آریتمیها ی قلبی

آریتمیها (برادی کاردی سینوسیسی، بلوک قلبی، ریتم جانکشنال، تاکی کاردی سینوسی، فلوتر د: فیبریلاسیون دهلیزی.

تاکی کاردی بطلانی، فیبریلاسیون بطنی)

 Arrhythmilla (Sinus Bradycardia, Heart Block, Junctional

Rhythml, Sinus Tachycardia, Atrial Flutter, Atrial Fibrillation Wentricular Tachycardia, Wentricular Fibrillation)

تعریف: اختلال در ریتم طبیعی قلب است. ریتم طبیعی قلب از گره سینوسی شروع شده و یک توالی طبیعی را از طریق سیستم الکتریکی قلب دنبال می کند. میزان طبیعی ضربان قلب ۶۰ تا ۱۰۰ ضربه در دقیقه است. یک ضربان قلب خیلی آهسته (برادی کاردی) و یا خیلی تند (تاکی کاردی) می تواند در عملکرد طبیعی قلب اختلال ایجاد کند و باعث بروز علایم و نشانه هایی شود که می تواند خفیف بوده یا تهدیدکننده ی حیات باشد و با قطع شدن ایمپالس های الکتریکی بلوک قلبی ایجاد می شود. سرعت ضربان قلب تحت تأثیر احساسات و هیجانات (سیستم عصبی)، فعالیتها (تمرینات، استراحت)، داروها و یا سایر محرکها مثل کافئین، تنباکو و الکترولیتها (وضعیت شیمیایی بدن) است. دیس ریتمی ها می توانند بر اساس محل و منشأ آنها
طبقه بندی شوند:

 • آریتمی دهلیزی: حفرههای بالایی قلب (دهلیز راست و چپ) در بالای گره دهلیزی - بطنی را درگیر می کند.
 • آریتمی فوق بطنی: حفره های فوقانی و گره دهلیزی - بطنی را درگیر می کند.
 • آریتمی های بطنی: حفره های تحتانی را درگیر می کند (بطن راست و چپ).
 1. برادی کاردی سینوسی

برادی کاردی سینوسی عبارت از یک ریتم سینوسی کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه است و ریتم نرمال میباشد، برادی کاردی سینوسی در هنگام خواب و در ورزشکاران با وضعیت بدنی خوبیه، می تواند طبیعی باشد. ممکن است در پاسخ به داروها یا افزایش تحریک واگ رخ دهد.

علل و عوامل مؤثر

 • افزایش فشار داخل جمجمه
 • هیپوتیروئیدیسم
 • افزایش تحریک عکس واگ (افزایش فشار روده ای یا استفراغ) .
 •  بیماری اولیه گره سینوسی
 • داروها و بتابلو کرها: دیگوکسین، کینیدین، پروپرانولول و پروکائین امید و آمیودارون
 • کاهش جریان خون به گره سینوسی - دهلیزی و در نتیجه ایسکمی میوکارد

علایم و نشانه ها

معمولاً بدون علامت است و یا ممکن است علایم زیر وجود داشته باشد:

 • سبکی سر
 • ضعف
 • خستگی
 • تنفس کوتاه
 • کاهش سطح هوشیاری (غش کردن)

عوارض

 • سنکوپ
 • درد قفسه سینه

درمان

درمان طبی (درمانی که بیمار عالامت دار باشد،ضروری است)

 • درمان
  • تصحیح علت های زمینه ای
 • داروها
  • آتروپین، دوپامین، اپینفرین و ایزوپروترنول: جهت اقدام اورژانسی برای افزایش ضربان قلب
 • پروسیجرها
  • ضربان ساز (پیس میکر): موقتی یا دایمی

۲) بلوک قلبی

بلوک قلبی (درجه ۱، درجه ۲، درجه ۳) یک اختلال هدایتی قلب است که منجر به کند شدن ضربان قلب همراه با جدایی کامل یا جزئی الکتریکی بین دهلیز و بطن می شود. در نوع کامل یا درجه ۳ بلوک قلبی، عملکرد مستقل یا بدون کنترل بطنها منجر به کاهش کارآیی و کفایت قلب می شود.

علل و عوامل مؤثر

 • افزایش تحریک واگ
 • تب روماتیسمی
 • تغییرات مخرب در سیستم هدایتی قلب
 • جراحی قلبی
 • بیماری های ایسکمیک قلب
 • انفارکتوس میوکارد که منجر به کاهش خون رسانی به سیستم الکتریکی قلب میشود.
 • هایپوتیروئیدیسم
 • بیماری های مادرزادی قلب
 • مسمومیت دارویی (دیژیتال، کینیدین، پروکائین آمید، وراپامیل)

 

 

علایم و نشانه ها

 •  بلوک درجه ۱ قلبی معمولاً بدون علامت است.
 • نوع درجه ۲ و یا ۳ ممکن است بدون علامت بوده و یا همراه با علایم زیر باشند:
 •  گیجی
 • ضعف
 • فشار خون پایین
 • درد سینه
 • کاهش سطح هوشیاری
 • تنفس مشکل (علایم نارسایی احتقانی قلب)

عوارض

 • سنکوپ (فقدان هوشیاری)
 • نارسایی قلب
 • نداشتن سیستول (قطع ضربان قلب)

درمان

طبی

 • درمان
  • اصلاح علل زمینه ای
 • داروها
  • قطع داروهای مؤثر در ایجاد بیماری
  • آتروپین، دوپامین، اپینفرین یا ایزوپروتر نول جهت اقدام اورژانسی برای افزایش ضربان قلب
 • پروسیجرها
  • ضربان ساز (پیس میکر): موقتی یا دایمی

۳) ریتم جانکشتال

ریتم جانکشنال از گره دهلیزی - بطنی ناشی می شود. ریت معمولاً بین ۴۰ تا ۶۰ ضربه در دقیقه است. فعالیت دهلیزی (که به صورت موج P بر روی الکتروکاردیوگرام است)، وجود ندارد و یا به صورت همزمان یا بعد از فعالیت بطن رخ میدهد (به صورت ترکیب QRS بر الکتروکاردیوگرام).

علل و عوامل مؤثر

 • مسمومیت با دیژیتال ها
 • هیپوکسی
 • تحریک واگ
 • جراحی دریچه ای
 •  ایسکمی یا انفارکتوس دیواره تحتانی میوکارد (عرضه ناکافی خون به گره سینوسی)

علایم و نشانه ها

 • بیمار ممکن است بدون علامت بوده و یا علایم زیر را نشان دهد:
 • سرگیجه
 • ضعف
 • تغییر در سطح هوشیاری

 

 

درمان

 طبی

 • درمان
  • درمان علت های زمینه ای
  • مشاهده و بررسی: ریتم جانکشتال معمولا دایمی نیست.
 •  داروها
  • آتروپین: برای بلوک اثرات تحریکی واگ
  • ایزوپروتر نول
 • پروسیجرها
  •  ضربان ساز: پیس میکر دایمی به ندرت مورد نیاز است.

۴) تاکیکاردی سینوسی

تاکیکاردی سینوسی ریتم سینوسی بیشتر از ۱۰۰ ضربه در دقیقه است. منشا ضربه و هدایت ایمپالسهای الکتریکی طبیعی است. ریتم منظم است.

علل و عوامل مؤثر

 • تب
 • ورزش
 • اضطراب
 • بیماریهای قلبی
 • درد
 • دهیدراتاسیون
 • هیپوولمی
 • هیپرتیروئید
 • هیپوکسی
 • آنمی
 • داروهای مؤثر بر سیستم عصبی خودکار (کافئین و الکل، نیتراتها، ایزوپروترنول، آتروپین، اپینفرین، یا نیکوتین)

علایم و نشانه ها

 • خستگی
 • تپش قلب
 • تنفس کوتاه (بسته به علت زمینه ای)

عوارض

 • هیپوتانسیون
 • سنکوپ
 • سرگیجه

درمان

طبی

 • درمان
  • درمان علت های زمینه ای
 1. فلوتر دهلیزی فلوتر دهلیزی به وسیله یک موج الکتریکی ایجاد می شود که به سرعت در دهلیز پخش می شود. تعداد ضربان دهلیزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ ضربه در دقیقه است. ایمپالسهای الکتریکی به گره دهلیزی - بطنی هدایت می شوند. معمولاً گره تعدادی از ایمپالس های الکتریکی را بلوک کرده و بنابراین تمام ایمپالسهای الکتریکی به بطن ها نمی رسد. ضربان بطنی ۱۰۰ تا ۱۵۰ ضربه در دقیقه است.

علل و عوامل مؤثر

 • نارسایی قلب
 • بیماری های مادرزادی قلب
 • بیماری های دریچه های قلب
 • امبولی ریه
 • فلوتر دهلیزی ایدیوپاتیک
 • بیماری شریان کرونری
 • بیماری تیروئید
 • جراحی های قلبی قبلی
 • هایپرتانسیون
 • حمله
 • بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD)
 • التهاب قلبی (پریکاردیت)

عوارض

 • نارسایی قلب (تنفس کوتاه)
 •  ناتوانی و عدم کفایت عروق کرونر

درمان

 طبی

 • درمان
  • درمان علت های زمینه ساز
  •  تحریک واگ: برای آهسته کردن ضربان قلب (کند کردن هدایت دهلیزی - بطنی و ریت بطنی)
 • داروها

آنتی کواگولاتت:

 • وارفارین (کومادین): جهت بیماران بالای ۶۵ سال، بیماران با سابقه مشکلاتی مثل نارسایی قلبی، بیماری های عروق کرونر، دیابت، هیپرتانسیون یا بیماریهای دریچهای قلب و همچنین بیمارانی که دارای سابقه حمله قلبی هستند، تجویز می شود.
 • آسپیرین: درمان استاندارد برای اشخاص زیر ۶۵ سال که دارای ریسک فاکتورهای مؤثر در حمله قلبی نیستند.

داروهای ضدآریتمی:

 بتابلو کرها: پروپرانولول، متوپرولول، آتتوتول (کاهش سمپاتیک و کاهش ریتم قلب) که بلوکه
کننده های کانال کلسیم: وراپامیل، دیلتیازیم (کاهش ریت قلب)

 • دیژیتال: کاهش ریت قلب
 • آمیودارون (پاکرون، کوردارون): سیکل قلبی را طولانی کرده و به قلب استراحت می دهند.
 • دیزوپیرامید (نورپاک): ایمپالسهای عصبی را کند کرده و باعث کاهش حساسیت قلب میشود.
 •  دو فتیلید [1] : سیکل قلبی را از طریق مقابله کردن با ریتم های غیرطبیعی طولانی می کند.
 •  فلکائینید [2] (تمبوکور) [3] : ایمپالس های عصبی را کند کرده و باعث کاهش حساسیت قلب می شود.
 • پروکائین آمید و پروپا فنون: ایمپالسهای عصبی را کند کرده و باعث کم شدن حساسیت قلب می شود.
 • سوتالول: بتابلو کر بوده و سیکل قلبی را طولانی میکند.
 •  کینیدین: ایمپالسهای عصبی را کند کرده و باعث کم شدن حساسیت می شود.
 • پروسیجرها
  • پیس دهلیزی برای چاتمه دادن به فلوتر دهلیزی
  • کاردیوورژن همزمان [4] جهت برقراری دوباره ی ریتم طبیعی سینوسی
  • از طریق کاتترهایی که از راه ورید در داخل حفرات قلب قرار می گیرد، یک سری امواج با فرکانس رادیویی مورد استفاده قرار میگیرند، موج الکتریکی در دهلیز راست قرار میگیرد، انرژی با فرکانس رادیویی مورد استفاده قرار گرفته و ریتم خاتمه مییابد و این گونه فلوتر درمان می شود. این پدیده تحت عنوان کاتتر ابلیشن [5] است.
 1. فیبریلاسیون دهلیزی

در فیبریلاسیون دهلیزی، سیگنال های الکتریکی از دهلیز تند و نامنظم شده و منجر به ضربان دهلیزی بیش از ۳۰۰ ضربه در دقیقه می شود. ایمپالس های الکتریکی به گره دهلیزی - بطنی منتقل می شود. گره ایمپالسها را بلوکه می کند، بنابراین تمام ایمپالس های الکتریکی به بطن منتقل نمی شود. این ریتم سریع و نامنظم در دهلیز منجر به انقباض ضعیف و کاهش اثربخشی نیروی خون در بطن میشود. در نتیجه جریان خون به بدن کاهش می یابد.

فیبریلاسیون دهلیزی ممکن است گاهگاهی رخ داده و یا یک وضعیت دایمی داشته باشد.

علل و عوامل موثر

 • نارسایی قلب
 •  COPD
 • هیپرتیروئیدیسم
 • سپسیس
 • امبولی ریه
 • تحریکات دهلیزی
 • تنگی میترال و آئورت
 • جراحی بای پس کرونر یا جراحی دریچه
 • مصرف زیاد الکل
 • فیبریلاسیون دهلیزی ایدیوپاتیک
 • بیماری عروق کرونر، انفارکتوس میوکارد
 • کاردیومیوپاتی
 • برگشت لت های دریچه میترال و آئورت
 • پریکاردیت
 • زمینه ی خانوادگی فیبریلاسیون (به ندرت)، بیماری ژنتیک

عوارض

 • حمله قلبی
 • نارسایی قلب
 • بی کفایتی عروق کرونر
 • سنکوپ (کاهش سطح هوشیاری)

درمان

طبی

 • درمان
  • درمان وضعیت های زمینه ساز
 • داروها
  • مبحث داروهای فلوتر دهلیزی را ببینید
 • پروسیجرها
  • کاردیوورژن همزمان (در صورتی که مدت کاردیو ورژن بیش از ۴۸ ساعت طول میکشد، قبل از آن، درمان با ضد انعقادها مثل وارفارین را شروع کنید).
  • کاتترگذاری [6] : این روش در هنگامی اندیکاسیون دارد که درمان دارویی نتواند فیبریلاسیون را کنترل کند و یا به دلیل دانستن عوارض جانبی مورد استفاده قرار نگیرد. انرژی رادیوفرکوئنسی از طریق کاتتری که از مسیر ورید به داخل حفره قلبی واقع می شود، مورد استفاده قرار میگیرد. کاتتر در دهلیز چپ قرار گرفته، امواج به دیواره ی خلفی و دهلیز چپ برخورد کرده و باعث قطع مسیر الکتریکی می شود.
  •  پروسیجر جراحی: وقتی دارودرمانی و کاتترگذاری مؤثر واقع نشود، اندیکاسیون دارد. این روش جراحی، روش جراحی باز و یا جراحی تهاجمی کوچکی است که چندین برش جراحی بر روی دهلیز ایجاد کرده تا مسیرهای الکتریکی که باعث تولید فیبریلاسیون میشود، قطع شود.

۷) تاکی کاردی بطنی

یک ریتم غیرطبیعی تند (و معمولاً منظم) است که از بطن منشأ می گیرد. فعالیت های دهلیزی معمولاً در طی تاکی کاردی بطنی با فعالیت بطن نامربوط است. سرعت ضربان می تواند از ۱۲۰ تا ۲۵۰ ضربه در دقیقه متفاوت باشد و کمپلکس QRS پهن وجود دارد. تاکی کاردی بطنی ممکن است که مونومرفیک (ریتم منظم نشآت گرفته از یک کانون در بطن با کمپلکس های QRS یکسان) و یا پلیمرفیک (ریتم نامنظم با کمپلکسهای QRS متفاوت) باشد. تاکی کاردی بطنی معمولا در بیمارانی که بیماری های قلبی زمینه ای دارند، اتفاق میافتد و در افراد بدون بیماریهای قلبی به ندرت اتفاق میافتد. تاکی کاردی بطنی معمولا پیشرو فیبریلاسیون بطنی است و به عنوان یکی از شدیدترین دیس ریتمی ها درمان می شود.

علل و عوامل مؤثر

 • بیماری های قلبی
  •  ایسکمی میوکارد
  • انفارکتوس میوکارد
  • بیماری های مادرزادی قلب
  • انوریسم بطنی
  • اختلال عملکرد بطن چپ
  • بیماری های عروق کرونر
  • میوکاردیت ویروسی
 • مسمومیت با دیژیتال ها یا کینیدین
 • اختلالات الکترولیتی: مثل سطح پایین پتاسیم و منیزیم و سطح بالای کلسیم
 • داروها: سمپاتومیمتیکه ها، متامفتامین ها، کوکائین

علایم و نشانه ها

 • درد سینه
 • اضطراب
 • تپش قلب
 • کاهش فشار خون
 • تنگی نفس
 • کاهش سطح هوشیاری

عوارض

 • شوک
 • فیبریلاسیون بطنی / ایست قلبی

درمان

طیی

 • درمان
  • درمان علت زمینه ای
  • شروع حمایت پیشرفته از حیات قلبی
 • داروها
  • ضدآریتمی ها: داروهای اورژانسی شامل پروکائین آمید، آمیودارون، لیدوکائین، و

بر تیلیوم

 • تجویز به صورت وریدی
 • پروسیجرها
  • کاتتر ابلیشن: در بیمارانی که دفیبریلاتور قابل کاشت داشته یا در حال مصرف داروهای آنتی آریتمی هستند، ولی باز دچار تاکی کاردی بطنی راجعه هستند، استفاده می شود.
  • کاردیوورژن DC: کاردیو ورژن همزمان با جریان مستقیم
  • دفیبریلاتور قابل کاشت

۸) فیبریلاسیون بطنی

یک ریتم تند و نامنظم است که از بطن ها منشأ میگیرد. فعالیت دهلیزی نامربوط به فعالیت بطنی است.

ریتم قلب به حدی سریع و اشفته میشود که قلب به عنوان پمپ کاملاً غیرمؤثر می شود. خون دیگر به جلو حرکت نمی کند، بنابراین فشار خونی وجود نخواهد داشت. بیمار هوشیاریش را از دست می دهد. اگر فیبریلاسیون درمان نشود، فرد ظرف چند دقیقه فوت خواهد کرد.

علل و عوامل مؤثر

 • بیماریهای حاد یا مزمن قلبی
 • تاکی کاردی بطنی درمان نشده
 • عدم تعادل الکترولیتی مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم
 • مسمومیت با داروهای ضدآریتمی
 • شوک الکتریکی (برق گرفتگی)
 • هیپوترمیا هیپرترمی
 • وضعیتهای قبل از آریتمی: سندرم طولانی شدن فاصله QT
 • امبولی ریه
 • پنوموتوراکس فشاری و یا ناشی از ضربه

علایم و نشانه ها

 • کاهش سطح هوشیاری (سنکوپ)
 • درد قفسه سینه
 • تپش قلب
 • تنگی نفس
 • مرگ ناگهانی

درمان

طیی

 • درمان
  • اقدامات اورژانسی:
   • شروع حمایت پیشرفته از حیات قلبی
   • احیاء قلبی - ریوی (CPR) برای حفظ گردش خون
   • دفیبریلاسیون الکتریکی
 • داروها
  • اقدامات اورژانسی:
   • تجویز وریدی اپینفرین، وازوپرسین، آمیودارون، لیدوکائین، پروکائین آمید و منیزیم
 • پروسیجرها
  • کاتترگذاری ابلیشن: در صورتی که منشا فیبریلاسیون بطنی جای مشخصی در بطن است، اندیکاسیون دارد.
  •  دفیبریلاتور قابل کاشت: بعد از طبیعی شدن وضعیت بیمار، قابل استفاده است.

تست های تشخیصی

 • هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید.
 • بیمار را آگاه کنید در مورد این که ممکن است تستهای تشخیصی متعددی، برای کمک به تشخیص دیس ریتمی انجام شود
  • الکتروکاردیوگرام ۱۲ لیدی: برای یافتن دیس ریتمی ها و تشخیص علتهای آن
  • اکوکاردیوگرام: برای رد کردن ترومبوز و بررسی عملکرد بطن چپ و ارزیابی بیماری ساختاری قلب
  • سطوح الکترولیت های سرم: بررسی سطوح سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم که ممکن است به صورت غیرطبیعی بالا یا پایین باشد.
  • سطح داروها: برای تشخیص مسمومیت های دارویی که می تواند سبب تشدید دیس
   ریتمی ها شود.
  • مونیتورینگ حرکتی (مانیتور ۲۴ ساعته هولتر یا دستگاه ثبت کننده رویدادهای قلبی): برای تطبیق دیس ریتمی ها و ریتمهای غیرطبیعی بیمار با علایم
  • الکتروکاردیوگرام با سیگنال متوسط : الکتروکاردیوگرام کامپیوتری: که برای یافتن نواحی با هدایت الکتریکی کند همراه با اختلالات ریتم خاص استفاده می شود.
  • دستگاه ثبت رویدادها: وسیله ثبت ۳۰ روزه در زمان بروز نشانه ها فعال می شود، تا ارتباط بین نشانه ها با تغییرات ریتم الکتروکاردیوگرام را تشخیص دهند.
  • مطالعات الکتروفیزیولوژیک: برای تعیین کردن منشأ دیس ریتمی ها، توانایی تولید آریتمی و تأثیرات دارو درمانی در برطرف کردن دیس ریتمی
  • تست ورزش: برای بررسی پاسخ قلب به افزایش حجم کار قلب که می تواند سبب ناهنجاری های ریتم شود، مثل PVC که به علت فقدان خون رسانی به عضله قلب ایجاد میشود و برای راهنمایی جهت درمان مؤثر است.
  • گازهای خون شریانی: برای تشخیص کاهش اکسیژن در خون که باعث اختلال در عملکرد قلب و سیستم گردش خون در حضور دیس ریتمی ها می شود.
  •  CBC: برای تعیین آنمی که به ایجاد آریتمی کمک کرده است.
  •  CXRay به تشخیص علت های ریوی آریتمی ها کمک می کند.

مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

 • آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبین بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سوال تماس بگیرند. از مدل های قلبی و تصاویر سیستم هدایتی قلب و سایر وسایل کمکی بصری برای آموزش بیمار استفاده کنید.
 • در مورد این که اختلال ریتم چیست؟ علت های تشخیص داده شده و دلایل مشکوک تو ضیح دهید.
 • بر اهمیت نکشیدن سیگار و عدم استعمال فرآوردههای تنباکو تأکید کنید. توضیح دهید که چگونه نیکوتین می تواند باعث دیس ریتمی ها شود.

علایم هشدار دهنده

 • علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.
  • تپش قلب
  • درد سینه
  • تنفس کوتاه
  • نبض تند
  • گیجی
  • سنکوپ

آموزش های ویژه

 •  آموزش به بیمار در مورد این که چگونه نبضش را بگیرد.
 •  توضیح دهید که با وجود داشتن یک چنین بیماری، داشتن یک زندگی طبیعی و پویا مهم است.
 • به بیمار برای فهمیدن این که چه احتیاط هایی را باید در محل کار و خانه رعایت کند و این که چگونه خود را برای تعطیلات آماده کند، کمک کنید.
 • عواملی که باعث آریتمی شده است را دوباره مرور کنید مثل کافئین، افزایش مصرف برخی از داروها (قانونی و غیرقانونی)، افزایش مصرف الکل، تنباکو و قرص های رژیمی
 • صدها ماده در محیط پیرامون ما وجود دارد که باعث آریتمی می شود. کسانی که در تماس با این مواد خطرناک هستند، دارای ریسک بالاتری از نظر ابتلا می باشند مثل گاز پروپان، رقیق کننده های رنگ، آلودگی مواد صنعتی و ضایعاتی که از ماشین ها خارج می شوند.
 • برای بیماران با دیس ریتمی مزمن یا شدید در مورد ضرورت شناخت تسهیلات مراقبت بهداشتی در نزدیکی منزل، محل کار و داشتن شماره های اورژانسی در منزل توضیح دهید.

داروها

 • هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید،
 • به بیمار آموزش دهید که داروها را به صورت ناگهانی به علت عوارض جانبی آنها قطع نکند و با پزشک جهت تغییر داروها صحبت نماید.
 • در مورد ضرورت ادامه پیگیری ها برای بررسی مؤثر بودن داروها و تغییر و اصلاح درمان در صورت لزوم، برای بیمار توضیح دهید.
 • بر اهمیت تهیه داروها قبل از تمام شدن آنها و تهیه ی مقادیر کافی دارو در زمان تعطیلات و مسافرت تأکید کنید.
 • در مورد عدم مصرف داروهای بدون نسخه مثل دکونژستان ها با بیمار بحث کنید.

فعالیت

 • به بیمار توصیه کنید تا از فعالیت های شدید اجتناب کند. به او هشدار دهید که در زمان بروز سرگیجه، سبکی سر یا درد سینه بعد از فعالیت، بلافاصله تمرینات را قطع کند.
 • بیمار را تشویق کنید تا با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتها در مورد تواناییها و محدودیت هایش صحبت کند.
 • در صورتی که بیمار دچار سرگیجه و سبکی سر است، به آرامی از حالت خوابیده به نشسته و حالت ایستاده تغییر پوزیشن دهد.
 • به بیمار هشدار دهید که در مواقع داشتن سرگیجه و سبکی سر از رانندگی و انجام کارهای پرخطر جلوگیری کند.

رژیم غذایی

 • به بیمار توصیه کنید که مصرف محصولات حاوی کافئین مثل قهوه، شکلات، چای و الکل را محدود و یا حذف نماید.
 • به بیمار توصیه کنید که یک رژیم سالم غذایی حاوی چربی کم با میزان فراوانی سبزی، میوه و سایر غذاهای ویتامینی داشته باشد.
 • به بیمار توصیه کنید تا وزن طبیعی خود را حفظ کند

درمان های جایگزین

 • از آنجا که برخی از گیاهان دارویی و یا درمان های مکمل ممکن است با داروهای تجویز شده تداخل داشته باشد، قبل از مصرف، بیمار باید با پزشک و یا پرستار خود مشورت کند.
 • درمان های مکمل که ممکن است با برنامه درمانی آریتمی مورد استفاده قرار گیرند، مرور کنید:
  • اروماتراپی [7] : روغن های اصلی که ممکن است جهت تپش قلب مورد استفاده قرار گیرنده شامل:
   • کافور [8] ، استوقدوس [9] و ملیسا [10]
   • نعناع صحرایی، رزماری و نراویل [11]
   • یلانگ یلانگ [12]
 •  یوگا/ مدیتیشن: تکنیک های آرام سازی با پایین آوردن سطح هورمون ها در بدن مثل آدرنالین، استرس و آریتمیها را کاهش می دهد.
 •  داروهای گیاهی
 • هاوتورن [13] یک داروی گیاهی و دارای ترکیباتی است که قلب را در برابر کمبود اکسیژن و ایجاد ریتهای غیرطبیعی محافظت می کند
 •  به بیمار آموزش دهید که از داروهای گیاهی مثل افدرا و شیرین بیان اجتناب کند.

مراقبت از افراد مسن

 • فرد مسن و مراقبین او باید بدانند که:
  •  در افراد مسن شیوع آریتمی ها زیاد است.
  •  داروهای ضدآریتمی در اشخاضی مسن نسبت به بیماران جوانتر، دارای اثرات زیان آوری است.
  • مسمومیت با دیژیتال در افراد مسن شایع تر است.
  • بیمار همیشه باید لیستی از داروهای تجویزی و داروهای مصرفی خود را داشته باشد.

مراقبت های روانی اجتماعی

 • تأثیر عوامل سایکولوژیک (مثل کاهش کنترل روی زندگی، اختلالات خواب و دیدن کابوس در شب، ترس و اضطراب از مرگ، انکار، افسردگی، عصبانیت) در بیماری های قلبی و آریتمی های تهدید کننده ی زندگی را توضیح دهید.

مراقبت های پیگیری و ارجاعات

 • بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.
 • اهمیت دارد که بیمار یک دستبند هشدار پزشکی و لیستی از تمام داروهای مصرفی خود را داشته باشد.

اگر سرویس مانیتور بیمار از طریق تلفن در دسترس است، بیمار را جهت آن ارجاع دهید.

 

[1] . Dofittilide

[2] . Flecainide

[3] . Temblocor

[4] . Synchronized cardioversion

[5] . Catheter ablation

[6] . Cathater ablation

[7] . Aromatherapy

[8] . Camphor

[9] . Lavender

[10] . Melissa

[11] . Neroli

[12] . Ylang-Ylang

[13] . How Thorn

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید