پانکراتیت

 

|Particrcatitis

تعریف پانکراتیت، التهاب پانکراس است که باعث خود هضمی پانکراس توسط آنزیمهای خودش می شود. پانکراتیت حاد دارای دو نوع اداماتوز و هموراژیک یا نکروتیک است. هر دو نوع منجر به نکروز و خونریزی بافت پانکراس و ایجاد ترومبوز در عروق پانکراس می شود. پانکراتیت مزمن، آسیب عملکردی پیشرونده پانکراس می باشد و ناشی از مصرف زیاد الکل است.

خوامل مؤثر به مصرف بیش از حد الکل به بیماری کیسه صفرا (سنگ صفرا

سرطان پانکراس ضربات فیزیکی به شکم زخم دئودنوم عفونتهای ویروسی (اوریون، هپاتیت) مسمومیت دارویی: داروهای ضدبارداری خوراکی، گلوکوکورتیکوئیدها، سولفانامیدها، کلروتیازیدینها، آزاتیوپرین، بازدارنده تبدیل کننده آنزیم آنژیوتانسین، تتراسیکلین، سایمتیدین، اسید والپروئیک، مترونیدازول ه قرار گرفتن در معرض متانول، کلرید جیوه، چرم، ارگانوفسفاتها و نفتالینی های کلریدی به حاملگی

• افزایش لیپوپروتئین در خون

علایم و شکایات به پانکراتیت حاد تا درد شدید و مداوم اپی گاستر نه درد تیرکشنده به پشت یا شانهای چپ، تا اندازهای درد با نشستن تسکین پیدا

می کند. تهوع و استفراغ احساس ناخوشی

 

________________

کاهش برونده ادراری زرد همراه با درگیری کیسه صفرا تبه لرز نبضر تنده فشار خون پایین، تنفس سطحی تغییر رنگ شکم یا پهلو آژیتاسیون، گیجی در رابطه با اختلال الکترولیتی عدم وجود و یا کاهش صداهای رودهای

نکراتیت مزمن درد مبهم و پایدار ناحیه ای گاستر درد تیز همراه با قیر کشیدن به پشت دردی که با نشستن و خم شدن به جلو تسکین پیدا می کند. دردی که با خوردن یا دراز کشیدن در حالت صاف افزایش مییابد. مدفوع چرب یا بوی تعفن از دوست دادن وزن تهوع و استفراغ سوء تغدیه کمبود ویتامین های محلول در چربی علایم بیماری دیابت ملیتوس

عوارض جانبی و مشکلات به پانکراتیت حاد تا سندرم دیستر عس حاد تنفسی هم اختلال الکترولیتی، مخصوصا هیپوکلسمی C آریتمی قلبی ناشی از اختلالات الکترولیتی نت نارسایی کلیوی یا نارسایی گردش خون تا خونریزی دستگاه گوارشی تاشی از انعقاد منتشر داخل عروقی، واریس مری و

گاستریت الکلی ن) انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC) پانکراتیت حاد و مزمن

زردگی ایلئوس پارالیتی گ

:

پا

• •

:

(Cu

.

هیپرگلیسمی عفونت و آبسه پارگی پانکراس گیست کاذب پانکراس عفونته زخم فیستول های جراحی

انشعبپسعیددل

Et عوارض خطرناک: شوک، ایست قلبی - تنفسی، خونریزی حاد معده و روده

تست های تشخی ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از

 

________________

این گیلانیت

۱

پروسیجر را شرح دهید.

بررسی مدفوع برای تجزیه ی چربی عکس برداری رادیولوژیکی شکم

اولتراسونوگرافی شکم

توموگرافی کامپیوتری شکم عکس برداری های پشتسرهم از قسمت فوقانی دستگاه گوارش کلانژیوگرافی

• • آزمایشات ادراری: تجزیه ادرار، آمیلاز آزمایشات خون: شمارش کامل سلول های خونی، نیتروژن اوره خون، گلوکز، کلسیم، آلبومین، آنزیمهای پانکراس (اسپارتات ترانس امیناز، آلانین آلکالین فسفاتاز، ترانس آمیناز، اللاکتات دهیدروژناز)، و تریگلیسریدها آمیلاز و لیپاز سرم

تریپسین سرم

-

حاد

(3

مزش

تجزیه ادراری آزمایشات خونی: شمارش کامل سلول های خونی (CBC)، گلوکز، آنزیمهای کبدی، امیلاز، بیلی روبین

اندوسکوپی رتروگراد کلانژیوپانکراتوگرافی (ERCP|

پانکراتیت حاد

هیدراسیون داخل وریدی و جایگزینی الکترولیت ها NPC کردن بیمار و قرار دادن لوله بینی - معدی

استراحت در تخت

لاواژ پریتوئن (شستشوی صفاقی) حمایت تغذیهای (تغذیه کامل یا نسبی وریدی یا تغذیه از طریق ژژ نوستومی)

قطع مصرف الکل داروها

پانکراتیت حاد

ضددردها

آنتی اسیدها

آنتی بیوتیکها

آنتی کولینرژیک ها

ضد استفراغ ها

بلوک کننده های هیستامین (H2 بلوکر}

درمان با انسولین در صورت هایپرگلیسمی به صورت حاد

پانکراتیت مزمن با ضددردها، هضم کنندهها (مکمل های آنزیم پانکراس) En| آنتی اسیدها

3-ابلوک کنندههای هیستامین (درH بلوکرا انسولین یا دیگر داروهای هیپوگلیسمیک (کاهش دهنده قند خون)

جراحی پانکراتیت حاد همه تخلیه کیست کاذب از طریق جراحی 8 تخلیه آبسههای پانکراس از طریق جراحی نه جراحی برای انسداد مجرای کیسه صفرا تا ERCP جهت خارج کردن سنگ از امپول واتر پانکراتیت مزمن C درمان ثانویه برای عوارض درد (کیست ها، آبسه ها)

جراحتی بر روی پانکراس یا روده کوچک حفظ سلولهای جزیرهای (لانگرهانس یا انسولین) آمادگی هایی برای پیوند سلول های جزیرهای از بیمار به خودش پیوند بخش هایی از پانکراس، از بیمار به خودش سیستم انفوزیون انسولین به صورت حلقه بسته

غلا مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پر ستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه نسؤال تماس بگیرند. فرآیند بیماری، علل زمینهایی و عوامل مؤثر را توضیح دهید، بر اهمیت اقدامات اولیه برای جلوگیری از حملات بیشتر تأکید کنید. درمان های تجویز شده را شرح دهید. توضیح دهید که عموما در مورد کیست کاذب پانکراس، در شکل آبسهای آن جراحی ضرورت ندارد.

غلایم هشداردهنده

** هشاخدار : بر اهمیت مراجعه به مراکز اورژانس در صورت وجود استفراغ یا مدفوع خونی و علایم و نشانههای شوک تأکید کنید.

• علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

درد شدید ناحیه اپی گاستر که با نشستن تسکین پیدا می کند. تهوع و استفراغ مدفوع چرب با بوی تعفن یا رنگ خاک رس از دست دادن وزن ادرار تیره رنگ کیست کاذب ا؛ درد ابی گاستر که به پشت تیر میکشد.

الها

1. Closed-loop

 

________________

۵۴۲ پان عالیت

آموزش های ویژه

• روش های مراقبت از پوست شامل استفاده از لوسیون های غیرالکلی یا کرمها را برای درمان خارش و خشکی پوست شرح دهید.

ه در صورتی که تجویز شده، بیمار را تشویق به فعالیت و تحرک نمایید.

داروها

ه هدف، مقدار زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و تعوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. به بیمار آموزش دهید که چه موقع و چگونه آنزیمهای تجویز شده برای درمان را مصرف نماید. به بیمار آموزش دهید که آنزیمها را همراه وعدههای غذایی و میان -

وعده ها مصرف کند و این که پانکراتین را همراه غذا و یا نوشیدنی های داغ مصرف

در صورتی که بیمار به دیابت مبتلا شده، روش تجویز انسولین توسط خود بیمار را به او یاد دهید ( مبحث «دیابت ملیتوس» را ببینید).

رژیم غذایی بیمار را آگاه کنید تا رژیم غذایی پرکربوهیدرات، پرپروتئین و کم چرب و یا رژیمی که پزشک تجویز کرده را مصرف کنند. بر اهمیت پرهیز از نوشیدن الکل، نوشیدنی های کافئین دار (قهوه، چای، نوشابه) و غذاهای محرک یا تند و تیز و تولیدکننده گاز تأکید کتید. به بیمار توصیه کنید به منظور تسکین نفخ، تهوع و کرامپ شکمی و غدههای غذایی گم حجم و مکرر داشته باشد.

روشهای دیگر در همانی

ه از آنجایی که برخی از شیوه های درمانی مکمل مضر بوده و ممکن است با داروهای

تجویزگی بیمار تداخل داشته باشند، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این شیوه های درمانی با پزشک و یا پرستار خود مشورت کند. در مورد روش های کنترل درد مثل تکنیک تن ارامی، یوگا و تجسم سازی هدایت شده با بیمار صحبت کنید.

عراقیت از افرالد صدسعنی در مورد افراد مسن، فرد بیمار و خانواده و مراقبین او باید بدانند که ت: کمک جهت هماهنگی بین وعدههای غذایی و برنامه دارویی (آنزیمهای پانکراس) ممکن است نیاز باشد. در افراد مسن، درد ممکن است به صورت اختلال در وضعیت شعوری بیمار مخصوصا اگر از قبل دچار علایم نقصان حافظه بوده است، ظاهر شود.

مراقبت های روانی - اجتماعی ه بیمار را تشویق کنید تا در برنامه ریزی مراقبت های بهداشتی نقش فعالی داشته باشد. * در صورت نیاز، برای بیمار زمینه انجام مشاوره و ارجاع به برنامه های جامعه موتور

جهت ترک الکل را فراهم نمایید.

 

________________

مراقیتهای پیگیری به بر اهمیت ویزیت های منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید