پیوند کلیه

 

Renal Transplant پیوند کلیه

تعریف: پیوند زدن کلیه از یک خویشاوند زنده یا جسد به فرد گیرنده برای بازگرداندن عملکرد کلیوی است. پیوند ارگان دهنده قبل از نفرکتومی کلیه مبتلا صورت میگیرد.

اندیکانسیون ها

• بیماری مرحله ی آخر کلیوی

آموزش های قبل از پروسیجر

ه توضیح پزشک در مورد پروسیجر و علت آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا سؤالاتش را بپرسد و ترسها و اضطراب هایش را بیان کند. نیاز به رضایت آگاهانه برای جراحی، بیهوشی و ترانسفوزیون خون را توضیح دهید.

مروری بر مراقبتهای قبل از پروسیجر

• توضیح دهید که هر موقع یک دهنده ی مناسب پیدا شود، برای انجام پیوند با بیمار

اقدامات و آزمایشات گسترده برای بیماران در انتظار پیوند را مرور کنید. * آزمایش های خون برای گروه خونی و سازگاری بافت و همچنین الکترولیتها،

کراتینین و نیتروژن اوره خون را به گرفتن تاریخچه و همچنین معاینات فیزیکی جهت ارزیابی بدخیمیها و سایر کنتراندیکاسیون ها جهت پیوند سیستو متروگرام به منظور ارزیابی ظرفیت مثانه و رفلکس دفع ادرار سیستویورتروگرافی در حین دفع ادرار برای ارزیابی پر شدن و خالی شدن مثانه آزمایش های ادرار برای کراتینین و نیتروژن اوره خون هماهنگ کردن اقدامات تشخیصی برای پیوند اقدامات روانپزشکی و مددکاری اجتماعی 3) درمان مشکلات دندانی به خصوص عفونت های موجود پروسیجرهای قبل از عمل جراحی که به محض شناسایی یک دهنده مناسب انجام می شود را شرح دهید. همودیالیز (بستگی به آخرین دفعه دیالیز دارد) کشت ادرار و خون و خلط جهت ارزیابی عفونت جاری آزمایشهای خون برای الکترولیت ها، کراتینین، نیتروژن اوره خون و گلوکز الکتروکاردیوگرام، عکسبرداری رادیولوژیکی از قفسه ی سینه آزمایش خون و ادرار جهت حاملگی توضیح دهید که از زمانی که به بیمار گزارش می شود (در صورتی که دهندهی کلیه جسد باشد) و یا از شب قبل از پیوند (در صورتی که دهنده ی کلیه یکی از

 

________________

خویشاوندان است) باید NPO باشد. نیاز به یک انمای پاک کننده ی مختصر را شرح دهید. بیمار را اگاه کنید که باید دوش بگیرد و از صابونهای ضدباکتری استفاده کند.

ن، احتمال تراشیده شدن موهای ناحیه پوبیس و شکم را شرح دهید. ث) برنامه داروی تضعیف کنندههای سیستم ایمنی را مرور کنید. بان، بیمار را اگاه کنید که ممکن است جراحی ۳ تا ۴ ساعت یا بیشتر طول بکشد و

در طول جراحی به بیمار بیهوشی عمومی داده می شود.

مروری بر مراقبتهای پس از پروسیجر

برای مراقبتهای عمومی پس از پروسیجر، مبحث «جراحی شکمی» را ببینید. توضیح دهید که معمولا شب بعد از جراحی بیمار در بخش مراقبتهای ویژه بستری می شود. به بیمار توضیح دهید که در صورت پس زدن فوق حاد کلیه پیوند شده، ممکن است بیمار دوباره جراحی شود. لوله های درناژ اسوند پیشابراهی برای ۲ تا ۳ روز و یا بیشتر (ادرار برای چندین روز خونی رنگ است). درن جاکسون برات (خودمکش کننده) نزدیک انسزیون جراحی] که ممکن است استفاده شود را شرح دهید. بیمار را آگاه کنید که برای تسکین درد، داروهای مسکن در دسترس است. یر اهمیت نوع و شدت درد تأکید کنید. توضیح دهید که ممکن است تا شروع به کار کلیه پیوندی نیاز به انجام دیالیز باشد. در صورتی که دهنده جسد باشد ۲۰ تا ۳۰ روز یا بیشتر نیاز است. کلیه پیوند شده از یک دهنده خویشاوند معمولا فورا شروع به کار میکند.

عفونت دستگاه ادراری مشکلات ریوی (آتلاکتازی یا پنومونی) خونریزی، شوک

ایلئوس پارالیتیک (ایلئوس فلجی) تنگی، ترومبوز یا انوریسم شریان کلیوی عوارض جانبی داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی خونریزی گوارشی

دیابت

گلوکوم

سندرم کوشینگ

E۴ عوارض شطرناک شوک، خونریزی، پس زدن فوق حاد کلیه

فقه مراقبت در منزل اطلاعات عمومی

آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره

 

________________

۲ تا پیونل کنیا

تلفن پزشک یا پر ستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. تمام اطلاعات در مورد پیوند گلیه را مرور کنید و اهمیت درمان مادام العمر با داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی را بیان کنید. علایم پس زدن پیوند کلیه را مرور کنیده با توضیح این نکته که پس زدن پیوند در هر زمانی، حتی یکا سال بعد می تواند رخ دهد،

مراقبت از زخم و محل برش جراحی

• نحوه ی مراقبت از زخم و تعویض پانسمان را نشان دهید (مبحث «نفرکتومی» را ببینید). بیمار را در تهیه لوازم ضروری کمک کنید،

علای ششدار داشتند۵

• به بیمار بگویید در صورت افزایش ناگهانی تورم و یا درد در موضع جراحی، اقدامات اورژانسی الزامی است، علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید. از عفونت: قرمزی، حساسیستا در لمس، درد، تورم، گرمی در لمس، ترشح چرکی تا پس زدن پیوند: کاهش یافتن و یا فقدان برونده ادراری، مقدار زیاد ادرار رقیق، هماچوری، علایم شبیه انفلوانزا (افزایش درجه حرارت؛ «بیش از ۱۰۰ درجه فارنهایت»، کسالت، تهوع، استفراغ، اسهال): قرمز، تورم و خساسیت در لمس ناحیه پیونده افزایش ناگهانی وزن (بیش از ۳ پوند در یک روز)، افزایش فشار خون افزایش نبضر (بیش از ۱۰۰). عفونت دستگاه ادراری عفونت دستگاه تنفسی فوقانی شروع ناگهانی درد حاد در ناحیه عمل جراحی

جت ناتوانی برای مصرف داروها

آموزشی های ویژه

• تأکید کنید که بیمار حداقل برای مدت سه ماه پس از جراحی، باید از رفتوآمد به مکانهای شلوغ، و از تماس با افراد مشکوک به عفونت خودداری کند. اهمیت ثبت روزانه وزن را توضیح دهید (در زمان مشخص با لیاس های یکسان، بعد از دفع ادرار و قبل از صرف غذا بیمار باید خود را وزن کند). به بیمار آموزش دهید تا

افزایش وزن ۲ پوندی یا بیشتر در روز و یا افزایش وزن ۴ پوندگی یا بیشتر در هفته را گزارش کند. به بیمار نشان دهید که چگونه در ۳ هفته اول 0/I خود را اندازهگیری کند و در این مورد برای بیمار توضیح دهید. اهمیت این که باید روزی ۲ بار درجه خرارت، نبض و فشار خون (از یک بازو، در زمان معین و ثابت و قبل از اندازه گیری ۵ دقیقه استراحت داشته باشد) اندازهگیری و ثبت شود را توضیح دهید. به بیمار در تهیه ی تجهیزات لازم برای استفاده در منزل

بیمار را آگاه کنید به خاطر این که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی باعث افزایش استعداد ابتلا به سرطان پوست (به خصوص لنفوم) می شود. از قرار گرفتن در معرض نور شدید یا مستقیم آفتاب خودداری کند، برای بیماران دیابتیک توضیح دهید که سطح گلوکز خون را در منزل اندازه گرفته و

 

________________

پیوند بینیه ۶۰۳

طبق آن انسولین تزریق کنند. بعد از عمل سطح گلوکز به دلیل عوارض جانبی تضعیف کننده هایی سیستم ایمنی بالا میرود. در مورد زنان، توضیح دهید که حاملگی بعد از پیوند کلیه امکان پذیر است اما باید با برنامهریزی باشد. بر اهمیت استفاده از داروهای جلوگیری از بارداری تأکید کنید. جهت انتخاب روش جلوگیری از بارداری مناسب، بیمار را به یک متخصص زنان ارجاع دهید.

نداروها هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. در مورد درمان با داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی و عوارض جانبی آنها به بیمار دقیقا اموزش دهید. به بیمار بگویید از مصرف داروهای بدون نسخه خودداری کند، مگر این که توسط پزشک تأیید شده باشد. بر اهمیت فراموش نکردن وعدههای دارویی تأکید کنید.

فعالیت بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتها در مورد توانایی ها و محدودیتهایش صحبت کند. به بیمار بگویید ورزش کردن را به آهستگی شروع کند و سطح فعالیت و ورزش را به تدریج افزایش دهد و دوره های مکرر استراحت داشته باشد. به بیمار توصیه کنید تا از بلند کردن اجسام سنگین تر از ۱۰ پوند و ورزش های پر برخورد مثل فوتبال آمریکایی، فوتبال و بسکتبال خودداری کند. نیاز به خودداری از رانندگی برای ۲ هفته را شرح دهید. به بیمار آموزش دهید تا از قرار گرفتن در پوزیشن هایی که به ناحیه پیوند فشار وارد می کند (کمربند ایمنی اتومبیل در مسافرتهای طولانی) خودداری نماید. توضیح دهید نیاز است برای مدت حداقل ۶ هفته یا تا زمانی که پزشک تجویز کرده، از فعالیت جنسی خودداری کند. به خانمها توصیه کنید که تا زمانی که پزشک تأیید نکرده، باید از حاملگی خودداری کنند. اطلاعاتی در مورد ضد بارداری ها فراهم کنید.

رژیم غذایی

ه به بیمار بگویید تا از رژیم غذایی معمولی و یا رژیمی که پزشک تجویز کرده، استفاده

کند

بیمار دیابتیک را به یکا متخصص تغذیه ارجاع دهید. به بیمار اطلاع دهید به خاطر این که مصرف استروئیدها باعث افزایش اشتها می شود، تمایل به خوردن زیاد پیدا می کند. در صورتی که بیمار سیکلوسپورین مصرف می کند، نیاز به استفاده از رژیم غذایی کم پتاسیم را توضیح دهید.

ه به بیمار بگویید که از مصرف الکل خودداری گند.

روشهای دیگر درمانی ه از آنجایی که برخی از درمان های مکمل مضر بوده و ممکن است که با درمانهای

 

________________

دارویی جاری بیمار تداخل داشته باشند، لذا بیمار را تشویق کنید تا در عورد این روشها با پزشک یا پرستار خود مشورت کند. به بیمار توصیه کنید که مشخص کند آیا داروها یا مکملهای گیاهی عملکرد سیسئم ایمنی را تغییر داده و یا باعث خونریزی می شوند یا نه.

مراقبت از افراد منفسن

ه به بیمار و خانواده او توضیح دهید گه پیوند گلیه در افراد مسن نیز استفاده می شود، اما انتخاب این نوع درمان بستگی به وضعیت سلامتی عمومی بیمار و بیماریهای زمینهای او دارد.

مراقیت های روانی - اجتماعی بیمار را تشویق کنید که ترس ها و نگرانی هایش درباره ی عضو پیوند شده و مصرف مادام العمر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی را بیان کند. در صورت نیاز، بیمار را به استفاده از خدمات مشاورهای به صورت فردی و گروهی جهت کاهش استرس و کمک به تطابق در زندگی تشویق نمایید، مراقبین بیمار را تشویق کنید تا در مورد نگرانی های خود راجع به بیماری، ناتوانی و اثرات آن بر شیوه زندگی صحبت کنتد.

مراقبتهای پیگیری

ه بر لزوم ویزیتهای پزشکی و آزمایشگاهی پیگیر و مادام العمر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. به بیمار یادآوری کنید تا برای هر بار ملاقات با پزشک گزارشی شامل داروهای مصرفی، وزن روزانه و علایم خیاتی تهیه نماید. اهمیت در جریان قرار دادن پزشکا از ملاقاتهای دندانپزشکی، انجام معاینه چشم هر ۶ ماه یک بار از نظر گلوکوم و کاتاراکت و انجام معاینات سالانه لگن (در مورد زنان) را توضیح دهید. بیمار را تشویق کنید دستبند هشدار پزشکی و کارت شناسایی با لیستی از تشخیص، داروها و دیگر اطلاعات تهیه کند و برای تهیه این موارد بیمار را کمک کنید.

ار حجاعانت

ه در صورت نیاز، بیمار، خانواده یا مراقبت دهنده را در دسترسی به خدمایت های عاطفی

و مشاورهای تنظیم خانواده کمک نمایید. در صورت نیاز، زمینه ی ارجاع بیمار به خدمات مراقبت در منزل یا خدمات حمایتی جامعه محور را فراهم کنید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید