پرفشاری خون

هایپرتانسیون (پرفشاری خون - فشار خون بالا Hypertension

تعریف: هایپرتانسیون، فشار خون بالاتر از ۱۴۰/۹۰ میلیمتر جیوه است (براساس ۲ یا چند بار اندازهگیری فشار خون در ۲ یا چند ویزیت). هایپرتانسیون به این معنا است که فشار در شریان ها از حد طبیعی بالاتر است. در خواندن فشار خون دو جزء وجود دارد: عدد اول فشار سیستولیک و عدد دوم فشار دیاستولیک است. فشار خون، نیرویی است که عضلات قلب برای پمپ کردن در برابر عروق خونی اعمال می کنند، فشار خون طبیعی

 

________________

هایپر تانسیون یا پرفشاری خون - فشار خون بالاتر از

۱۲۰/۸۰ میباشد. فشار خون اولیه یا اساسی شایعترین شکل فشار خون بوده و ۹۰٪ موارد را شامل می شود. علت آن ناشناخته بوده، ولی عوامل خطر مشخصی برای کمک به بروز هایپر نانسیون شناخته شدهاند. هایپرتانسیون ثانویه افزایش فشار خون در رابطه با برخی از بیماریهای زمینههای از قبیل بیماری کلیوی، بیماری اندوکرین یا اختلالات سیستم عصبی مرکزی می باشد.

و انسل مختلر سابقه ی خانوادگی گروه سنی: اشخاص بالای ۵۰ سال آمریکایی های آفریقایی دارای بروز بیشتری هستند. چاقی استرس مصرف تنباکو: سیگار، جویدن تنباکو رژیم غذایی پر از نمک و پر از چربی های اشباع اشخاصی با بیماری های دیگر مثل دیابت شیرین، نقرس و بیماری کلیوی

علایم و شکابیات ممکن است بدون علامت بوده یا دارای علایم زیر باشد:

سرگیجه خستگی گیجی

سردرد کوبنده خونریزی از بینی (خون دماغ)

عوارضر هایپرتانسیون بدخیم سکته مغزی انفارکتوس میوکاردی نارسایی کلیوی نارسایی قلبی رتینوپاتی E عوار نقش خطرناک: سکته مغزی

تندیسنتهای نشحتخب » هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. از: اندازه گیری های فشار خون به صورت متوالی: اندازه گیری فشار خون ۲ بار یا بیشتر با فاصله ی ۲ دقیقه، در صورتی که تفاوت فشار خون اولیه ی بیمار با بقیه ی موارد بیش از ۵ میلیمتر جیوه باشد، دفعات اندازه گیری فشار خون باید بیشتر شود.

 

________________

۴۰۸ هایی ماتسون (بریشماری خون - فشار خون بالا)

سطح فشار خون توصیه شده توسط انجمن قلب آمریکا فشار خون سیستولیک (میلیمتر جیوه) دیاستولیک (میلیمتر جیوه)

طبیعی کمتر از ۱۲۰ کمتر از ۸۰

M-۸۹| •• ۱۲ ۰ - ۱۳ شرزی بالا

۹۰ - ۹۹ - ۱۲ مرحله ی ۱ ۱۸۹ به مرحله ی ۲ ۱۶۰ و بالاتر است. به ۱۰ و بالاتر

تستهای خونی: پتاسیم، نیتروژن اوره خون، و کراتینین برای ارزیابی عملکرد کلیوی تستهای ادراری: برای ارزیابی عملکرد کلیه برای هایپرتانسیون الکتروکاردیوگرام گرافی از قفسه ی سینه (عکس قفسه ی سینه: جهت ارزیابی اندازه ی قلب پیلوگرافی داخل وریدی: برای تشخیص بیماری های کلیوی

نرمان

طبی

عه اصلاح سیک زندگی:

به رژیم غذایی کمنمک همراه با چربی اشباع کم و کم کالری برای کاهش وزن

ورزش کردن به صورت متظم سیگار نکشیدنا عدم مصرف تنباکو محدود کردن مصرف الکل کم کردن وزن

کاهش سدیم رژیم غدایی

بازدارندههای آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACEI)

وازودیلاتورهای مستقیم

بلوک کنندههای گیرنده آنژیوتانسین II

r بیشتر بیماران مبتلا به هایپرتانسیون جهت کنترل فشار خون نیازمند

مصرف دو نوع یا بیشتر از داروهای ضد فشار خون هستند،

غل مراقیت در منزل

اطلاعات عمومی

به آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک و یا پرستار را نیز فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤالی تماس

 

________________

ها بین تانسیون برنج تن برای خواست - شمسنی، خوان بن لا ، ۴۰۹

بگیرند. فرآیند بیماری، عوامل مؤثر و عوارض آن را توضیح دهید، به بیمار کمک کنید تا ریسک فاکتورهای فردی را شناسایی کند، در مورد فشار خون، اجزای آن و این که فشار خون سیستولیک و دیاستولیک چیست و نیز نحوه ی تفسیر فشار خون، برای بیمار توضیع دهید.

علای هشدار دهنده

== هشدار: در صورت بروز علایم TIA (حمله ی گذرای مغزی شامل گیجی و نسخن گفتن به صورت نامفهوم) و یا علایم حمله مغزی (شلی یک طرفه ای بدن) باید سریعا بیمار را به مراکز درمانی انتقال داد.

به علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

نه سرگیجه

و تپش قلب

نام خستگی

به خونریزی از بینی

3. سردرد (سردرد صبحگاهی پس سری)

آموزشهای ویژه

» توافسیع دهید که یکی از اهل اف درمان فشار خون اصلاح سبک زندگی است که خود شامل رژیم غذایی، ورزش کردن، کنترل استرس، اندازه گیری فشار خون توسط خود فرد و پیگیری مرتب پزشکی است. در حصورتی که ابزار پایش فشار خون در دسترس استه به بیمار یاد بدهید که چه موقع و چگونه فشار خون خود را اندازه گیری کند. به بیمار اموزش دهید تا به منظور ثبت فشار خون هر روز در زمان معینی فشار خون خود را اندازه گیری کند و به هرگونه تغییر در رژیم غذایی و فعالیتها توجه کند، چرا که ممکن است باعث تغییر در فشار خون شود و نیز فشار خون بالا را به پزشک و یا پرستار گزارش کند، زمانی را برای نمایش دوباره این موارد (موارد اموزشی) توسط بیمار فراهم نمایید. اهمیت پرهیز از همه فرآوردههای تنباکو را شرح دهید. برای بیمار توضیح دهید که نیکوتین ضربان قلب و انقباض عروق خونی را افزایش داده که می تواند باعث بالا رفتن فشار خون شود. نیاز به جلوگیری از چاقی را برای بیمار شرح دهید. برای بیمار توضیح دهید که در صورتی که وزنش زیاد است، کاهش وزن ۱۰ تا ۲۰ یوندی می تواند باعث کاهش فشار خون شود.

فاروها

به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پر ستار گزارش شود، توضیح دهید. بر اهمیت مصرف به موقع داروها و گزارش عوارض جانبی تأکید نمایید. به بیمار اموزش دهید که در صورت بروز عوارض جانبی یا حتی با طبیعی شدن فشار خون، بدون اطلاع پزشک مصرف داروها را قطع نکند.

 

________________

بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتهایش، در مورد تواناییها و محدودیتهای خود صحبت کند. برای بیمار توضیح دهید که ورزش های ایزومتریک، قدم زدن، دویدن آهسته، شنا، دوچرخه سواری و ورزش های آئروبیک برای او مجاز هستند، در حالی که از وزنه برداری و هرگونه ورزشی که نیاز به انقباضات عضلانی داشته باشد، به دلیل افزایش بار کاری قلب و افزایش فشار خون باید خودداری شود. مزیت های ورزشی کردن منظم ( تسهیل کار قلب، کاهش استرس، تقویت عضلات قلبی، کمک به کاهش و یا کنترل وزن و کاهش سطح کلسترول) را شرح دهید. توضیح دهید که بعد از ورزش آئروبیک فشار خون سیستولیک می تواند به اندازهی ٪۲۵ کاهش یابد و یک برنامه منظم و همیشگی ورزش آئروبیک می تواند به طور دائیم فشار دیاستولیکا در حال استراحت را کاهش دهد. به بیمار هشدار دهید که خارج شدن از تخت و تغییر وضعیت از خالت نشسته به ایستاده را به آهستگی انجام دهد.

رژیم غذایی

به بیمار توضیح دهید که رژیم غذایی او باید سرشار از میوهها، سبزیجات برگ سبز، همه غلات و سبزی خوردن و محصولات لبنی که چربی بوده و میزان چربی به ویژه چربی اشباع شده ان کم باشد. برای بیمار توضیح دهید که نمک موجب احتباس مایع شده که فشار عروق خونی را افزایش می دهد. به بیمار بگویید از مصرف غذاهای با سدیم بالا (برای مثال غذاهای آماده، غذاهای کنسروشذه) پرهیز کرده و برچسبهای مواد غذایی را از نظر محتوای سدیم آنها بخواند و در هنگام پختن غذاها و یا سر میز غذا نمک به غذا اضافه نکند. به بیمار تأکید کنید که میزان سدیم / نمک غذا تا حد mg/day ۲۴۰۰ کاهش یابد. نیاز به پرهیز یا کاهش مصرف غذاهای با چربی اشباع فراوان از قبیل کره، خامه، غذاهای یا چربی حیوانی بالا (گوشت قرمز، ژامبون، دل و جگر، گله پاچه) را شرح

شیل برای کمک به برتامهریزی یک رژیم غذایی بیمار را به یک متخصص تغذیه ارجاع

دشیل. نیاز به محدود کردن مصرف الکل را توضیح دهید، زیرا الکل فشار خون را افزایش

میدهند. به بیمار توضیح دهید که از مصرف قهوه و چای غلیظ پرهیز کند، زیرا آنها به عنوان

روشهای دیگر درمانی

از آنجا که برخی از درمان های مکمل مضر بوده و یا با داروهای بیمار تداخل داشته

باشند، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این درمان ها با پزشک و یا پرستار خود

تینا جابهت کند.

اثرات بالقوه یا واکنش های برخی از درمان ها را مرور کنید:

2) سیر دارای خاصیت فعال کردن تعروقی است.

8: کوآنزیم Q10: انتیاکسیدان ضروری، جهت تولید انرژی بوده و باعث کاهش

فشار خون می شود،هایی و تنفسی در ابریشم، می خوب - تفسیر خون بالا) ۴۱۱

این جهت کاهش استرس که می تواند به کاهش فشار خون کمک کند:

نه طب سوزنی تا تکنیک تن آرامی، یوگا تا آروماتراپی (درمان با بوی خوش): گل زوفا، استوقدوس، آویشن و ملیسا

مراقبت از افرال مدسین

• بیمار و خانواده او باید بدانند که افراد مسن هم مثل سایر افراد و یا حتی بیشتر در معرض ابتلا به هایپرتانسیون هستند که در صورتی که درمان نشوده در معرض خطر بالاتر برای اختلال قلبی - عروقی، سکته مغزی و بیماری های عروق کرونر قلب هستند و در صورتی که درمان شود، این ریسک به آرامی کاهش مییابد. از: توضیح دهید که شایع ترین نوع پرفشاری خون در افراد مسن، پرفشاری خون سیستولیک ایزوله نامیده می شود که در آن فشار سیستولیک بالا بوده در حالی که فشار دیاستولیک پایین است. تکنیک اندازهگیری صحتیح فشار خون در افراد مسن مهم است. در اولین معاینه فشار خون باید از هر دو بازو اندازه گیری شود و زمانی که ۵ دقیقه از استراحت بیمار دز خالبته نشسستن گذشت، اقدام به گرفتن فشار خون شود. البته به دلیل شایع بودن هاییوتانسیون وضعیتی در افراد مسن، لازم است که بلافاصله بعد از ایستادن بیمار و بعد از غذاخوردن فشار خون او کنترل شود. به خانواده بیمار و مراقبین او توصیه کنید که مواظب افزایش دوز دارویی بیمار و یا مسمومیت دارویی در او باشند. یک یادداشت دقیق از داروهای مصرفی بیمار داشته باشید.

مراشبتهای روانی - ؟ اجتمالی

• چگونگی تأثیر استرس بر فشار خون را شرح دهید. بیمار را کمک کنید تا عوامل استرسزا را شناسایی نمایند و روشهای کنترل استرس (تکنیکه های ارام سازی، تصورات هدایت شده، بازخورد زیستی) را شرح دهید. به بیماران مذگر اطلاع دهید گه بعضی از داروها ممکن است باعث اختلال جنسی شوتد و به بیمار بگویید که این مشکلات را گزارش کند، بیمار را تشویق کنید تا در مورد عقیمی و نیز اضطراب ناشی از تغییر در تصویر ذهنی و مشکلات جنسی خود

مراقبتهای پیگ برای

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. بیمار را تشویق کنید تا دستبند هشدار پزشکی خود را همیشه همراه داشته باشد.

ارجاعانت برای بیمار لیستی از بیمارستان ها یا سرویس های حمایتی جامعه محور برای اصلاح سبک زندگی فراهم نمایید. در صورت نیاز بیمار را به سرویس مراقبت در منزل ارجاع دهید. به بیمار بروشورهایی برای کنترل فشار خون بدهید. برای اطلاعات بیشتر بیمار را به انجمن قلب آمریکا ارجاع دهید.

 

________________

۴۱۲ هاییر نیرونیلیسم (بیماری گریوز، تیروتوکسیکور، نیرونی ادبیات)

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید