نارسایی قلبی نارسایی احتقانی قلب

نارسایی قلبی نارسایی احتقانی قلب Heart Faiture (Cottligestive Heart Failure

تعریف. نارسایی قلبی: ناتوانی عضله قلبی برای پمپ کردن خون با نیروی کافی جهت برآورده کردن نیازهای متابولیک بدن است. در این سندرم مزمن و پیش رونده ی نارسایی عملکردی قلب یا نارسایی قلبی ممکن است سمت راست و یا سمت چپ قلب یا هسر دو قسمت را گرفتار کند. علایم به این بستگی دارد که کدام سمت قلب دچار نارسایی شده است. معمولاً نارسایی سمت راست قلم با به دنبال نارسایی در سمت چپ قلب به وجود می آید،اصطلاحاتی که معمولاً در طبقه بندی نارسایی قلبی استفاده می شود، شامل:

به نارسایی سیستولیک قلبی اختلال عملکرد سیستولیک): زمانی که ماهیچه ی قلب دارای نیروی انقباضی کافی نبوده و بنابراین خون غنی از اکسیژن به اندازه کافی به بدن پمپ نمی شود. نارسایی دیاستولیک فلبی اختلال عملکرد دیاستولیک): زمانی که ماهیچه ی قلب به خوبی منقبض شده ولی بطن به صورت کامل منبسط نشده، بنابراین خون کمی وارد قلب می شود. کسر تخلیهای اصطلاحی است که مؤثر بودن عمل پمپاژ ماهیچهای قلب (عملکرد سیستولیک) را بیان می کند

علل و عوامل مؤثر

بیماری شریان های کرونری کاردیومیوپاتی بیماری التهابی قلب بیماری دریچهای قلب نقایص مادرزادی قلب دیسل ریتمی فشار خون بالا میوکاردیت هیپرتروفی قلب، اتساع قلبی بیماریهای انفیلتراتیو: آمیلوئیدوز، تومورها و سارکوئیدوز داروها: الکل، کوکائین، مت آمفتامین ها حالات افزایش برونده شامل آنمی، هایپرتیروئیدیسم، بریبری و همچنین فیستول شریانی - وریدی

علایم و شکایات

• نارسایی سمت چپ قلب کوتاهی تنفس هنگام فعالیت ارتوپنه (تنگی نفس در حالت استراحت)

تنگی نفس حملهای شبانه (کوتاهی تنفس که باعث بیدار شدن در شب می شود) سرفه همراه با خلط آمیخته به خون بیقراری

بیدار شدن برای ادرار کردن در شب (ناکچوری)

نارسایی سمت راست قلب ادم: اطراف تیبیا، مچ تورم شکم (آسیت) پری و درد شکمی بیاشتهایی خستگی

افزایش وزن ناگهانی

شوک کاردیوژنیک

عوارض خطرناک: ادم ریوی

تست های تشخیصی

 ه به بیمار توضیح دهید که ممکن است چندین پروسیجر به منظور کمک در تشخیص این حالت انجام شود. ه هر یک از پروسیجرها، هدفه احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر را شرع دهید C آزمون های خونی: الکترولیتها، TSH (برای رد بیماری تیروئید)، LFT (جهت ارزیابی اختلال بطنی راست)، نیتروژن اوره خون، کراتیتین (جهت رد بیماری کلیوی)، CBC (جهت رد انمی و عفونت) عکسبرداری از قفسه سینه توسط اشعه X: برای شناسایی احتقان ریوی و افزایشر اندازه قلب الکتروکاردیوگرام: جهت هایپرتروفی، ایسکمی و آریتمی اکوکاردیوگرام: برای بررسی جریان خون، عملکرد بطنی چپ و کسر تخلیه ای (EF) قلب

درمان

 طبی

درمان علل زمینهای

• داروها

o آنتاگونیست آلدوسترون: جهت تقویت عملکرد قلبی و کاهش مرگومیر و تا آنتاگونیستهای رسپتور آنژیوتانسین II جهت بیمارانی که مهارکنندههای آنزیم

تبدیل کننده آنژیوتانسین را تحمل نمی کنند، دیژیتالها: تقویت نیروی انقباضی و کاهش ریت قلب دیورتیکها: جهت کمک به کلیه در دفع آب و نمک اضافی بتابلو کرها: جهت بهبود عملکرد بطنی گشادکننده های عروقی: کاهش فشار خون و بار قلب جایگزین کننده های پتاسیم: در هنگام مصرف دیورتیکها، پتاسیم دفع شده را جایگزین می کند.

• اکسیژن درمانی در منزل مهارکنندههای آنزیم تبدیل کننده ی آنژیوتانسین (اACE): جهت کاهش فشار خون و بار قلب داروهای اینوتروپیک (افزایش دهنده ی قدرت عضلانی قلبی): جهت بیماران با نارسایی شدید فلبی که به داروهای خوراکی جواب نداده اند، جراحی کاشتن دفیبریلاتور قلبی: وسیلهای که از طریق جراحی جهت (تحریک) پیس و دادن یک شوک الکتریکی به قلب در زمان ایجاد ریتم غیرطبیعی (مثلا تاکی کاردی بطنی) گاشته می شود. درمان جهت همزمان کردن دوباره قلبی؛ وسیله ای که از طریق جراحی جهت تحریکه هر دو بطن در یک زمان کاشته می شود. اندیکاسیون: در بیمارانی که علیرغم درمان های دارویی متاسب هنوز علامت دار بوده و بطنها ناهماهنگ می باشند. وسیله کمکی بطن چپ: یک پمپ مکانیکی که از طریق جراحی جهت کمک به کار پمپاژ قلب کاشته می شود. این وسیله به عنوان «پلی جهت پیوند» تامین می شود. پیوند قلب: جهت نارسایی هایی شدید قلبی (مرحله ی آخر)

مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

 ه آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

• فرایندها، علل و عوامل مؤثر در بروز بیماری را توضیح دهید.

علایم هشی داردهنده

 هشدار: در صورتی که بیمار دچار اضافه وزن بدون دلیل یا تورم بیش از ۳-۲ پوند در روز شود، باید سریعا به پزشک مراجعه کند.

ه علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پر ستار گزارش شود، مرور کنید،

کاهش در تحمل ورزش

کوتاهی تنفس

تنگی نفس هنگام فعالیت (DOE)

تنگی نفس حملهای شبانه (PhD)

سرفه مکرر و پیدرپی

تورم اندام ها

آموزش های ویژه

نحوه ی شمارش و ثبت نبض را به بیمار آموزش دهید. به بیمار آموزش دهید تا از سیگار کشیدن، اجتناب کند؛ او را به برنامههای ترک سیگار و درمان جایگزینی نیکوتین ارجاع دهید. به بیمار آموزش دهید تا روزانه در زمان معین با یک ترازوی ثابت و لباس های معین خود را وزن کند و در صورت افزایش وزن روزانه بیش از ۲ تا ۳ پوند یا هفتگی بیش از ۵ پوند آن را گزارش کند.

 به بیمار آموزش دهید تا از هوای گرم و مرطوب که باعث افزایش بیش از اندازه نیاز .قلب می شود، پرهیز کند به بیمار بگویید که از وضعیت هایی که باعث ابتلای او به سرماخوردگی، انفلوانزا و سایر عفونتها می شود، دور باشد. به بیمار توصیه کنید که هر سال واکسن آنفلوآنزا و پنومونی را تزریق کند.

 

________________

۳۷۴ نفرسایی قلبی (نارسایی احتقانی قلب )

داروها

هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. در صورتی که برای بیمار دیورتیکهای دفع کننده ی پتاسیم (تیازیدیها، فورزماید) تجویز شده است، نیاز به مصرف مکمل های پتاسیمی را برای بیمار شرح دهید. لزوم پرهیز از مصرف داروهای بدون نسخه (OTC) مثل داروهای ضدسرفه و ملینها که ممکن است حاوی سدیم باشد را برای بیمار شرح دهید.

فعالیت

بیمار را تشویق کنید تا روزانه جهت ورزش برنامه ریزی کرده و آن را در یک دفتر یادداشت، ثبت کند. بیمار را تشویق کنید تا یک برنامه ی ورزشی را شروع کند. در ابتدا با پیادهروی در حدود ۵ دقیقه در روز به مدت ۷-۶ روز در هفته شروع کند و به تدریج سطح فعالیت را هر هفته افزایش دهد. بعد از آن میزان ورزش را به ۱۰ دقیقه در روز برساند. هدف این است که میزان ورزش به ۳۰ دقیقه در روز برسد. به بیمار کمک کنید تا فعالیت هایی را که موجب بروز شکایات یا منجر به خستگی یا کوتاهی تنفس می شود را شناسایی نماید. به بیمار توصیه کنید تا از فعالیتهای سخت و طاقتفرسا (مانند بلند کردن چیزهای سنگین، قدم زدن طولانی مدت، حمل چمدان های سنگین، پارو کردن برف، تعویض لاستیک اتومبیل و چمن زنی) که می توانند فشار بیش از اندازه به قلب وارد کنند، پرهیز کند. به بیمار توصیه کنید که از انجام فعالیت های ورزشی در محیطهای خیلی سرد و یا روزهای گرم و یا در روزهایی که هوا الودگی و رطوبت زیادی دارد، خودداری کند. افزایش درجه حرارت با گردش خون تداخل ایجاد کرده و تنفس را مشکل می کند. به بیمار پیشنهاد کنید که در سالن ورزش کند. به بیمار توصیه کنید که در زمان احساس خستگی و یا ابتلا به تب و سرماخوردگی از ورزش کردن اجتناب کند. به بیمار توصیه کنید که در صورت بروز هر کدام از حالتهای زیر، ورزش و فعالیت را متوقف کند:

درد سینه

2) احساس ضعف یا خستگی شدید

ته سرگیجه و احساس سبکی در سر این احساس فشار یا درد در قفسه سینه، گردن، بازو، فک و یا شانه بیمار را تشویق کنید تا در مورد شغل و فعالیتهای خود صحبت کند و توضیح دهید که از فعالیتهایی که نیازمند بلند کردن اجسام سنگین و یا هل دادن اشیاء سنگین است، خودداری کند. در مورد ضرورت اجتناب از انجام ورزش های ایزومتریک صحبت کنید. ورزشهای ایزومتریک عضلات کششی را نسبت به سایر ماهیچه ها درگیر می کند. لازم است که بیمار در مورد توانایی ها و محدودیتهای خود با پزشک یا پرستار صحبت کند.

رژیم غذایی

اهمیت رعایت رژیم تجویز شده و محدودیت مصرف مایعات را توضیح دهید.

اهمیت پرهیز از مصرف غذاهای با سدیم بالا را شرح دهید. رژیم حاوی ۲ گرم سدیم تجویز می شود، به بیمار ضرورت خواندن برچسب نوشیدنی ها و غداها را به منظور بررسی محتوای سدیم آنها، پرهیز از مصرف غذاهای منجمد و تهیه شده به صورت تجارتی، شستن سبزیجات کنسرو شده برای کاهش دادن سدیم آنها، خوردن غذاهای با پتاسیم بالا (موز، آب پرتقال) برای جایگزینی پتاسیم ازدست رفته ناشی از مصرف دیورتیکها را توضیح دهید. بیمار را در مورد مصرف ادویهجات و طعم دهندههای غذا برای خوشمزه کردن غذاها تشویق نمایید. به بیمار در مورد استفاده از جایگزینهای نمک هشدار دهید، زیرا ممکن است پتاسیم زیادی داشته باشند.

درمانهای جایگزین از آنجا که برخی از درمانهای مکمل ممکن است مضر بوده یا با درمان های دارویی تجویز شده تداخل داشته باشد، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این درمان ها با پزشک یا پرستار خود صحبت کند،

با بیمار در مورد استفاده از داروهای گیاهی (مثل هاوتورن [1] ) جهت بهبود علایم بحث در مورد انواع درمان هایی که جهت کاهش اضطراب و استرسی کمک کننده میباشد، صحبت کنید (مثل یوگا، طب سوزنی و مدیتیشن).

مراقبت از افراد مسن

به بیمار و خانواده او باید بدانند که به دلیل تغییرات مربوط به سن در سیستم قلبی - عروقی، افراد مسن نسبت به بروز علایم نارسایی قلبی به عنوان عارضه ی سایر بیماری های سیستمیک مثل پنومونی، اختلالات تیروئید، آنمی و نارسایی کلیوی، مستعلتر هسست غله توضیح دهید که در افراد مسن نارسایی قلبی از نوع اختلال عملکردی سیستولیک شایع تر است. توضیح دهید که علایم نارسایی قلبی (شامل گیجی، عدم آگاهی، خستگی و فقدان اشتها) در افراد مسن ممکن است تیپیک نباشد. در صورتی که بیمار بستری و ناتوان است، تورم در ناحیه پشت نسبت به پاها زودتر ظاهر می شود.

مراقبت های روانی - اجتماعی

موقعیتی را برای بیمار و مراقبت دهنده فراهم کنید تا در مورد ترس ها و نگرانی های خود در مورد مراقبت در منزل، محدودیتهای اقتصادی و نیز سرویس های حمایتی موجود در جامعه صحبت کنند. بیمار و مراقبت دهنده را تشویق کنید تا در برنامه ریزی مراقبتهای هنگام ترخیص

بیمار و خانواده او را تشویق کنید تا برنامه مشاوره گروهی و فردی را جهت کاهش تنش های عاطفی پیگیری کنند. در صورتی که ضرورت دارد، برای بیمار امکان مشاوره و مراجعه به یک مرکز بهداشت روانی را فراهم نمایید.

مراقبتهای پیگیری

• بر اهمیت ویزیت های منظم و پیگیر برای ارزیابی های پزشکی و آزمایشگاهی تأکید نمایید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

ارجاعات

به در صورتی که لازم استه بیمار را به سرویسهای مراقبت بهداشتی منزل، تسهیلات

پرستاری باتجربه و خدمات اجتماعی ارجاع دهید. در صورتی که نیاز است، برای بیمار منابع حمایتی جامعه محور فراهم نمایید.

 

[1] How Thorn

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید