سیگموئیدسکوپی

 

Sigmloidoscopy

نهریف: سیگموئیدسکوپی، عبور دادن یک اسکوپ سخت و یا انعطاف پذیر برای مشاهده

مخاط یا بیوپسی ضایعات کولون سیگموئیده رکتوم و کانال مقعدی است.

اندیکانسبونها

تغییر در عادات دقع رودهای

سندرم روده تحریکپذیر

خونریزی مقعدی

فیستول های آنورکتال

دیورتیکول

کولیت اولسروز

پولیسپاها بیماری کرون

آنمی

تومورهای خوش خیم

غربالگری سرطان

از دست دادن وزن

آموزش های قبل از پروسیجر

• توضیحات پزشک در مورد پروسیجر و علت انجام آن را مرور کنید. بیمار را تشویق

کنید تا سؤالاتش را بپرسد و ترس ها و اضطراب هایش را بیان کند. ضرورت تکمیل

فرم رضایتناعه را توضیح دهید.

مروری بر مراقیتهای قبل از پروسیجر به توضیح دهید که بر اساس تشخیص احتمالی، مراقبتهای قبل از پروسیجر متفاوت

می باشد. بیمار را آگاه کنید که ممکن است از ۴۸ ساعت قبل از پروسیجر برای وی وعدههای غذایی سبک و یا رژیم غذایی مایعات صاف شده استفاده شود. ه برای بیمار توضیح دهید که به مدت ۸ ساعت قبل از پروسیجر، NPO خواهد بود. ه توضیح دهید که ممکن است آمادگی روده، شامل استفاده کردن از ملین ها و یا انما

 

________________

۶۳۸ سیگمویپیونسکونی

انجام شود. در مورد این که در ختین پروسیجر چه اتفاقاتی رخ خواهند داد، توتسیح دهید. در بیمار را بر روی یک تخت با قابلیت خم شدن در پوزیشن سجده قرار میگیرد و یا در پوزیشن خوابیده به پهلوی چپ قرار میگیرد و باسن راست بالا آورده می شود. به منظور عبور بهتر اسکوپ و مشاهده بهتر ناحیه ممکن است مقداری هوا وارد سیگموئید شود. یک آرامبخش یا مسکن خفیف داده میشود و برای کاهش ترشحات گوارشی ممکن است آتروپین داده شود. به بیمار اطمینان دهید که امنیت و خلوت خصوصی او در حین پروسیجر تأمین خواهد شد.

مروری بر مراقبتهای پس از پروسیجر به به بیمار توضیح دهید که به منظور کنترل علایم حیاتی و عوارض ۱ تا ۲ ساعت

پس از پروسیجتر باید در تخت استراخت کند. ه توضیح دهید دقع گاز ناشی از ورود هوا در حین پروسیجر بوده و قابل کنترل نیست،

ولی موقتی بوده و ممکن است با راه رفتن تسکین پیدا کند.

عوارض به پارگی روده

• تحتریک وازوواگال

خل مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. هرگونه توضیح در مورد پروسیجر و مراقبت های تکمیلی خاص را مرور کنیذ. در صورتی که نموته بیوپسی تهیه شده است، بیمار را آگاه کنید که خونریزی مختصر

مقعدی ممکن است وجود داشته باشد.

علایی هشدارد شنیده

• علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید: درد و نفخ شکم، خونریزی مقعدی، تب، رنگپریدگی و تعریق بیش از حد.

فعالیت

• توضیح دهید که در روز انجام پروسیجر بیمار باید از انجام فعالیت سخت خودداری کند، ولی پس از آن فعالیتها در حد تحمل از سر گرفته می شود.

رژیم غذایی ه به بیمار توضیح دهید که رژیم غذایی معمولی و یا رژیمی که پزشک برای بیماری

اصلی او تجویز نموده را باید دنبال کند.

 

________________

آسیبه دلیل به نخاعی ۶۳۹

مراقبت پیگیری

• بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
1 نفر به اين صفحه راي داده اند