هیپوپاراتروئیدسیم

.

|Hypoparathyroidism

تعریف هیپو پاراتیروئیدیسم، کمبود هورمون پاراتیروئید میباشد- هورمون پاراتیروئید برای حفظ سطوح طبیعی کلسیم سرمی لازم است. هایپویاراتیروئیدیسم یک بیماری نادر بوده و ممکن است در نتیجه برداشتن یا آسیب به غدد پاراتیروئید (برای متال رادیوتراپی یا درمان باید ۱۳۱) رخ دهد. علایم، مربوط به کاهش سطح کلسیم سرم (هیپوکلسمی)

میباشد.

اختلالات شخمسیت: اضطراب، افسردگی تحریکپذیری تتانی: کرامپ عضلانی، اسپاسم (دست، صورت پا) پارستزی: کرختی و سوزش (در اطراف دهان، لبهها و زبان) تهوع، استفراغ، اسهال درد شکم پوست خشک، پوسته پوسته، ناخنهای شکننده، موی نازک و شکنندههیپویا با تبیرونید بسم از کمکاری نمایع این با تیروئیل)

عوال فرا خطرناک: تیتانی

تست های تشخیصی

• هر یک از پروسیجرها هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبیل و بعد از پروسیجر را شرح دهید، نام تستههای سرمی ا! کلسیم: کاهش یافته بیشتر از THIg/dl ۸ t هورمون پاراتیروئیلی: کاهش یافته و یا وجود ندارد. تا بیکربنات: کاهش یافته تا فسفات: افزایش یافته تستهای ادراری با کلسیم: کاهش یافته تا فسفافیت: کاهش یافته الکتروکاردیوگرام: برای تعیین اختلالات ریتم از قبیل افزایش فاصله ی I) و اختلالات موج T معاینات سلیت لامسپه جهت جستجوی کاتاراکت

مکمل های کلسیمی در رژیم غذایی

داروها

نه فرآوردههای ویتامین D

نه جایگزینی کلسیم خوراکی

خل مراقبت در منزل

اطلاعات عصومی

ه آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره

تلفن پزشک و یا پرستار را نیز فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤالی تماسر بگیرند. هاییو پاراتیروئیدیسم، علل خاص و عوامل مؤثر در ایجاد آن را توضیح دهید.

1. Slit-Lamp

 

________________

۴۲۲ هبی و باراتیروئیدیسم (کم کاری غده ی بالاتیروئید)

علایم هشداردهنده

=== هشحدال: بر اهمیت مراجعه ی بیمار به یک مرکز درمانی در صورت مشاهده ی علایم هیپوپاراتیروئیدیسم حاد شامل تتانی (اسپاسم های عهضلانی دردناک)، تحریکپذیری و سوزن سوزن شدن انگشتان و اطراف دهان، به بیمار تأکید کنید.

ه علایمی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید. تا هیپوکلسمی: سوزن سوزن شدن، تحریکپذیری عاطفی، سفتی عضلانی، تپش

قلب، خستگی، تهوع، استفراغ، درد شکم هایپو پاراتیروئیدیسم حاد: تتانی (اسپاسم عضلانی دردناک)، تحریکپذیری، و . ،سوزن سوزن شدن انگشتان و اطراف دهان ci علایم صرع: لرزش ها، فقدان هوشیاری، انقباضات غیرارادی عضلانی

آموزشهای ویژه به اقداماتی را که هنگام بروز صرع باید انجام گیرد، توضیح دهید.

در کنار بیمار بمانید. از مهار کردن بیمار و جلوگیری از حرکات بیمار خودداری کنید. سر بیمار را محافظت کنید و نواحی اطراف بیمار را خلوت کنید. پس از صرع برای جلوگیری از آسپیراسیون سر بیمار را به یک سمت بچرخانید. فعالیت صرع، شامل طول مدت صرع را ثبت کنید. فورا با پزشک تماس بگیرید.

داروها ه هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. بر اهمیت نیاز مداوم به مصرف مکمل های ویتامین D و کلسیم تأکید کنید. برای افزایش جذب کلسیم، به بیمار آموزش دهید تا داروهای مکمل کلسیمی راسر وقت مصرف کند.

فعالیت بر اهمیت ورزش کردن در حد تحمل و به صورت متناوب با دوره های استراحت و گزارش ضعف و خستگی عضلانی تأکید کنید. بیمار را تشویق کنید تا با در نظر گرفتن شغل، تفریحات و فعالیتهایش، در مورد محدودیت ها و تواناییهای خود صحبت کند، احتمال سقوط ناشی از عدم تعادل در طی دوره حاد را شرح دهید. بیمار را آگاه کنید که نیازمند محیط امن در منزل است و در صورت ضرورت او را در تهیه ی ابزارهای کمکی برای حرکت کمک نمایید،

رژیم غذایی ه بر مصرف رژیم غذایی پرکلسیم، پر از ویتامین D و کم فسفات تأکید کنید. به نیاز به حفظ تعادل مایعات به خصوص در صورت وجود تهوع، استفراغ و اسهال را

برای بیمار شرح دهید.

مراقبت از افراد منسن ه بیمار و مراقبین او باید بدانند که کاهش سطح کلسیم ممکن است ناشی از کاهش

 

________________

هیوتیو ویبله بیسمار آرمیکنیم) ۴۲۳

مصرف محصولات لبنی بوده و همچنین کاهش ویتامین D ممکن است ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به میزان کم باشد.

شسراقبت های رو آتی - احجتماعی به نیاز به کاهش دادن عوامل استرس زا را برای بیمار و مراقبت دهنده او توضیح دهید. ه علایمی نظیر تغییر در خلق و فرآیند تفکر که نیاز به مداخلات پزشکی دارد را برای

بیمار شرح دهید،

مسر اقبت های پیگیری

• بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید