اینجا یک ایستگاه  پرستاری است و تيم ما  اماده پاسخ گویی به تمام سوالات شما هستند  .

شما میتوانید با  تماس تلفنی يا شبكه هاي اجتماعي  تمام سوالات پرستاری و سلامت خود را مطرح نمایید .

شماره تماس 09120059441

شماره واتس آپ :09120059441

شماره تلگرام :09120059441

پریکاردیت

تعریف: پریکاردیت، فرآیند التهابی لایه ی خارجی قلب است که باعث تشکیل شدن مایع سروزی و چسبندگی فیبروز میشود. ضخیم شدگی و اسکار این لایه می تواند منجر به محدودیت حرکتی ماهیچه های قلب و باعث افیوژن پریکارد شود. بیماری ممکن است

حاد یا مزمن باشد.

علل و عوامل مؤثر، عوامل خطر به عفونت: باکتریایی، ویروسی، قارچی

انفارکتوس میوکارد ترومای ناشی از جراحی توبرکلوزیس تومورها داروها اشعه بیماری اتو ایمیون مثل لوپوس

ه عوامل ایدیوپاتیک به ترومای غیر نافذ به قفسه ی سینه به عفونت با HIV

علایم و شکایات

• درد تیز و ناگهانی قفسه ی سینه که به شانه، پشت و باز و انتشار مییابد. دردی که با دراز کشیدن، سرفه کردن و دم بدتر شده و با نشستن و خم شدن به طرف جلو تسکین پیدا می کند. تب و لرز خستگی و احساس ضعف عمومی تنفس کوتاه اضطراب

عوارض و مشکلات

= افیوژن پریکارد

به تامپوناد قلبی

ه به هم فشردگی مزمن میوکارد

Eti عوارضر خطرناک: تامپوناد قلبی

تست های تشخی

به هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیمی احتمالی و مراقیت های قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. م تستهای خونی: شمارش سلولهای سفید خون، سرولوژی قارچ، نیتروژن اوره

خون، سرعت رسوب اریتروسیت، آنزیمهای قلبی جهت تعیین التهاب یا دلایل

 

________________

۵۵۶ پریکاردبیات

دیگر مسبب التهاب الکتروکاردیوگرام ۱۲ اشتقاقی: برای شناسایی بالا آمدن قطعه ST عکس برداری از قفسه ی سینه: برای تشخیص بزرگی قلب که به صورت سایه در عکس رادیولوژیکی دیده میشود. 2) اکوکاردیوگرام: برای تشخیص تجمع مایع اطراف قلب

ندرمان

طبی

اندیکاسیون درمان C: پریکاردیوسنتز: آسپیراسیون مایع اضافی از کیسه پریکارد به وسیله سرسوزن داروها (C داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی: جهت کاهش التهاب و درد 9) استروئیدها: جهت کاهش التهاب که به داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی جواب

نداده است. ضددردها: جهت تخفیف درد انتی بیوتیکه ها: جهت درمان عفونت زمینهای

جراحی ه اندیکاسیونها: در صورتی که امکان عود پریکاردیت وجود دارد و یا در مواردی که

بافت اسکار تشکیل شده و حرکت عضلات قلب را تحت تأثیر قرار میدهد. 0 پنجره ی پریکاردی: تخلیه ی پریکاردی باز از طریق برداشتن قسمتی از پریکارد و برداشتن پریکارد: جراحی برداشتن پریکارد احشایی و جداری

فق مراقبت در منزل

اطلاعات عهوشی

ه آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

• نحوه ی بروز پریکاردیت، علل و عوامل مؤثر بر آن، و نحوه ی مراقبت و درمان آن را

شرح دهید.

علایم هشداردهنده ای فnشخال : به بیمار تأکید کنید که در صورت بروز علایم تامپوناد قلبی شامل اضطراب، بی قراری، تپش قلب و تغییر در وضعیت هوشیاری، به مداخله ی اورژانسی نیاز است.

به علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

دارد سینه

عود علایم بیماری کوتاهی تنفس علایم و شکایات سرماخوردگی و آنفلوآنزا"معمای پاناسور ("نم سکروسییک ها بر کروسک) ۵۵۷

آموزشهای ویژه ه به بیمار آموزش دهید تا از افرادی که سرماخوردگی یا آنفلوآنزا دارند، دوری کند و به محض مشکوک شدن به سرماخوردگی، آنفلوآنزا یا دیگر عفونتها، مراقبت پزشکی دریافت کند.

• به بیمار توصیه کنید که نشستن و خم شدن به جلو بر روی میز، ممکن است باعث تسکین ناراحتی قفسه ی سینه شود،

• بیمار را آگاه کنید که احساس بهبودی صرفا به معنی رفع کامل التهاب نمی باشد.

داروها به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. ه به بیمار تاکید کنید که بدون اطلاع پزشک، مصرف داروها را قطع نکند.

فعالیت

• نیاز به افزایش تدریجی فعالیت، پرهیز از فعالیتهایی که نیاز به مقدار بالایی انرژی

دارد و داشتن دورههای مکرر استراحت در طول روز را توضیح دهید.

رژیم غذایی ه به بیمار توصیه کنید رژیم غذایی تجویز شده را دنبال کند.

مراقبت پیگیری ۰ بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن باشید که بیمار نام و شماره

تلفنهای ضروری را دارد.