هایپرتیروئیدیسم

هایپرتیروئیدیسم (بیماری گرا وتوکسیکوز، تیروئید بت

Hyperthyroidism (Graves Disease, Thyrotoxicosis Thyroiditis)

تعریف: هایپرتیروئیدیسم، یک سندرم بالینی است که باعث می شود بافت ها در معرض تولید بیش از حد هورمون تیروئید قرار گیرند. تولید بیش از حد هورمون های تیروئید باعث ایجاد وضعیت هایپر متابولیسم شده که این وضعیت مسئول بروز علایمی است. میزان شدت این بیماری از خفیف تا شدید متغیر می باشد، بیماری گریوز (گواتر منتشر سمی) شایعترین شکل هایپرتیروئیدیسم بوده که به طور مکرر در زنان بیشتر از مردان و در بین ۲۰-۴۰ سالگی دیده می شود. علت دقیق بیماری گریوز ناشناخته است، ولی تصور می شود که بیماری یک اختلال اتو ایمیون ناشی از ایمنوگلوبولین های محرک تیروئید است. اگر

چشمها درگیر شوند، اصطلاحاً اگزوفتالمی گریوزی رخ میدهد.

بحران هایپرتیروئیدیسم یا توفان تیروئیدی یک تظاهر حاد هایپرتیروئیدیسم بوده که تهدیدکننده ی زندگی است. عوامل مساعد کننده شامل حوادث استرسزا از قبیل جراحی، تروما و عفونت می باشد.

علل و عوامل مؤثر اختلالات اتوایمیون در اثر ید تومور هیپوفیز به ناشی از داروها: امیودارون گواتر غیرسمی عفونتهای ویروسی

جمع شدگی و شکاف پلک

افتادگی پلک

تحریک ملتحمه و اشک ریزش

چشمان براق، نگاه وحشتزده یا بهتزده (اگزوفتالموس)

افزایش فشار خون سیستولیک، پهن شدن فشار نبض

افزایش درجه حرارت بدن و تعریق، عدم تحمل گرما تاکی گاردی

ژنیکوماستی در مردان افزایش اشتها اسهال

تحلیل و ضعف عمومی معضلات افزایش رفلکس ها

لرزش، اضطراب بی قراری، تحریکپذیری کاهش در تمرکز و حافظه

بی خوابی بیثباتی عواطف و رفتار توأم با وحشت

تا هشدال سالمندی: از دست دادن وزن، آپاتی، تپش قلبی، ضعفه لرزش پوستی، و

کاهش اشتها

عوارضر

• توفان تیروئیدی ن) بی قراری شدید تا گیجی، دلیریوم، اختلال در جهتیابی | بهت و کما نه " نبضو سریع استفراغ

اریتمی اختلال قلبی سایکوز

Eit عوارض خطرناک: توفان تیروئیدی، بحران تیرو توکسیک

تستاهاشانی تشخی ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. ۵: تستهای آزمایشگاهی 1- تیروکسین سرم ( T4) و تریبیدو تیرونین سرم (T3) و T3 و T4 آزاد سرم:

همگی افزایش پیدا می کند. جذب ید رادیواکتیو توسط تیروئید و انجام اسکن: در بیشتر بیماران مبتلا به هایپرتیروئیدی، افزایش جذب دیده می شود. هورمون محرک تیروئید (TSH}: کاهش یافته و به هورمون آزادکنندهی تیرو تروپین (TRH) پاسخی نمی دهد. ایمنوگلوبولین های محرک تیروئید: در بیماری گریوز وجود دارد.

درمان

طبی به داروها * تیو آمیدها: برای جلوگیری از سنتز هورمون تیروئید

قد پروپیل نیواوراسیل (PTU)

متی مازول (تاپازول)

- مواد خوراکی کوله سیستوگرافیک، بلوک کنندههای بتاآدرنرژیک: به منظور کنترل علایم هیپرتیروئیدیسم یدیدها : به منظور بازداری کوتاهمدت از سنتز هورمون تیروئید

یدهای سدیم یا پتاسیم (محلول لوگول، SSKI) ید رادیواکتیو (I-Nal" یا I-Nal"): به منظور تخریب بافت تیروئید

گلوکوکورتیکوئیدها؛ برای جلوگیری از ترشح هورمون تیروئید

• تیروئیدکتومی

درگیری چشم در ییماری گریوز (افتالموپاتی بیماری گریوز) درمانی ه درمان پرتودرمانی اربیت (کاسه ی چشم) قطرههای متیل سلولز ۰/۵٪ برای تحریک و درد چشمی

ه داروها در گورتیکواستروئیدها

جراحی ه برداشتن فشار از حدقه چشم

• تصحیح عدم توازن ماهیچهای

درگیری پوسست در بیماری گریوز

طبی به داروها

به فلوسینولون ۰/۲ ٪ یا دیگر کرمهای کورتیکواستروئید به منظور درمان تسکینی

ضایعات زخمی پوست

فق مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک و یا پرستار را نیز فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤالی، تماس بگیرند. در صورت ضرورت، بیمار را برای تیروئیدکتومی آماده کنید. هیپرتیروئیدی و اثرات هورمون های تیروئیدی بیش از حد بر روی بافتهای بدن را توضیح دهید. عوامل مؤثر در بروز بیماری و درمان های تجویز شده را مرور کنید. توفان تیروئیدی، عوامل مساعد کننده، علایم و اقدامات لازم در مواقع بروز بحران تیروئیدی را توضیح دهید.

علایم ششان داردهند اقع شدال: اهمیت مراجعه ی اورژانسی به مراکز درمانی در صورت مشاهده ی علایم توفان تیروئیدی شامل بی قراری شدید، گیجی، دلیریوم و اختلال در جهستیابی را برای یمیار توضیع دهید.

به علایم و شکایات عود کننده هایپرتیروئیدیسم که باید با پزشک و یا پر ستار گزارش شود را توضیحع دهید. توضیحع دهید که خیلی از شکایات (به عنوان مثال عصبانیت) در صورت پیگیری درمان کاهش خواهد یافت.

• • آموزشی های ویژه

• اقدامات لازم برای کنترل افتالموپانی یا اگزوفتالموس را شرح دهید. به بیمار بگویید تا چشمهایش را از نور زیاد زخمهای قرنیه و عفونتها محافظت کند و از عینک دودی و پیچهای چشمی استفاده کند. به بیمار توصیه کنید تا در صورتی که چشم هایش تحتریک شلمه از کمپرس های سرد استفاده کند. به بیمار توصیه کنید برای محافظت از قرنیه از لوبریکانتها (روغن نرم کننده) در صورت دستور پزشکه استفاده کند. به بیمار بگویید یزشک و یا پرستار را در جریان افزایش اختلالات بینایی خود قرار دهد.

داروها به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشکی یا پر ستار گزارش شوده توضیح دهید. زم پروپیل تیواوراسیله: داروها را همراه یا غذا مصرف کنید تا از ناراحتیهای دستگاه

گوارش جلوگیری شود. ید رادیواکتیو ۱۳۱ (I"): توضیح دهید که هایپوتیروئیدیسم معمولاً بعد از درمان پیشرفت می کند. علایم و شکایات هایپرتیروئیدیسم را مرور کنید و تأکید کنید که تا یک هفته پس از درمان، بیمار باید از زنان حامله، شیرخواران و بچهها دوری کند. بر اهمیت این که داروهای بدون نسخه را نباید بدون چک کردن با پزشک یا پر ستار

• به بیمار بگویید تا همه ی برچسب های دارویی را جهت کنترل از نظر وجود ید چک کتال.

فعالیت بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتهایش، در مورد توانایی ها و محدودیتهای خود صحبت کند. اهمیت برنامه ریزی جهت استراحت و پرهیز از ورزشی کردن به صورت افراطی را به بیمار توضیح دهید. اقداماتی برای بهبود الگوی خواب از قبیل پرهیز از محرکها قبل از خوابیدن (در رژیم غذایی، قعالیتهها)، تخوابیدن در طول ساعات روز و ایجاد یک الگوی خواب منظم را برای بیمار شرح دهید.

رژیم غذایی

ضرورت یک رژیم غذایی پرکالری، پر پروتئین و پر کربوهیدرات تا ثابت شدن وزن را برای بیمار شرح دهید.

روشهای دیگر درمانی

از آنجا که برخی از درمانهای مکمل ممکن است مضر بوده یا با داروهای تجویزی بیمار تداخل داشته باشند، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این روشهای درمانی با پزشک و یا پرستار خود صحبت کند، بیمار را جهت کاهش عصبانیت و اضطراب به انجام روش هایی درمانی یوگا و مدیتیشن تشویق کنید.

مراقبت از افراد مسن

مطمئن شوید که بیمار و خانواده و مراقبین او میدانند که علایم هایپرتیروئیدیسم در افراد مسن متفاوت بوده و شامل موارد زیر است: تا تاکیکاردی (بیش از ۹۰ ضربه در دقیقه)، کاهش وزن، خستگی O کاهش اشتها بیشتر از افزایش آن

O یبوست بیشتر از اسهال

o تعریق (غیرمعمول) o تیروئید طبیعی یا در ۴۰٪ موارد در لمس حس نمیشود. برای بیمار توضیح دهید که درمان اختلالات دیگر (مثل مصرف آمیودارون جهت آریتمی قلبی) ممکن است باعث هایپرتیروئیدیسم شود. به بیمار توضیح دهید که بدون مشورت با پزشک و جهت جلوگیری از عوارض، دارو را خودسرانه قطع نکند. به بیمار توضیح دهید که درمان انتخابی در مورد افراد مسن (به دلیل تجویز اسان و جلوگیری از ریسک های مربوط به جراحی)، خوردن ید رادیواکتیو است.

مراقبت های روانی - اجتماعی

توضیح دهید که طغیان عواطف جزئی از فرآیند بیماری است. با کنترل صداهای خارجی در طی دوره عصبانیت بیمار، یک محیط غیرمحرک را برای بیمار فراهم کنید. بیمار را تشویق کنید تا در مورد اضطراب و نگرانی های خود در رابطه با بیماری و تغییر در تصویر ذهنی صحبت کند.

مراقبتهای پیگیری

بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. به بیمار آموزش دهید که پرسنل مراقبت بهداشتی را در مورد وضعیت بیماری خود آگاه کند.

نیاز به پوشیدن دستبند هشدار پزشکی را برای بیمار شرح دهید. بیماران زن را آگاه کنید که در صورتی که قاعدگی های نامنظم دارند و یا احتمال حاملگی وجود دارد، پزشک را در جریان قرار دهند. توصیه کنید تا برای حاملگی

1. hiitutional Outburst

برنامه ریزی کنند و اطلاعاتی را در مورد روشهای جلوگیری از بارداری برای آنها فراهم کنید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید