایی احتقانی قلبه فیبریلاسیون دهلیزی، ترومبوامبولی، ترومبوفلبیت یا جراحی عروقی، دیابت ملیتوس، جراحی وسیع، سرطان و انفارکتوسه میوکارد افراد مسن: استراحت در بستر، عدم فعالیت، شکستگی هیپ

علایت و شکایات

کوتاهی تنفس شکایت از درد هنگام نفس کشیذن بی قراری دلهره و تشویش تعریق زیاد سیانوز، رنگپریدگی تاکی کاردی تاکیپنه تسرفه خلط خونی (به ندرت) کاهش فشار خون افزایش درجه حرارت

عوارضس انفارکتوس ریوی امبولی ریوی گسترده یا عود کننده آتلاکتازی هیپرتانسیون ریوی نارسایی بطن راست کاهش برونده قلبی

EH عوارفش شطرناک: شوک، ارست تنفسی، ارست قلبی - تنفسی

 

________________

تنستهای تنشیخبصی ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. با عکسبرداری رادیولوژیکی از قفسه ی سینه: به منظور ارزیابی سیستم های قلبی

و ریوگی اسکن ریه (تهویه " پرفیوژن): برای شتاسایی نقایص موجود در پرفیوژن خون ریه انژیوگرام ریوی؛ آزمون تشخیصی قطعی برای امبولی ریوی الکتروکاردیوگرام: به منظور افتراق بین امبولی ریوی و انفارکتوس میوکارد گازهای خون شریانی: برای تعیین توازن اسید و باز و نیاز به اکسیژن ارزیابی های سرمی جهت تعیین علت، مثل آنتی کواگولانت، لوپوس، پروتئین C و پروتئین S: افزایش لاکتات دهیدروژناز، بیلی روبین، فرآوردههای حاصل از تجزیه و شکسته شدن فیبرین، d - دایمر CBC جهت ارزیابی آنمی آنزیمهای قلبی جهت ارزیابی ایسکمی یا انفارکتوس میوکارد (تروپونین، ایزوآنزیم کراتین کیناز)

ندار میان

طبی ه درمان نه استراحت در تخت ت: اکسیژن درمانی 3. استفاده از جورابههای ضدامبولی از: درمان علت های زمینهای داروها 3. آنتی کوآگولانتها: هپارین، وارفارین (کو مادین) ترومبولیتیک ها: استرپتوکیناز، اوروکیناز برای سرعت بخشیدن به انحلال لخته

جراحی

قرار دادن یک فیلتر به شکل چتر برای امبولی های متعدد در صورتی که استفاده از ضدانعقادها منع مصرف دارد.

فتق مراقیت در متزل

اطلاعات عمومی آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس

امبولی ریوی، علل اصلی و عوامل مؤثر در بروز بیماری را توضیع دهید. برای بیماران در معرض خطر، اطلاعاتی برای پیشگیری از امبولی ریوی فراهم کنید. بر اهمیت عدم مصرف سیگار یا فراورده های تنباکو تاکید کنید. برای بیمار توضیح دهید که نیکوتین باعث انقباض عروقی شده و به سلولهای لایه ی اینتیمایی عروق (داخلی ترین لایه عروق) آسیب می رساند.مییابی بریزی

|A2۴

علایم هشداردهنده - هشدار: به بیمار تأکید کنید که در صورت بدتر شدن کوتاهی تنفس و یا اختلال در

وضعیت مغزی، بلافاصله برای انجام اقدامات اورژانسی مراجعه کند.

علایم و شکایانی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

خلط خونی افزایش درجه حرارت تاکیپنه کوتاهی تنفس درد تیز و ناگهانی قفسه ی سینه

آموزشی ویژه

برای زنان، توصیه کنید که استفاده از داروهای ضدبارداری استروژنی به عنوان روش پیشگیری، در طول مدت استفاده از داروهای ضدانعقاد منع مصرف دارد.

داروها

هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و معوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، مرور کنید ( مبحث «ضدانعقاد درمانی»

به بیمار بگویید تا از مصرف داروهایی که باعث افزایش اثرات وارفارین (کومادین) می شود، مانند اسپرین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (ایبوپروفن)، سایمتیدین، و تری متافان خودداری کند، داروهایی که باعث کاهش اثر وارفارین می شود، شامل آنتی اسیدها، دیورتیکها، ضد حاملگی های خوراکی و باربیتوراتها می باشند. در صورتی که بیمار با تجویز ضدانعقادها مرخص شده، ضرورت بررسی ادرار، مدفوع و خلط را از نظر وجود خون، توضیح دهید.

فعالیت

اهمیت انجام ورزش در حد تحمل همراه با دورههای استراحت را توضیح دهید. به

بیمار بگویید تا ورزشهای معمولی مثل راه رفتن را انجام دهد، راهکارهایی برای جلوگیری از تشکیل حوضچه های وریدی (مثل پرهیز از نشستن یا ایستادن به مدت طولانی، بالا قرار دادن پاها هنگام نشستن و پرهیز از روی هم

انداختن پاها) به بیمار آموزش دهید. روش صحیح استفاده از جورابههای ضدامبولی را به بیمار نشان دهید. به بیماری که از داروهای آنتی کواگولانت استفاده می کند، آموزش دهید که از انجام ورزش های تماسی و یا فعالیتهایی که باعث آسیب پوست می شود (مانند باغبانی ، خودداری کند.

روش های دیگر درمانی

به بیمار بگویید که در مورد مصرف داروهای گیاهی که حاوی کومارین است (مثل یونجه، نوعی فلفل، کاسیا، کرفس، چای کامو میل ، شیرین بیان، جعفری، کلاور

l. Cassia 2. Chamomille

 

________________

ها بین ناسیون ربویه ۵۸۷

قرمز، کلاور شیرین و ویتامین E) که باعث افزایش خطر خونریزی می شود، احتیاط کند.

ه به بیمار بگویید که در مورد مصرف گیاهان دارویی (متل کوآنزیم 010)، چای سبز،

جین سینگه و ویتامین K ) که اثرات کومار این را کاهش می دهد، اختیاط کند،

مراقبت از افراد مدسن

• بیمار و خانواده او باید بدانند که: نی: زمانی که بیمار از داروهای ضدانعقاد استفاده می کند، باید جهت جلوگیری از

افتادون احتیاج کند. توجه داشته باشید که اختیاطهای لازم جهت جلوگیری از افتادن باعث بی خرکتی طولانی مدت و کاهش فعالیت بیمار نشود.

تراشبنت زروانی ست اجتماعی

• بیمار را تشویق کنید تا در برنامه ریزی درمانی خود (به ویژه برای پیگیری تستهای آزمایشگاهی در درمان با ضدانعقادها) نقش فعال داشته باشد.

مراقبت پیگیری و ارجاعات ه بر اهمیت ویزیت های پیگیر پزشکی و آزمایشگاهی تأکید کنید و مطمئن شوید که

بیمار نام و شماره تلفن های خسروری را دارد. در صورت نیاز بیمار را به برنامه های ترکانسیگار ارجاع دهید و اطلاعاتی در این رابطه برای بیمار فراهم کنید. اطلاعات به چاپ رسیده توسط انجمن قلب آمریکا را برای بیمار تهیه کنید. اهمیت انجام تستهای آزمایشگاهی در طی درمان با ضدانعقادها را توضیح دهید، به بیمار بگویید همه پرسنل بهداشتی را در مورد این که داروهای ضدانعقاد دریافت می کند، آگاه کند