کاردیومیو پاتی هایپرتروفیک

کاردیومیو پاتی هایپرتروفیک Hypertrophic Cardlomyopathy

تعریف، کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک، اختلال در عمل پمپاژ قلب ناشی از اختلال عضله قلب است. واژههای دیگر این بیماری شامل تنگی زیر آئورتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک، هیپرتروفی دیوارهای غیر متقارن و کاردیومیوپاتی انسدادی هیپرتروفیک میباشد. کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک با ضخیم شدن دیواره بین باطنی، هیپرتروفی بطن چپ، اپکس و دریچه ی میترال در سمت چپ و حفرههای بطنی کوچک مشخص می شود. ضختیم شدن ماهیچههای بطنی باعث دو مشکل اساسی می شود: سفتی ماهیچهای که بر توانایی بطن برای انبساط و پر شدن از خون تأثیر می گذارد و مشکل دیگر، سد شدن مسیر خروجی خون از بطن چپ است که این مسئله موجب افزایش فشار داخلی قلب می شود.

علل و عوامل موتر به ارثی: فامیلی (صفت اتوزومال غالب)

• اکتسابی: در بیماران مسن و بیماران با هایپرتانسیون مزمن

|EF عوار فر خطرناک: آریتمی، تاکی کاردی بطنی

تستهای تشخی

• بیمار را آگاه کنید که ممکن است چندین پروسیجر تشخیصی برای کمک به تشخیص بیماری انجام شود.

 

________________

کمیته میشویمی یقینی همین قمری وقتی یکی

بار ۴

هر یک از پروسیجترها، هادق: احمساسات قطبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید. نی: گرافی قفسه ی سینه: برای تعیین اندازه ی قلب و تشخیص علایم احتقان قلبی

ث: الکتروکاردیوگرام: برای تشخیص دیس ریتمی های بطنی و بزرگی قلب نه؛ اکوکاردیوگرام: برای تشخیص ضخیم شدگی دیواره ی قلب، حرکت غیرطبیعی

دریچه های ائورت و میترال و جریان خروجی بطنی و میزان EF (کسر تخلیه ای) هولتر مانیتورنیگه: برای تشخیص دیس ریتمیها بررسی رادیونوکلئید (تالیوم و تکنتیم: برای تشخیص انقباض، پر شدن، ساختار و عملکرد قلب و همچنین تختمین عرخسهایی خون در زمان استراحت و ورزش انژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی: برای تشخیص فشارهای بطنی غیرطبیعی و انسداد در مسیر خروجی خون، نارسایی میترال و بیماری عروق کرونر بطنی

تست ژنتی

بتابلو کرها: کاهش کار قلب با کاهش دادن مقدار آدرنالین که به عضله ی قلبی می رسد و به منظور کاهش دادن ضربان قلب و استراحت عضله ی قلب استفاده نمیشود، دیزوپیرامیذها (نورپاک: در صورتی که بتابلو کرها مؤثر نباشند) جهت کاهش قدرت انقباضات استفاده میشود. بلوک کنندههای کانال کلسیمی: به منظور انبساط شریان ها و در نتیجه کاهش دادن مقدار نیروی لازم که قلب برای پمسپ کردن در برابر شریان ها نیاز دارد. انتی بیوتیکها به صورت پروفیلاکسی قبل از پروسیجرهای دندانپزشکی

میوتومی و میکتومی بطنی (برش بر روی عضله ی بطنی): رزکسیون (برش) دیواره هیپرتروفی که همراه با تعویض دریچه ی میترال پیس میکر دو حفره ای: قرار دادن پیس در بطن راست که انسداد بطن چپ را کاهش

استفاده از دستگاه کاردیو ورژن - د فیبریلاتور: جهت خاتمه دادن به آریتمی های بطنی

فیفا مراقبت در منزل اظلاعات عقوشی

آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. ماهیت کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک را شرح دهید. تأثیر محدودیت بیماری بر سبک زندگی و پیش آگهی بیماری را توضیح دهید. امکان غربالگری اعضای خانواده را برای بیمار شرح دهید.

|l Weintricular Myotomy t0myانWillitrikular My G ,2

 

________________

کا، در دو سمومی هنری، نه درفک ۴۱۹

علایم هشدارد شنیده ** هشدار: در صورت هرگونه کاهش ناگهانی در سطح هوشیاری، باید سریعاً بیمار را به مراکز درمانی رساند.

ه علایم و شکایات عود کننده ای که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، را مرور

:: خستگی غیرمعمول آنژین (درد قفسه ی سینه) سنکوپ (از دست دادن ناگهانی هوشیاری)

آموزشهای ویژه به اهمیت ثبت روزانه وزن برای تشخیص احتباس مایهات در بدن را توضیح دهید. به بیمار بگویید افزایش وزن ناگهانی به میزان ۲ تا ۳ پوند در روز یا ۵ پوند در هفته را گزارش کند. همه اعضای خانواده و مراقبین بیمار را تشویق کنید که به دلیل خطر ارست ناگهانی قلبی در بیمار اقدامات احیای CPR را بیاموزند.

داروها هدفه مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. به بیمار هشدار دهید که بدون اطلاع پزشکی نباید مصرف بتابلو کرها را قطع کنسذ. قطع ناگهانی بتابلو کرها ممکن است منجر به حمله قلبی یا مرگ ناگهانی شود، به بیمار اموزش دهید که به منظور کاهش دادن خطر عفونت قبل از پروسیجرهای دندانپزشکی و جراحی نیاز به آنتیبیوتیک پروفیلاکسی است.

فعالیت یر اهمیت پرهیز از ورزش های ایزومتریک و فعالیت های پرجنبوجوش به عنوان مثال ورزش های رقابتی مثل فوتبال آمریکایی، فوتبال و وزنهبرداری) تأکید نمایید. به بیمار توصیه کنید بعد از فعالیت سنگین (سخت) و هنگامی که خسته است. استراحت کند. بیمار را تشویق کنید در مورد شغل، تفریحات و فعالیت هایش بحث کند و سؤالهای خود را بپرسد.

رژیم غذایی

به ضرورت یک رژیم غذایی کم نمک را برای بیمار توضیح دهید.

ه بر اهمیت پرهیز از مصرف الکل، کشیدن سیگار و استفاده از محصولات تنباکو تأکید

نمایید.

مراقبت از افراد مسلسن به توضیح دهید که درمان در افراد مسن مشابه سایر افراد است، اما خطر مرگ ناگهانی

در آنها زیاد نیست.

 

________________

۴۲۰ هایی و نیرویید یعنی لر که کاری غلبهایی را نیریزنیل)

اعضای خانواده و مراقبین بیمار را آموزش دهید تا نسبت به مصرف چند دارو توسط بیمار آگاه باشنده چرا که داروهای مصرفی جهت اختلالات دیگر ممکن است باعث افزایش سطع دارو و یا واکنش های سمی با دوزهای تجویزی داروهای قلبی شوند. به خانواده و مراقبین بیمار آموزش دهید تا لیست کاملی از داروهای مصرفی بیمار داشته باشند.

مراقبت های رو آنی - اجتماعی بیمار را تشویق کنید تا در مورد ترس ها و اضطراب ناشی از عمحدودیتهای بالقوه و تغییرات سبک زندگی که از عوارض بیماری است، صحبت کنند. بیمار را کمک کنید تا در فرآیند تصمیمگیری جهت ایجاد تغییرات در شیوه ی زندگی شرکت کند. بیمار را تشویق کنید تا حد امکان همان عملکرد قبلی خود (شغلی و اجتماعی) را ادامه دهد. اعضای خانواده بیمار را تشویق کنید تا در مورد نگرانی های خود در ارتباط با بیماری و اثرات آن بر شیوه ی زندگی بیمار صحبت کنند. بیمار و اعضای خانواده بیمار را تشویق کنید تا جهت کاهش استرس های عاطفی در برنامه مشاوره فردی و گروهی شرکت کنند.

مراقبتهای پیگیری و ارجاعات بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد، به علت خطر مرگ ناگهانی قلبی، مراکز مناسب جهت آموزش احیای قلبی - ریوی به اعضای خانواده بیمار معرفی نمایید. بیمار را به منایع اجتماعی ارجاع دهید.

هیبیو باراتیروئید پیلسم کم کاری غددی یاران بیرونید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید