اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

شماره تماس 09120059441

شماره واتس آپ :09120059441

شماره تلگرام :09120059441

توبرکلوزیس ریوی

Tuberculosis Pulmonary توبرکلوزیس ریوی

تعریف توبرکلوزیس ریوی (سل ریوی)، یک بیماری ریوی عفونی است که در اشکال مزمن، حاد و یا تحت حاد ایجاد می شود و در این بیماری، باسیل سل ( مایکویا کتریوم توبر کاوریس) باعث ایجاد فیبروز و تشکیل حفره در ریه می شود، باسیل سل به وسیله یاز نمونه کاتوریستی میگیتویی.

قطرههای موکوسی خلط فرد مبتلا که حاوی بیماری فعال است، از راه هوا استنشاق می شود. با شیوع کمتری ممکن است که این باسیل ها بلعیده شوند و یا از طریق شکاف پوستی وارد بدن شوند. افراد مستعد شامل بچههای زیر ۳ سال، بزرگسالان مسن تر از ۶۵ سال، افراد به شدت بیمار، کارگران مشاغلی که با آزبستوز و سیلیکون سروکار دارند، اشخاص دارای سوء تغذیه و افرادی که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده (مثل سرطان، عفونت HIV و داروهای ایمونوسا پرسیو)، هستند. بروز سال برای اشخاصی که در مکانهای شلوغ با تهویه ضعیف زندگی می کنند و وضعیت بهداشتی مناسبی ندارند (مثل پناهگاههای

بیخانمان ها و اتاق های اجارهای) بالا میباشد.

علایط و نتسکایات تب خفیف مداوم تعریق شبانه بیاشتهایی و از دست دادن وزن خستگی و کسالت درد سینه (درد قفسه ی صدری پلورتیک) مربوط به پرده ی جنسب یا فشردگی قفسهای

السله

سرفه مداوم همراه با خلط خونی یا خلط موکوسی چرکی

شجموویتز پنوموتوراکس (یک طرفه یا دوطرفه) پلورال افیوژن (تجمع مایع در حفره جنب ) پریکاردیته پریتونیت، مننژیت، لنفادنیت توبرکلوزیس (سل) مقاوم به چند دارو توبرکلوزیس (سل)؛ خارج ریوی

Et عوارض خطرناک: هیپوکسی شدیده پنوموتوراکس دوطرفه

تستهای تشخی

به هر پروسیجر، هدفه، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر

را شرح دهید. این تسعت پوستی توبرکولین (به عنوان مثال مشتق پروتئینی خالص شده [PPD]

تست مانتوکس) کشت خلط گرافی از قفسه سینه شستشوی معدگی برونکوسکوپی فیبر اپتیک برای بیوپسی بافت بیوپسی سوزنی از پرده جنبه تهیه اسمیر اسید فاست از خلط CT اسکن از قفسه ی سینه جهت تعیین آبسه های ریوی، اسکار و یا تشکیل حفره های خالی آزمایش CBC)، فریتین و آهن جهت بررسی کمخونی ناشی از بیماری مزمن

 

________________

آتوبیرکلو ریسر ریوی ۶۸۳

طبی

• درمان ایزولاسیون تنفسی، در صورت نیاز 9 رژیم غذایی پر پروتئین و پر کربوهیدرات تا اکسیژن درمانی، در صورت نیاز

قطع و برداشتن ضایعات حفرهای مزمن مداخله جراحی برای هموپتزی شدید، پنوموتوراکس خودبهخودی، تخلیه ی آبسه، انسداد رودهای یا تنگی خالب

اشق مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تمأس بگیرند. همه اعضای خانواده را در آموزش شرکت دهید. در مورد فرآیند بیماری، علل اصلی و عوامل مؤثر، نحوه ی سرایت و انتقال بیماری توضیح دهیل،

علایم هشداردهنده

هشدار: به بیمار تاکید کنید در صورت شروع ناگهانی درد قفسه ی سینه یا کوتاهی

تنفسی، اقدامات اورژانسی الزامی است.

ه علایم و شکایاتی را که یاید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

خلط خونی مشکل در نفس کشیدن دارند نسبته افزایش سرفه تعریق شبانه تنب با آموزش های ویژه ه بیمار را آگاه کنید که کجا و چگونه (به عتوان مثال داروخانه، شرکت لوازم پزشکی)

 

________________

۶۸۴ تویر کلوریس ریوی

می تواند وسایل مورد نیاز خود را تهیه کند. به منظور جلوگیری از انتقال بیماری، اهمیت بهداشت مناسب و شستن دستها پس از دست زدن به ترشحات ه ماسک ها، یا دستمال های آئوده را توضیح دهید. به بیمار آموزش دهید تا هنگام سرقه کردن جلوی دهانش دستمال بگیرد و سرش را به یک طرفه بچرخاند و از تماس مستقیم با خلط خودداری کند. چگونگی دفع دستمال ها را توضیح دهید. به بیمار بگویید در صورتی که نمی تواند از دستورات پیروی کنده باید ماسک بزند. در صورت نیاز پروسیجرهای ایزولاسیون تتقسی در منزل را مرور کنید: در یک اتاق با تهویه متاسب بخوابیده از لوازم و ظروف غذاخوری یک بارمصرف استفاده کنید، از کیسههای پلاستیکی ضد آبی برای دور ریختن مواد دقعی استفاده کنید. نیاز به پرهیز از مکانهای شلوغ و تماس با اشخاص دارای عفونتهای تنفس فوقانی را شرح دهید. اهمیت پرهیز از تماس نزدیک با دیگر افراد، تا زمانی که پزشک اجازه نداده و اشرح

هلیله بر اهمیت ترک سیگار و عدم استفاده از سایر فرآوردههای تنباکو تأکید کنید.

داروها به هدفه مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی (به عنوان مثال، ناشنوایی، سرگیجه) را که باید به پزشک و یا پرستار گزارش شود تویسیح دهید. بیمار را آگاه کنید که آنتیبیوتیکهایی مثل ریفامپین و ایزو نیازید، به مدت ۶ تا ۱۲ ماه برای بیمار تجویز می شود و در صورتی که بیمار ریفامپین دریافت می کند، به او توضیح دهید که ممکن است ترشحات بدن (مدفوع، اشک، بزاق) صورتی یا قرمز رنگ شود. به یانوان بیمار هشدار دهید که ممکن است مصرف داروهای ضدسل در اثربخشی داروهای ضد حاملگی خوراکی تداخل ایجاد کند. نیاز به پرهیز از مصرف داروهای بدون نسخه بدون یررسی پزشک را توضیح دهید. بر اهمیت عدم قطع مصرف داروها، مگر با تأیید پزشک تأکید کنید.

قعالیت * به بیمار توصیه کنید تا به معظور جلوگیری از خستگی، ورزش و فعالیت هایش را در

حد تحمل محدود کند و دورههای مکرر استراخت برای خود یرقامهریزی کند.

رژیم غذایی

• نیاز به رژیم غذایی پرپروتئین و پرکربوهیدرات را شرح دهید و در صورتی که بیمار کماشتها است، به او پیشنهاد کنید تا وعدههای غذایی کم حجم و مکرر داشته باشد. ه به بیمار آموزش دهید تا در صورتی که ممنوعیتی وجود ندارده روزانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰

میلی لیتر یا بیشتر مایعات بنوشد.

درمان چایگزین = به بیمار توصیه کنید که از درمان با مواد معطر که باعث تحریک بافت ریه می شود،

خودداری کند.

 

________________

اولسر پپتیک (رخم پپتیک) ۶۸۵

مراقبت از افران ملسن

• مطمئن شوید که بیمار، خانواده و مراقبین او درک کردهاند که بر نحوه مصرف دارو توسط بیمار نظارت داشته باشند تا از تکمیل دوره درمان اطمینان حاصل کنند.

مراقبتهای پیگیری و ارجاعات ه بر اهمیت ویزیت های منظم و پیگیر پزشکی و آزمایشگاهی تاکید کنید و مطمئن

شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. برای بیمار توضیح دهید که نیاز است تا به مراقبت دهنده، دوستان و همه کسانی که با او تماس دارند، اطلاع دهد تا در یک مرکز بهداشتی محلی تست پوستی انجام

فلشله نیاز به انجام دوره ای کشت خلط در طول دوره درمان طبی را شرح دهید.