تعویض مفصل شانه

 

Replacement of the Sholder تعویض مفصل شانه

تعریف : تعویض کامل مفصل شانه عبارتست از جایگزینی قسمتهای آسیبدیده ی مفصل

شانه با پروتزها، پروتزها معمولا دارای دو جزء هستند:

ه بخش بازویی: پروتز بعد از برداشتن سر استخوان بازو، داخل تنهای استخوان بازو قرار

داده می شود. بخش گلنوئید: بخشی که جایگزین حفره ی گلنوئید می شود. پروتزها در شکل ها و اندازههای مختلف تولید می شوند و به وسیله ی سیمان استخوانی

یا از طریق پیج گردن، در محل قرار داده می شوند.

اندیکالیبیون شما

درد مزمن شانه و ناپایداری مفصل شانه که منجر به موارد زیر عی شود:

ه وضعیتهای شدید آرتریتی: استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید

ه تکروز سر استخوان بازو

• شکستگی سر یا گردن استخوان بازو

* نئوپلاسمها

آموزش های قبیل از پروسیجر

• توضیحات پزشک در مورد پروسیجر و علت آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا سؤالاتش را بپرسد و ترس و اضطرابش را بیان کند. ضرورت تکمیل فرم رضایتنامه برای جراحی و بیهوشی را توضیح دهید. برای بیمار توضیح دهید که ممکن است به فیزیوتراپی قبل از عمل جراحی ارجاع داده شود. فیزیوتراپی به تقویت عضلات اطراف مفصل شانه کمک خواهد کرد که منجر به کاهش دوره می بهبودی پس از عمل خواهد شد.

مروری بر مراقبت شای قبل از پروسیجر

ه بررسی های قبل از پروسیجر را مرور کنید: انجام عکسبرداری رادیولوژی، الکتروکاردیوگرام بررسی های اورولوژیک و سرولوژیک، بررسی از نظر وجود عفونت، آنمی و وضعیت الکترولیتی به بیمار توضیح دهید که لازم است از نیمه شب قبل از انجام پروسیجتر، NPO باشد. در مورد احتمال تراشیده شدن موهای محل عمل برای بیمار توضیح دهید. برای بیمار توضیح دهید که قبل از عمل، آنتیبیوتیکهای پروفیلاکسی به صورت وریدی تجویز خواهد شد.

مروری بر مراقبتهای پس از پروسیجر

• توضیح دهید که بیمار برای مدت ۲ تا ۳ روز در بیمارستان بستری خواهند شد.

 

________________

۶۱۰ تعویقصر مفصلی انسانه

در مورد لوله های درناژ (همو واک) که ممکن است در محل عمل گذاشته شود، برای بیمار توضیح دهید. به بیمار بگویید زخم، ترشح متوسطی خواهد داشت که به تدریج مقدار ان کاهش مییابد. لوله ها در روز بعد از جراحی خارج خواهند شد. به بیمار بگویید که یک رژیم غذایی معمولی از روز بعد از عمل جراحی بر اساس میزان تحمل بیمار، برای وی شروع خواهد شد. در مورد بررسی مکرر علایم حیاتی، نبض های حیاتی و نیز وضعیت عصبی - عروقی برای بیمار توضیح دهید. توضیح دهید که از یک اسلینگ برای بی حرکت کردن مفصل و از یک بالش برای بالا نگه داشتن بازو استفاده خواهد شد. تمرینات حرکتی پس از عمل جراحی را با بیمار مرور کنید: تمرینات دامنه ی حرکتی مفاصل غیردرگیر، ورزش های ایزومتریک، ورزش های انگشتان، مچ و ساعد. توضیح دهید که تمرینات هرچه سریعتر بعد از جراحی و بر اساس تحمل و توانایی بیمار شروع خواهند شد، سطح انجام فعالیتها را مرور کنید: بیمار در روز بعد از عمل جراحی مجاز به حرکت خواهد بود، در حالی که شانه ی او بی حرکت شده است.

جابهجا شدن پروتز

امبولی ریوی شکستگی استخوان بازو در حین جراحی

خاک مراقبت در منزل اطلاعات عمومی

آموزش کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. در مورد نوع پروسیجر انجام شده و محدودیتهای خاصی که باید در نظر گرفته شود توضیح دهید.

علایم هشداردهنده

علایم و شکایانی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود مرور کنید. نام افزایش درد در ناحیه ی شانه تا تورم و قرمزی بالایی مفصل C تب و لرز خروج ترشحات چرکی از محل برش جراحی کاهش توانایی حرکت شانه و بازو

 

________________

اموزش های ویژه در مورد نحوه ی به کار بردن و خارج کردن اسلینگ به بیمار آموزش دهید. به بیمار توصیه کنید که به مدت یک ماه هر شب از اسلینگ استفاده کند، مگر این که جراح دستور دیگری داده باشد. به بیمار توصیه کنید تا از بلند کردن هر وسیله که سنگین تر از یک فنجان قهوه باشد، برای ۶ هفته ی اول بعد از جراحی اجتناب کند. به بیمار هشدار دهید که هرگز از بازویش جهت اعمال فشار در هنگام بلند شدن از تخت یا صندلی استفاده نکنده زیرا این عمل موجب آسیب جدی به مفصل خواهد شد. تأکید کنید که فیزیوتراپی برای بازگشت دامنه ی حرکتی مفصل شانه بسیار اهمیت دارد. توانایی بازگشت این حرکات ارتباط مستقیمی با قدرت عضلات اطراف شانه و قابلیت باز توانی این عضلات ضعیف دارد. مراقبت از زخم هم به بیمار توصیه کنید که زخم را خشک و تمیز نگه دارد. C نحوه ی مراقبت از زخم و تعویض پانسمان را به بیمار آموزش دهید. c به بیمار بگویید که بخیه ها ۲ هفته بعد از جراحی کشیده خواهد شد.

داروها به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

که باید به پزشک و پرستار گزارش شود را مرور کنید.

آنتی بیوتیک ها ضددردها ضدانعقادها (در صورتی که تجویز شده) در صورتی که بیمار ضدانعقاد مصرف می کند، بر اهمیت مشاهده ی دقیق از نظر خونریزی تأکید کنید.

رژیم غذایی

• بر اهمیت استفاده از یک رژیم غذایی متعادل، پرپروتئین همراه با مکمل های آهن جهت تسریع در روند ترمیم بافت و تقویت قدرت عضلات تأکید کنید.

فعالیت تمرینات کششی و دامنه ی حرکتی جهت بهبود قدرت عضلانی و بازگشت انعطاف - پذیری و حرکت مفصل را مرور کنید. به بیمار توصیه کنید که از فعالیت هایی مثل هل دادن، کشیدن و بلند کردن اجسام سنگین برای حداقل ۶ ماه تا زمان تعیین شده توسط پزشک اجتناب کند. بر اساس سمتی از بدن که جراحی روی آن انجام گرفته است، بیمار قادر به رانندگی ظرف مدت ۴ هفته بعد از جراحی خواهد بود. اگر جراحی در طرف راست صورت گرفته باشد، رانندگی کردن بین ۴ تا ۶ هفته بعد از جراحی از سر گرفته خواهد شد.

مراقبت از افراد مسن

• از آنجا که تعادل و قدرت عضلانی بیمار بعد از عمل جراحی دچار اختلال می شود، مطمئن شوید که یک نفر از اعضای خانواده ی بیمار جهت کمک به وی در دسترس

 

________________

۶۱۲ جلالائسگی نسبکیه لارهای گسیختگی نسکیه. سوهانسل گم)

خواهد بود. مطمئن شوید که محیط خانه به متظور پیشگیری از افتادن بیمار، ایمن است.

می در راهروها و اتاقها میزان کافی از روشنایی وجود داشته باشد. نه برای جلوگیری از زمین خوردن بیمار قرش های لغزنده و سیمهای تلفن را از

مسیر حرکت بیمار دور کنید. 8: مطمئن شوید که سطح خمام لغزنده نیاشد.

مراقیتهای روانی - اجتماشیه بیمار را تشویق کنید تا در عورد نگرانی هایش راجع به تغییر در تصویر ذهنی یا تغییر در نقش خود در زندگی خصحبت کند. علایم و نشانههای اختلال در درک از خود مثل بیان احساسات منفی در مورد خود، گوشه گیری و عدم شرکت در فعالیتهای روزمره ی زندگی را بررسی کنید. ه بیمار را تشویق کنید تا جهت به دست آوردن استقلال و کنترل خوده با قیزیوتراپ و

کاردرمان همکاری کند.

مراقبت های پیگیری

• بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر با پزشک و فیزیوتراپ تا بهبودی کامل تأکید کنید و مطمئن شوید بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

از حاچا گاتنت

• در صورت تیاز، زمینه ارجاع بیمار به سرویس خدمات مراقبت در منزل و تسهیلات پرستاوی تخصصی را فراهیم کنید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید