ترومبوز وریدی

 

\fghhotIs Thromboi:

تعریف ترومبوز وریدی، تشکیل لخته یا لخته هایی در ورید است که در نتیجه ی استاز وریدی، آسیب لایه ی اینتیما، انعقاد پذیری بیش از حد و یا در رابطه با التهابی یه وجود می آید. واژههای دیگری که برای توصیف ترومبوز وریدی به کار میرود، شامل فلبیت (التهاب ورید)، فلبوترومبوزیس (ترومبوز داخل دیواره رگ همراه با التهاب مختصر یا بدون التهاب)، ترومبوامبولی (کنده شدن و حرکت ترومبوز) و ترومبوفلبیت (ترومبوز حاد و التهاب در ورید سطحی یا عمقی) می باشند. شایع ترین ترومبوز وریدی در وریدهای عمقی پا، ران

یا لگن اتفاق میافتد و اصطلاحاً DVT یا ترومبوز وریدهای عمقی نامیده می شود.

علل، تعوامل مؤتر و ریسک فاکتورها

• تروما به وریدها، ناشی از محلول های داخل وریدی یا صدمه ی مستقیم

به التهاب

• اختلالات انعقادی خون در رابطه با پلیسایتمی، آنمی، مصرف استروئیدها و بدخیمیها

 

________________

ترومبور بریلی ۲۰۷

حالتهای افزایش انعقاد پذیری به صورت ارثی، از قبیل کمبود پروتئین C)، پروتئین S و آنتی ترومبین III استاز خون در رابطه با نارسایی قلبی، شوک، بی حرکتی در اثر استراحت طولانی مدت در بستر، اختلالات ساختاری وریدها یا عوارض جانبی بیهوشی افزایش غلظت خون ناشی از دهیدراتاسیون یا دریافت ناکافی مایعات بعد از جراحی جراحی اخیر (به عنوان مثال، ارتوپدی / شکمی و یا جراحی لگن) استفاده از داروهای ضد حاملگی استروژنی

چاقی

وریدهای واریسی

وضع خمل

بی حرکتی و استراحت طولانی مدت در بستر

علایم و شکایات

ادم ساق پا درد و حساسیت در لمس در ناحیه پشت ساق پا یاران اریتم

گرمایی موضعی

برجستگی وریدهای نسطحتی افزایش اندازه اندام مبتلا در مقایسه با اندام سالم احساس سنگینی در اندام مبتلا کرامپ (انقباض اسپاسمی و دردناک عضلات)

عوارضس

امبولی ریوی نارسایی مزمن وریدی زخم های وریدی حادثه عروق مغزی (CVA) ترومبوامبولی عود کننده وریدی

E عوارض خطرناک: امبولی ریوی

تناسبتهای تشخی

هر پروسیجره هدفها، احساس طبیعی اختمالی و مراقبتهای قبل و بعد از پروسیجر را شرح دهید. همه اولتراسونوگرافی داپلر: به منظور شناسایی ناحیهای که جریان خون آن کاهش

یافته است. تصویربرداری داپلکس: برای ارزیابی وریدها از نظر جریان و فشار پلتیسموگرافی: برای ارزیابی جریان خون دیستالو ناحیه انسداد اسکن فیبرینوژن I به منظور تشخیص سریع تشکیل لختهها و شناسایی نواحی انسداد قلیوگرافی (ونوگرافی): برای مشاهده پرشدگی یا عدم پرشدگی وریدها بررسی های انعقادی : جهت ارزیابی وضعیت افزایش انعقادپذیری

 

________________

۷۰۸ ترومبور وریل این

درمان طبی به اندیکاسیون: برای بیشتر بیمارانی که مبتلا به ترومبوز وریدی هستند.

مهم استراحت در بستر در طول فاز حالا 8: گرما، حرارت مرطوبت جهت کاهش درد و ناراحتی نت جورابههای ضدامبولی: جهت جلوگیری از استاز وریدی

• • به داروها 3: داروهای ضدانعقاد (آنتی کواگولانتها): جهت جلوگیری از امبولی ریوی و جهت

جلوگیری از بزرگتر شدن لخته داروهای حل کننده لخته داروهای ضد پلاکت: جهت جلوگیری از بزرگ شدن لخته مسکن ها: جهت تسکین درد

جراحی ه اندیکاسیون: جهت بیمارانی که قادر به درمان با داروهای آنتی کواگولاتت نبوده و یا

آن را به اتمام نرساندهاند.

• پروسیجرها نه ترومبیکتومی: برداشتن لخته از یک رگ خونی توسط جراحی 2. قرار دادن فیلتر در ورید اجوف تحتانی: یک فیلتر که مانع از رسیدن لخته ها به

ریهها شده، در ورید اجوف تحتانی قرار می گیرد.

فتق مواقیت در منزل اطلاعات بعد هوشی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. در مورد تشکیل ترو میوز وریدی، علل و عوامل مؤثر، مراقبت و درمان و اقدامات پیشگیرانه توضیح دهید.

علایم هشداردهنده هشداره به بیمار تأکید کنید که در صورت بروز علایم امبولی ریوی، انجام اقدامات

اورژانسی الزامی است. به علایم و شکایانی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید،

3: زخم وریدی، گسیختگی پوستی، قرمزی درد، حساسیت در لمس، قرمزی و گرمای اندام امبولی ریوی: درد سینه، خلطا خونی (هموپتزیا)، تنگی نفس، تاکیپنه افزایش اندازه اندام مبتلا نبض ضعیف یا فقدان نبض

آموزشهای ویژه

• اندازهگیری و ثبت روزانه ی اندازه ی اندام مبتلا را به بیمار آموزش دهید.

 

________________

ترومبور وریدی ۷۰۹

روش مراقبت صحیح از پوست را به بیمار آموزش دهید. O از صابونهای ملایم استفاده کنید و پس از شستشو، به خوبی آبکشی نمایید. به پوست را به آرامی و کاملاً خشک نمایید. تا از ماساژ دادن و مالش شدید اندام مبتلا خودداری کنید. در صورتی که برای بیمار تجویز شده، روش استفاده از جورابههای ضدامبولی، برای راه رفتن و نشستن در دوره های طولانی را به بیمار نشان دهید. بیمار را کمک کنید تا جوراب هایی در اندازه ی متاسب تهیه کند. به منظور بررسی ساق پا و پوست، به

• .بیمار آموزش دهید تا هر ۸ ساعت جوراب را بیرون بیاورد استفاده از کمان تخت را به بیمار آموزش دهید. روش استعمال پک های گرم بر روی اندام مبتلا را به بیمار نشان دهید. به بیمار آموزش دهید که از سیگار کشیدن اجتناب کند.

داروها

• هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید (مبحث «ضدانعقاد درمانی» را ببینید).

فعالیت

• روشهای جلوگیری از تشکیل ترومبوز را به بیمار آموزش دهید. C از پوشیدن لباسهای تنگ، مثل بند جوراب، شکم بند و لباسهایی با باندهای

ارتجاعی در ناحیه ی کشالهای ران خودداری کنید. از ایستادن به مدت طولانی خودداری کنید. هنگام ایستادن به صورت متناوب، وضعیت خود را تغییر دهید. هنگام نشستن، ساق پا را بالاتر از سطح قلب قرار دهید. از آویزان کردن پاها خودداری کنید. از قرار گرفتن در وضعیتهایی که باعث کاهش جریان خون وریدی می شود، خودداری کنید. زانوها را خم نکنید و پاها را روی هم نیندازید. از مصرف نیکوتین و کشیدن سیگار خودداری کنید. از تروما به اندام ها جلوگیری کنید. به خانم های بیمار توصیه کنید تا از مصرف کردن داروهای ضد حاملگی خوراکی استروژنی خودداری کنند، بیمار را تشویق کنید تا برنامه ای برای قدم زدن اجرا کند. زمینه ی ارجاع بیمار برای برنامه های ورزشی کنترل شده را فراهم کنید.

مراقیت از افراد منسن

• مطمئن شوید که خانواده و مراقبین بیمار، آن دسته از عوامل زمینه ای (مانند عدم فعالیت، نشستن به مدت طولانی، دهیدراتاسیون، اختلالات ریوی و سیگار کشیدن) که باعث تشکیل شدن لخته در پاهای افراد مسن خانه نشین (بی حرکت) می شوند را می شناسد. پروسیجرهای ارتوپدی در افراد مسن زیاد انجام می شوند و بنابراین باید مراقبت لازم جهت جلوگیری از تشکیل لخته در وریدها انجام شود.

 

________________

۷۱۰ مترومبور بوریل می

مراقبت پیگیری

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد. بیمار را تشویق کنید تا دستبند هشدار پزشکی و کارت شناسایی بالیستی از داروها، از جمله ضدانعقادها تهیه کند.

ارجاعانت

ه بر اهمیت ترک مصرف سیگار و کاهش وزن تأکید کنید. زمینه ی ارجاع بیمار برای

منابع مناسب موجود در جامعه فراهم کنید. در صورت نیاز زمینه ی ارجاع بیمار برای خدمات مراقبت بهداشتی در منزل را فراهم

کنامد.سسسسسس -|

پروسیجرهای مراقیت در منزل

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید