اندازه گیری تعداد نبض

Pulse Taking

تعریف اندازه گیری تعداد نیض است. نبضس عبور خون از درون رگهای خونی است که در نتیجه ی انقباض منظم و گسترش آن به شریان ایجاد می شود. محل های شایع برای لمس نبض شامل مچ (رادیال)، گردن (کاروتید)، پیشانی، گیجگاهی (تمپورال)، پشت زانو (پوپلیتئال) و داخل آرنج (انته کوبیتوس) هستند. مچ و گردن از بیشترین محل های شایع

برای گرفتن نبض در بیماران هستند.

 

________________

۷۸۲ متر فینزی رقصی

انتقا مراقیت در منزل اطلاعات عمومی ه آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره

تلفنهای پزشک و یا پرستاز را فراهپم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس

توضیح دهید که نبض چیست؟ چرا بیماران باید نبضشان را کنترل کنند؟ و نحوه ی برخورد با نبض خیلی تند یا کند و یا نامنظم باید به چه صورت باشد؟ عواملی که می توانتد بر سرعت نبض اثر بگذارند (ورزش، استرسی، محرک هایی مثل تنباکو و کافئین، داروهای محرک و غیرمجاز، الکل، سرما، داروهای الرژیک، عدم فعادل الکترولیتها مثل سدیم و پتانسیم) را برای بیمار توضیح دهید. نحوه ی گرفتن نبض را به بیمار آموزش داده و به وی زمان بدهید تا موارد آموزش داده شده را تمرین کند. 3: از دو انگشت (انگشت اشاره و انگشت وسطی) برای گرفتن نبض استفاده کند.

انگشت شست مناسب نیست، زیرا دارای نبض است. دو انگشت باید به آهستگی در نقطه ضربان یا نوسان قرار داده شود. توضیح دهید که فشار محکم، نبض را از بین میبرد. نبض رادیال در قسمت داخلی مچ حس می شود: شروع از قسمت خارجی مچ و لغزاندن دو انگشت به آهستگی به داخل تا زمانی که نبض حس شود. نبض کاروتید (در سمت راست یا چپ گلو : از وسط گلو در زیر چانه شروع شده و دو انگشت به سمت راست یا چپ (در حدود یک اینچ) خرکت داده می شود تا فسر بان حس شود. به بیمار آموزش دهید که نبض را برای ۳۰ ثانیه بگیرد و سپس آن را در دو ضرب کنند و توضیح دهید که برابر ریت نبض در یک دقیقه است. روش ثبت سرعت نبض را به بیمار نشان دهید و اقداماتی را که در مقایسه با نبض نرمال، در صورتی که نبضس وی کمتر یا بیشتر از حد طبیعی و یا نامنظم باشند باید انجام دهد، به او توضیح دهید.

ثبت گرفتن نبضس روزانه

سرعت ضربان قلب من باید: تاریخ زمان

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید