اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

شماره تماس 09120059441

شماره واتس آپ :09120059441

شماره تلگرام :09120059441

سرطان پستان

سرطان پستان                                                            Breast Caner

تعریف: سرطان پستان یکی از شایع ترین بدخیمی ها بین زنان آمریکایی است. یک نفر از هر ۷ نفر زن در طول عمرش مبتلا به سرطان پستان خواهد شد. اعتقاد بر این است که سرطان پستان یک بیماری سیستمیک می باشد و احتمال متاستاز پنهانی به نواحی دوردست وجود دارد که ممکن است با یا بدون درگیری غدد لنفاوی رخ دهد.

علل و عوامل خطرزا

 • تاریخچه و سابقه ی خانوادگی سرطان پستان، خواهر، مادر مادربزرگ، عمه یا خاله
 • قاعدگی قبیل از ۱۲ سالگی
 • یائسگی بعد از ۵۵ سالگی
 • نداشتن فرزند یا بچه دار شدن بعد از ۳۰ سالگی
 • قرار گرفتن در معرض اشعه ی زیاد، به ویژه قیل از ۳۵ سالگی
 • تغییرات فیبرو کیستیک (هیپرپلازی ناه تجار سلول های اپیتلیال)
 • سابقه ی قبلی سرطان پستان
 • سابقه ی سایر سرطان ها (اندومتر، تخمدان، کولون یا تیروئید)

علایم و نشانه ها

 • توده بدون درد یا سفت اغلب شایع است
 • ترشح از پستان: خودبخودی، یک طرفه، از یک مجرا، ابکی و شفاف، خونی رنگ و یا سرمی - خونی
 • در مراحل پیشرفته: فرورفتگی پوست یا نیپل، تغییر در اندازه ی پستان و شکل آن، ادم پوستی، تغییر رنگ، گشاد شدن عروق خونی سطحیه توده ی سخت و ثابت در زیربغل و راش های پوستی واضح

راه های پیشگیری

 • ماموگرافی سالیانه بعد از ۴۰ سالگی
 • معاینه ی ماهیانه ی پستان توسط خود شخصی (BSE)
 • معاینهای سالیانه ی پستان در کلینیک

عوارض

 • متاستاز اکثراً به ریه، استخوان، کبد و مغز شایع است.
 •  هیپرکلسمی
 • فشرده شدن طناب نخاعی
 • درگیری شبکه ی بازویی [1]
 •  افیوژن پرده ی جنب
 • شکستگی پاتولوژیک
 • ادم لنفاوی

عوارض خطرناک: فشرده شدن طناب نخاعی

تست های تشخیصی

 • هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید.
  •  معاینات بالینی: لمس پستان ها و زیربغل
  • ماموگرام و سونوگرافی: برای تعیین شکل، اندازه و محل تومور
  • بیوپسی: برای تشخیص نوع سلول های بدخیم
  • گیرنده های استروژن و پروژسترون: برای تشخیص واکنش و پاسخ تومور به هورمون ها
  • MRI؛ در اشخاص با ریسک بالای سرطان پستان و بافت پستانی متراکم، به همراه
   سابقه ای از سرطان پستان

درمان

طبی

 • درمان
  • رادیوتراپی
   • برادی ترایی
   • پرتوهای خارجی
   • رادیوتراپی عقده ی ناحیه ای [2]
 • داروها (جهت درمان تکمیلی برای رادیوتراپی)
  • شیمی درمانی ترکیبی
   •  CMF: سیکلوفسفامید، متوتروکسات، 5fll (۵ - فلوئورواوراسیل)
   • CMFVP: سیکلوفسفاسید، متوتروکسات، وین کریستین، پردنیزولون و ۵ – فلوئورواوراسیل
   •  CA: سیکلوفسفامید و دوکسورایی سین
   •  CAF. سیکلوفسفامید، دوکسورابی سین و ۵ - فلوئورو اوراسیل
   • FFC: ۵ - فلوئورواوراسیل، اپیزوبیسین، سیکلوفسفاماید
   •  TAC: تاکسوتر دو کسی روبیسین، سیکلوفسفاماید
 • بازدارنده های اروماتاز: آناسترازول، التروزول، آئروماستین
 • درمان ضداستروژن (کاهنده): تاموکسیفن سیترات
 • استروژن ها (افزاینده)، دی انیل بسترول و اتینیل استرادیول
 • اندروژن ها (افزاینده : فلوکسی مسترون، تستسترون و متیل تستسترون
 • پروژسترون ها (افزاینده)، مژسترول استات، مدروکسی پروژسترون

جراحی

 •  لامپکتومی [3] : برش عریض و برداشتن تومور و حاشیه بافت های سالم
 • ماستکتومی جزئی (پارشیال): برداشتن ساده تومور و حاشیه ی وسیع تری از بافت های سالم
 • ماستکتومی
  • زیرجلدی: برداشتن تمام بافت پستان و خفظ پوست روی ان و همچنین نوک پستان و بافت آرئولار اطراف آن
  • کامل (ساده): برداشتن کامل بافت پستان و پوست از ترقوه تا حاشیه ی دنده و از خط وسط تا لاتیسموس پشتی، غدد زیربغل برداشته نمی شود.
  • رادیکال اصلاح شده: برداشتن پستان و غدد لنفاوی زیربغل
  • رادیکال: برداشتن پستان عفسالات پکتورال زیر از و غدد زیربغل
  • فوق رادیکال (وسیع: برداشتن مجموعه ی لنفاوی پستانی داخلی همراه پستان و عفسلاته نسینهای (یکتورال) و غدد زیربغل
 • بازسازی پستان و ترمیم آن
 • پیوند مغز استخوان

مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

 • آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.
 • توضیحات پزشک در مورد بیماری، پروسیجر جراحی و درمان تکمیلی را مرور کنید. توضیح دهید که تصمیم گیری بستگی به مرحله ی سرطان، سن، وضعیت یائسگی، وضعیت گیرنده های هورمونی و تمایل بیمار دارد.

مراقبت های روانی اجتماعی

 • بیمار را تشویق کنید تا احساساتش و هیجانات خود را در مورد جراحی قریبالوقوع، درمان های تکمیلی، و پیش آگهی بیان نماید. هرگونه تصور غلطی که بیمار دارد را روشن کنید.
 • بیمار را به بحث پیرامون عوارض جانبی رادیوتراپی و شیمی درمانی و مداخلات مرتبط جهت درمان تشویق کنید.
 • بیان احساسات بیمار در مورد از دست دادن عضوی از بدن که می تواند در نحوه ی زندگی و همچنین در مسائل جنسی و ارتباطات او مؤثر باشد، مهم است
 • بیمار و همسر او را برای انجام مشاوره جهت حمایت تشویق کنید.

مراقبت های تکمیلی

 • بر اهمیت ویزیت های منظم و پیگیر تاکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.
  • فیزیوترایی بعد از ماستکتومی و درمان ادم لنفاوی
 • بیمار را به ملاقات و صحبت با افراد مثل خودش تشویق کنید.
 

[1] . Brachial pleXopathy

[2] . Religional node irradiation

[3] . Lumpectomy