پار گی دیسک

پار گی دیسک

Rulptured Disk Back injury (Hermidted of SHipped Disk Herniated Nucticus Pulptosus

تعریف: پارگی دیسک وضعیت مزمنی است که وقتی تمامی و یا بخشی از نوکلئوس پولپوزوس (مرکز نرم، ژلاتینی و بالشتکی غضروف بین دنده ای) به خاطر ضعف دیسک فشرده شود و یا باعث پارگی حلقهٔ خارجی شود، رخ میدهد. در نتیجه اعمال فشار بر روی اعصاب نخاعی که از کانال نخاعی خارج می شوند، باعث ایجاد درد پشت و دیگر علایم تحریک ریشه عصب (سیاتیک می شود. پارگی دیسک معمولا در مردان بزرگسال کمتر از ۴۵ سال سن رخ میدهد. در اکثر موارد نواحی گمری و کمری - خاجی درگیر میشود. دیسکههای مهرههای گردنی نیز ممکن است دچار پارگی شوند که معمولا پارگی دیسک این مهرهها ناشی از تغییرات دژنراتیو است. . در آسیسی های کمری به تدریج پیشرقت می کنند و به دلیل فعالیتهای تکراری به وجود آمده و یا در اثر یک حادثه تروماتیک است. به دلیل ماهیت کند و پیش رونده آسیب، این

1 . luinbilisacral

 

________________

موارد تا هنگام حاد شدن علایم اغلب نادیده گرفته می شوند. اسیبهای حاد می توانند ناشی از بلند کردن اجسام سنگین به صورت نامناسب باشند. آسیبها میتوانند در عضلات، لیگامان، اعصاب، مهرهها و دیسک به صورت منفرد و یا همگی رخ دهند.

علل و عوامل مؤثر به کشیدگی یا ترومای شدید به تخریب مفصل بین مهرهای ناشی از سالخوردگی

• علایم و شکایات سیاتیک: درد شدید قسمت پایین کمر که به باسن، ساقها و پا انتشار پیدا می کند. درد ناگهانی به دنبال سرفه کردن، عطسه کردن، خم شدن و یا بلند کردن اجسام اسپاسم و سفتی عضلات از دست دادن حس و کنترل حرکتی انتهاها

عوارضر فلج ناقص و کم شدت ضعف حرکتی تغییرات حسی افتادگی مچ پا از دست دادن کنترل مثانه و روده

EH عوارفر خطرناک: افتادگی پا

ثبدستهای تشخی به هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. ، تست بالا بردن ساق پا به طور مستقیم: در صورتی که وقتی ساق پا بالا برده شده است، بیمار از درد قسمت خلفی ساق پا در برابر درد کمر شکایت داشته باشد، تست مثبت است؛ با انجام دورسی فلکسیون مچ پا، درد افزایش مییابد. عکسبرداری رادیولوژیکی از کمر: برای تشخیص کاهش فضای دیسک توموگرافی کامپیوتری (CT}: برای نشان دادن پارگی دیسک

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI): برای تأیید پارگی دیسک و نشان دادن محلهای فشردگی روی اعصاب نخاعی میلوگرام: برای نشان دادن محل پارگی دیسکوگرام: برای نشان دادن دژنراسیون و پارگی دیسک، افتراق بین عفونت و پارگی دیسک

درمان طبی ه در طی پارگی حاد : بستری شدن در بیمارستان با تراکشن پوستی با کمربند لگنی استراحت در بستر سفت برای ۱ تا ۳ روز اول پارگی حاد پوزیشن ویلیامز در بستر (سر تخت بالا آورده می شود) و زانوها در زاویه ی ۴۵

برخی دیسک ، سیب کمری، لاینفی بن غربیدن دیسک،...) ۶۲۱

درجه قرار داده می شود (یا یک بالش زیر زانوها قرار داده میشود: جهت راختی

سی و شل کردن عضلات کمری - خاجی

• قیزیوتراپی بر ماساژ سرد ناحیه کمری خاجی برای کاهش دادن ادم : " حمایت کردن از کمر و یا استفاده از بریس فلزی کمر

٬ دیاتر می اولتراسوند همراه با ماساژ کمر برنامه ی ورزشی پس از فروکش کردن التهاب و در حاد برای تقویت عضلات پشت و شکم نام تحریک الکتریکی اعصاب از طریق پوست (TENS ) .

= داروها داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی داروهای تب بر و تسکین دهتده درد شل کنندههای عضلانی مخدرها (نار کوتیک ها) داروهای ضداضطراب و ضدافسردگی تزریق اپیدورال استروئید: بلوک اعصاب جهت تخفیف درد و کاهش التهاب

برداشتن دیسک از راه پوست: برداشتن دیسکا، همراه با قرار دادن یک کانال فلزی، تحت فلوئوروسکوپی برداشتن دیسک با میکروسکوپ: جراحی برداشتن دیسک مبتلا از یک برش ۱ اینچی توسط جراحی میکروسکوپیک

برداشتن دیسک با آرتروسکوپ

آرترودز کمری جهت تخفیف درد

دیسککتومی هستهای لامینکتومی: بریدن بخشی از لامینا و برداشتن دیسک بیرون زده فیوژن مهرهای: به منظور ثابت کردن مهره: در صورتی که بیش از یک مهره درگیر باشد، اندیکاسیون پیدا می کند. کمونوکلئولیزیس: تزریق مستقیم آنزیم (کیمو پاپائین) به داخل دیسک، برای حل کردن بافت پرولاپس شده (به ندرت انجام میشود). درمان الکتریکی حرارتی بین دیسکی {IDET) برای چروکیده کردن دیسک بیرون زده

خل مراقبت در منزل

اطلاعات، عهومی آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. اختلال موجود و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید. به بیمار جهت ترک سیگار آموزش دهید (نیکوتین باعث کاهش جریان خون دیسک بین مهرهای می شود).

علایم هشداردهنده

به علایم و شکایاتی را که باید به پزشگ و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

 

________________

۶۲۲ بارگی دیسک، اسیب کمری افقی با آغاز بدن دیسک،...،)

درد مداوم پارستزی (احساس سوزن سوزن شدن و کرختی و بی حسی انتهاها) اسپاسمهای عضلانی تغییر در عملکرد روده و مثانه

اموزشهای ویژه به نحوه ی استفاده و کاربرد بریس و وسایل حمایت کننده کمری و کمربند را به بیمار توضیح دهید و در این باره به بیمار آموزش دهید. استفاده از کمربند کشش پوستی را شرح دهید. به بیمار توصیه کنید که تجهیزات لازم در منزل را تهیه کند و برای تهیه ی این تجهیزات به وی کمک کنید.

داروها

• هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. در مورد استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی برای بیمار توضیح دهید و به بیمار هشدار دهید که بدون بررسی پزشک، از مصرف کردن داروهای بدون نسخه و شل کنندههای عضلانی همراه با این داروها خودداری کند.

فعالیت به دنبال پارگی حاد به نیاز به استراحت مطلق اولیه در تخت (۳ تا ۵ روز) برای کاهش پاسخ التهابی، کاهش فشار در مهره و در نتیجه کاهش فشار روی ریشه عصبی تحریک شده و کاهش درد را توضیح دهید. به بیمار آموزش دهید تا در وضعیتی قرار بگیرد که بیشترین راحتی را فراهم می کند (وضعیت نیمه نشسته و یا دراز کشیدن همراه با خم کردن زانوها). به بیمار هشدار دهید که بر روی شکم نخوابد. به بیمار توصیه کنید تا در طول فاز حاد برای جلوگیری از راه رفتن، از لگن، لوله ادراری و صندلی همراه با توالت استفاده کند، به بیمار در دسترسی به این وسایل کمک کنید. جهت درد پشت و جلوگیری از آسیب بیشتر که به محض تسکین یافتن درد حاد، پوزیشان صحیح بدنی و اصول بلند کردن

اشیاء، حرکت کردن و حمل کردن را آموزش دهید. برای تقویت عضلات، ورزش های کمر را به بیمار اموزش دهید. در مورد اهمیت ورزش منظم و اجتناب از اسیب بیشتر صحبت کنید. به بیمار آموزش دهید که در مورد انواع ورزشها و فعالیتهای مجاز با پزشک و یا فیزیوتراپ مشورت کند. در مورد تکنیکهایی مفید جهت محافظت کمر با بیمار صحبت کنید. نه از نشستن و خم شدن و تاب خوردن به مدت طولانی خودداری کند. (C با شروع درد، فعالیت را متوقف کرده و به استراحت بپردازد. که در هنگام نشستن از عضلات پشت حمایت کند: در صورتی که بیمار به جهت شغل اجبار به نشستن طولانی مدت دارد، از صندلی یا بالش هایی جهت حمایت پشت استفاده کند.

 

________________

سرکوبیدیو سال ۶۲۳

اما از تشکهای نرم و بالش های بلند استفاده کند. تکنیک صحیح بلند کردن اجسام را به بیمار نشان دهید، تأکید کنید که از عضلات پا استفاده کند و زانوها را طوری خم کند که بازوها هم سطح جسم سنگین قرار گیرد. نکات راهنمایی زیر را مرور کنید: 9 در طی دوران بهبودی، فعالیتهایی (مثل شنا کردن) که منجر به تحمیل وزن

بر روی مهرههای کمری نمی شوند را توصیه کنید. فعالیتهایی را انتخاب کنید که باعث فشار کمتری بر پشت شوند (مانند رکاب زدن دوچرخه ثابت و پیادهروی). در طی دوران بهبودی، از فعالیتهایی که نیازمند توقف ناگهانی، تاب خوردن و یا برخورد هستند، خودداری کند (مانند بسکتبال، تنیس و ورزشهای تماسی). به بیمار توصیه کنید که قبل از شروع حرکات ورزشی، بدن را گرم کرده و عضلات را بکشد.

رژیم غذایی

ه برای جلوگیری از بروز یبوست در طول دوره استراحت در بستر، اهمیت مصرف زیاد

مایعات و رژیم غذایی پرفیبر و سلولز را توضیح دهید. نیاز به حفظ وزن مناسب بر اساس سن، جنس و قد را شرح دهید. در صورتی که بیمار دارای وزن زیاد است، توضیح دهید که وزن بیش از حد بدن، فشار روی مهره را تشدید می کند. به منظور دستیابی به یک رژیم غذایی مناسب برای کنترل وزن، بیمار را به یک متخصص تغذیه ارجاع دهید.

مراقبتهای روانی - اجتماعی بیمار را تشویق کنید تا در مورد احساسات، تغییرات بالقوه ی نقش و اصلاحات موقتی یا دایمی که در شیوه ی زندگی فردی خود ایجاد کرده است، صحبت کند. پاسخ و واکنش بیمار به تغییر تصویر ذهنی و درک از خود ناشی از درد حاد، اختلال تحرک و هزینههای اقتصادی در اثر ناتوانی طولانی مدت را بررسی کنید. در صورتی که اسیب در نتیجه ی کار اتفاق افتاده است، در مورد ایجاد تغییرات در محیط کار صحبت کنید.

مراقبتهای پیگیری و ارجاعات

• بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر با پزشک و فیزیوتراپ تا تکمیل بهبودی تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. بیمار را به یک فیزیوتراپ، سرویس های اجتماعی و متخصص باز توانی ارجاع دهید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید