مزایای درمان در منزل

1398/02/30  میر مجید حسینی
مزایای مراقبت در منزل راحتی: هیچ تختی در هیچ بیمارستان و یا مرکز درمانی به اندازه تخت خود بیمار در منزل دلنشین نیست آرامش خاطر: کرامت: حمایت خانواده و مشارکت: هزینه ها: ایمنی: حریم خصوصی: آزادی: شخصی سازی مراقبت : کاهش عفونت های بیمارستانی:

 

نظرات کاربران
ارسال نظر