ساکشن ترشحات

1398/02/26  میر مجید حسینی
ساکشن ساکشن یعنی خارج کردن ترشحات و خلط های داخل ریه و یا ته حلق بیمار جهت باز کردن راه هوایی و جلوگیری از عفونت ناشی از باقی ماندن ترشحات داخل ریه می باشد ساکشن باید اصولی و کاملا استریل متوسط تجهیزات با مکش قوی انجام گیرد انتخاب نادرست درس خرید دستگاه و یا انجام ساکشن باعث آسیب به بیمار می گردد طول مدت ساکشن در هر دوره نباید بیشتر از ۱۰ ثانیه باشد ترشحات پایینی معاینه ریه باید توسط برونکوسکوپی و توسط پزشک خارج گردد رنگ ترشحات خارج شده از طریق ساکشن بسیار مهم هست که در تشخیص بیماریها عفونی

 

نظرات کاربران
ارسال نظر