سرطان حنجره

سرطان حنجره

Lryngeal Cancer

تعریف: سرطان خنجره به طور شایع (۶۰ ٪) در گلوت (طناب های صوتی حقیقی) رخ می دهد. سرطان خنجره در قسمت فوقانی گلوت یعنی اپیگلوت و طناب های صوتی کاذب دارای میزان بروز پایین تری است، ۹۰٪ موارد سرطان خنجره در مردان رخ میدهد که بین ۶۰ تا ۲۰ سالگی دارای بالاترین میزان بروز است. میزان مرگ ناشی از سرطان حنجره در بین سیاهپوستان بیشتر از سفیدپوستان است. در حدود ۹۵٪ سرطانیهای سر و گردن از نوع اسکو اموس سال هستند. سرطان سلولهای اسکواوس گلوت در حنجشره، نسرطان سیگاری ها است و عموما بعد از یک دهه سیگار کشیدن رخ میدهد. سرطان درجا ممکن است به تنهایی و یا همراه بیماری مهاجم وجود داشته باشد. بدخیمیهای قسمت فوقانی گلوت، معمولاً هنگام تشخیص دارای مراحل پیشرفتهای است. بدخیمی به ندرت در قسمت زیر گلوت توسعه مییابد.

عوامل خطرزا

کشیدن سیگار به سوء مصرف الکل ه تماس با فلز، چرم و یا گردوغبار نساجی خشونت مزمن صدا و دیگر شکایات مربوط به صوت آسپیراسیون هنگام بلع سختتی بلع احساسی جسم خارجی در گلو دارد گلو یک طرفد درد گوش توده گردنی (قسمت فوقانی گلوت)

تست های نشخیصی

 به هر یک از پروسیجرها، هد قاء احشعساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید. 6 معاینه آینهای غیرمستقیم: به منظور دیدن ضایعه روی حنجره لارنگوسکوپی مستقیم و بیوپسی: به منظور دیدن ضایعه روی حنجره و یافتن وجود سلولهای بدخیم توموگرافی قدامی حنجرهای برای تشخیص توسعه تومور در زیر گلوت بررسی های عملکرد ریویی: برای بررسی وضعیت تنفسی قبل از عمل عکس قفسه ی سینه: برای تشخیص بیماری های ریوی از قبیل سرطان ریه

درمان

طبی

ه درمان

پرتودرمانی: امواج خارجی

شیمی درمانی

۵ - فلواوراسیل (Fil-5) شیمی درمانی کمکی با متوتروکسات و Fu-5

جراحی

برداشتن اندوسکوپیک توسط لیزر: برای تومورهای کوچک لارنژکتومی نسبی: برداشتن بخشی از حنجره، بیمار قادر به "تکلم خواهد بود. لارنژکتومی بالای گلوتی: خارج کردن نواحی بالای گلوت کورد کتومی قطع طنابهای صوتی) لارنژکتومی کامل: برداشتن حنجره؛ به طور دائم فرد صدایش را از دست می دهد و تراکئوستومی جهت گمک به تنفس نیز انجام میشود. لارنژکتومی کامل همراه با دیسکسیون وسیع گردنی : برداشتن حنجره و غدد لنفاوی اطراف عضله، بافت و عروق خونی مجاور

بازسازی: فلابی پوستی

مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. از وسایل کمکی بصری استفاده کنید و قبل از ترخیصر زمانی را برای نمایش دوباره (موارد یاد داده شده) توسط بیمار در نظر بگیرید، برای بیماری که تحت عمل جراحی لارنژکتومی قرار دارد، گستردگی برنامه جراحی را شرح دهید و هرگونه تصور غلط را برای بیمار روشن کنید. مبحث پرتودرمانی و شیمی درمانی را نگاه کنید. به بیمار توضیح دهید که انتخاب نوع درمان بستگی به محل درگیری سرطان هرحله بیماری، سن و وضعیت سلامت کلی بیمار دارد. توضیح پزشک در مورد بیماری و انواع درمان های تجویز شده شامل پرتودرمانی و جراحی را مرور کنید.

توضیح دهید که درمان به مرحله و محل تومور بستگی دارد،

مراقبت از افراد مسن

توضیح دهید که هرچند شیمی درمانی روش مطمئنی در افراد مسن استه ولی تغییرات وابسته به سن در کبد، جریان خون و ذخایر متابولیک ممکن است روی متابولیسم دارو و عوارض جانبی آن اثر بگذارد. به خانواده و مراقبین بیمار توضیح دهید که گرچه بیمار مسن ناتوان است، ولی قادر است که پرتودرمانی را تحمل کند،

مسراشنبت های روانی - حجتماعی

بیمار را تشویق کنید تا در مورد ترس ها و نگرانی های خود در مورد بیماری، انواع درمان و پیش آگهی آن صحبت کند.

ه بیمار را تشویق کنید تا در مورد ناکامی و غم و غصه ی خود صحبت کند. ه در مورد گروههای حمایتی و مشاوره، اطلاعات لازم را در اختیار بیمار و خانواده او فرار دهید.

مراقبتهای پیگیری

• بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تاکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. اگر بیمار تحت عمل لارنژکتومی قرار گرفته است، ترتیبی دهید تا قبل از عمل با سایر افرادی که تحت این عمل قرار گرفته اند، ملاقات نموده تا بدین وسیله به او کمک شود تا با تغییرات ایجاد شده در تصویر ذهنی کنار آید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید