پیس میکر

 

Pacemaker (Permanent)

تعریف: پیس میکر یک وسیله ی الکترونیکی است که از طریق فرستادن سیگنالهای الکتریکی، میوکارد را به منظور کنترل و حفظ ضربان قلب تحریک می کند. پیس میکر می تواند به شکل موقتی و یا دایمی باشد. پیس میکر زمانی استفاده می شود که ضربان طبیعی قلب مختل شده و یا ایمپالسهای الکتریکی آن بلوکه شدهاند؛ بنابراین ریتم طبیعی قلب دچار اختلالاتی می شود، بیشتر پیس میکرها دارای یک دستگاه حساس هستند زمانی که ضربان قلب به بالاتر از سطح تنظیمی انها رسید، آن را خاموش می کنند و زمانی که ضربان قلب کند شود، مجددا شروع به کار می کنند، این نوع، «پیس میکرهای مطابق با تقانصا» تأمیده میشوند. پلیس میکرهای موفقیت اغلب بعد از جراحی قلب یا در موارد اورژانسی جهت کمک به

تنظیم ضربان قلب مورد استفاده قرار می گیرند. البته این نوع پیس میکر قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان، خارج می شود. پیس میکرثایمی از یک ژنراتور و سیم هدایتی تشکیل شده است که از طریق ورید بزرگ هدایت شده و در داخل عغسله قلبی ثابت می شود. ژنراتور اغلب زیر پوست در سمت چپ قفسه سیته درست در زیر کلاویکول کاشته میشود و یک یا دو لید به داخل حفره راست قلب وارد می شود. این نوع مسیر اندوکاردیال (ترانس دمونس) نامیده می شود. در نوع اپیکاردیال لید یا لیدها به لایه بیرونی قلیچ (اپیکارد) متصل میشوند.

 

________________

۷۷۰ بیسیمبیکر (لایمی)

دو نوع از پیس میکرهای دائمی، شامل تک حفرهای (یک لید در بطن) و دو حفرهای

Y .یک لید در دهلیز و یک لید در بطن) میباشند(

در بیماران خاص، نوع دیگری از پیس، «پیس دوبطنی» جهت بهبود برونده قلبی با استفاده از هماهنگ کردن هر دو بطن جهت انقباض همزمان استفاده می شود. علاوه بر لید دهلیزی و لید بطنی راست، در این نوع پیس، لید سومی در بطن چپ از طریق سینوس کرونری گذاشته می شود.

اندیکایسیبیون ها

• بلوک هدایتی قلب ه برادی کاردی علامت دار (ریتم آهسته)

• کاردیومیوپاتی

آموزش های قبل از پروسیجر

• توضیحات پزشک در مورد قرار دادن پیس میکر و دلیل انجام آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا سؤالاتش را بپرسد و ترس ها و اضطراب هایش را بیان کند. لزوم تکمیل فرم رضایتنامه را به وی توضیح دهید.

مروری بر مراقبتهای قبل از پروسیجر به بیمار آموزش دهید که برای ۶ تا ۸ ساعت قبل از پروسیجر NPO باشد. توضیح دهید که پروسیجر تحت بیحسی موضعی انجام خواهد شد، آرامبخش و مسکن تجویز خواهد شد. پروسیجر ۱ تا ۳ ساعت به طول می انجامد. آگاه کردن بیمار در مورد این که برخی فشارها در طی پروسیجر ممکن است احساس

شود. توضیح دهید لید داخل دهلیز راست از طریق ورید سابا کلاوین تحت فلوئوروسکوپی قرار داده خواهد شد. به بیمار بگویید که یک انسزیون زیر استخوان ترقوه داده خواهد شد. توضیح دهید که بیمار طی پروسیجر و پس از آن، مستمرا نظارت و بررسی می شود. آگاه کردن بیمار در مورد این که ممکن است درد اندکی در محل تعبیه ی پیس میکر وجود داشته باشد.

مروری بر مراقبت های بعد از پروسیجر به بیمار بگویید که برای پیشگیری از خارج شدن لید از محل تعبیه شده، بیمار باید برای ۴ تا ۶ ساعت اول استراحت در تخت داشته باشد. توضیح دهید که در محل قرار گرفتن لید، احساس سفتی و دردناکی خواهد کرد. آگاه کردن بیمار در مورد این که دست سمتی که انسزیون داده شده، ممکن است توسط یک اسلینگ بی حرکت شود. توضیح دهید که مانیتورینگ و بررسی الکتروکاردیوگرافیک برای ۲۴ ساعت بعد از عمل ادامه خواهد داشت.

عوارض جانبی

• خارج شدن لید

l.BiWeintricular pacing

پنوموتوراکس

• خونریزی (تامپوناد قلبی)

HE عوارض خطرناک: خارج شدن لید

خفا مراقبت در منزل اطلاعات گعمومی به آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و پرای آنها نام و شماره

تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. در مورد اختلالات ریتم زمینه ساز نوع پیس میکر (موقتی و یا دایمی) و مراقبت های فوری به بیمار توضیح دهید. قبل از ترخیص بیمار از بیمارستان، یک کارت شناسایی موقتی برای بیمار فراهم کنید. اطلاعات روی کارت شامل مدل پیس میکر، لیدها، تاریخ گذاشتن پیست و نام جراح است. G گارت دائم باید ظرف ۴ ماه برای بیمار پست شود. نه توضیح دهید که طول عمر باطری پیس ۱۰-۵ سال است و بستگی به نوع

وسیله دارد. توضیح دهید که ژنراتور دستگاه پیس، تنها قسمتی است که ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.

علایم ششسداردهنده * هشحدار علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

اختلال عمل پیس میکر: تسنکوپ و نبض خارج از دامنه برنامهریزی شده خارج شدن لید: سکسکه، انقیاض ناگهانی عضلات سینه و شکم عفونت: تب، قرمزی، گرمی، درد، تورم تغییر رنگ، خونریزی یا ترشح از محل یرش جراحی

آموزشهای ویژه

به بیمار در مورد نحوه گرفتن نبض رادیال به صورت روزانه و در هنگام استراحت آموزش دهید. به بیمار آموزش دهید که همهی پزشکان و دندان پزشکان را قبل از انجام هر پروسیجر از وجود پیس میکر اگاه کند. به بیمار آموزش دهید که مسئولان امنیتی فرودگاه را از وجود پیس میکر مطلع کند تا در حین عبور از دستگاه فلزیاب دستگاه آلارم نزند. به بیماران خانم اطمینان دهید که برای حاملگی مشکلی وجود ندارد. به بیمار آموزش دهید که به پزشکش اطلاع دهد تا وی بتواند پیس میکر را با تغییرات سرعت نبض همراه با حاملگی برنامه ریزی کند. بر اهمیت گرفتن نبض و ثبت روزانه آن تأکید کنید. فرد باید ۵ دقیقه قبل از گرفتن نیض استراحت داشته باشد و نیضس باید برای ۱ دقیقه کامل گرفته شود. نه به بیمار آموزش دهید که هرگونه اختلاف قابل توجه بین تعداد نبض و تعداد

 

________________

۷۷۲ بیستمهیرال مهمی

• .تنظیم شده پیس میکر را به پزشک گزارش کند ؛ علایم و نشانه هایی را که باید به پزشک گزارش کند را به وی آموزش دهید: نبض تأمنظم، سرگیجه یا احساس ضعفه: تنفس کوتاهه تورم قوزک پسا، علایم عفونت در محل تعبیه پیس میکر (قرمزی، تورم، حساسیت).

در مورد تأمین امنیت الکتریکی توضیح دهید. به بیمار گفته شود که از کار با تجهیزات الکتریکی مثل دیاتر می یا وسایل الکتروکوتر، کمان جوشکاری کورههای ذوب الکتریکی، ژنراتورهای الکتریکی بزرگ، رادیوهای B با تقویت کننده های خطی بلنده فرستنده های رادیویی و تلویزیونی هنگامی که در حال کار هستند، و وسایل MRI پرهیز کند. تا بر اهمیت رعایت موارد احتیاطی در اطراف محل های مغناطیسی قوی، اجاقهای

مایکروویو و خشک کنندههای با دمیدن هوا تأکید کنید. به بیمار آموزش دهید تا از محل هایی که سبب ایجاد اختلال در کار پیس میکر می شود، دوری کند. اطلاعات کتبی در مورد مدل پیسی میکر، روز قرار دادن آن، محل قرار گرفتن آن و نحوه برنامهریزی پیس میکر برای بیمار و خانوادهاش فراهم کنید.

شراقیت از زخم

یک پانسمان فشاری بزرگ بعد از پروسیجتر روی زخم قرار میگیرد؛ پانسمان صبع روز بعد تعویض خواهد شد. توصیه میشود که تا ۳ روز، زخم پوشیده بماند. در روز چهارم بعد از عمل بیمار مجاز به دوش گرفتن است. تا ۳-۲ هفته بیمار اجازه حمام کردن ندارد.

داروفا

هذا فه، مقدار زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید، اهمیت اجتناب از مصرفا داروهای بدون نسخه یا بدون مشورت پزشک را به بیمار تونسیج دهید.

فقالیت بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتهایش در مورد توانایی ها و

محدودیتههای خود حسحبت کند. محدوده ی انجام فعالیت که توسط پزشک ۵ ستور داده شده را توضیحع دهید، توصیه کنید که بازوی سمت عمل شذه را تا ۳ هفته بالاتر از سطح شانه ها نبرد. به بیمار توصیه کنید تا از بلند کردن اجسام سنگین (بیشتر از ۱۰ پوند و فعالیت شدید بازو و شانه پرهیز کند. توضیح دهید که فعالیت جنسی هنگامی که بیمار تحتمل داشت، از سر گرفته میشود. بیمار را تشویق کنید تا فعالیت های روزمره ی زندگی خود را انجام دهد و به سطح فعالیت های قبل از پروسی نر برگردد. نحوه ی انجام تمرینات دامنه ی حرکتی شانه را به بیمار نشان دهید و به بیمار بگویید که آنها را پس از ۲۴ ساعت اول شروع کند. به او آموزش دهید که برای ۸-۶ هفته از انجام فعالیت های شدید با بازو (گلفه شنا، تنیس) خودداری کند. به بیمار گفته شود که برای ۴ هفته رانندگی نکند.

 

________________

از انجام ورزشی های سنگین و دارای برخورد پرهیز کند. به بیمار آموزش دهید که از مسافرت رفتن در ۳ ماه اول بعد از جایگذاری پیس میکر اجتناب کند. به بیمار توصیه کنید که لباس های تنگه و محدودکننده در بالای محتل پیس میگر نیوشد،

مراقین از سیالمندان ه مطمئن شوید که بیمار و خانواده ی او میدانند که پیسی میکر عمدتاً در افراد ممسن استفاده می شود، اما توجه داشته باشند که تغییرات وابسته به سن در پیس میکر طبیعی قلب، اغلب باعث افت ضربان قلب شده و باعث ابتلای بیمار به گیجشی و یا ضع عاشیا میشود. سایر بیماری ها و اختلالات بیمار را بررسی کنید. تمام داروهای گیاهی و مکمل های غدایی را که بیمار مصرف می کند، مدنظر داشته باشید. بیمار و خانواده ی او را آموزش دهید که سایر ارایه دهندگان خدمات پزشکی به ویژه قبل از عمل جراحی را از وجود پیس مطلع کند.

مراقیت روانی - اجتماعی به بیمار را تشویق کنید تا در مورد ترس ها و نگرانی های مربوط به اختلال ریتم، نیاز به

پیس میکر، تغییر در شیوه ی زندگی و نحوه یا کنترل پیس صحبت کند.

مراقبت های پیگیری

• بر اهمیت ویزیتهای منظم پیگیر شامل مراجعه به کلینیک پیس میکر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. ه بیمار را کمک کنید تا یک دستبند هشدار پزشکی و نیز یک لیست مشتمل بسر نوع

پیس میکر مصرفی تعیین کند. * بیمار باید کارت شناسایی پیس میکر را همیشه در کیف و یا جیب بغلی خود داشته

باشد و همیشه در ملاقاتهای پیگیری آن را با خود ببرد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید