محافظت از قالب گچی

 (Cast Care

تعریهای محافظت از قالب گچی شامل مراقبت از یک باند از پوشاننده که از گچ و یا مواد سنتتیک تشکیل می شود و به شکل نواری و یا حلقه ی پیچیده شده در دسترس می باشد. قالبهای گچی برای بی حرکت کردن بافت عضلانی اسکلتی، به دنبال تروما و یا جراحی استفاده می شود. این قالبهای گچی از گچ، مواد سنتتیک مثل پلاستیک و فایبرگلاس، یا از نوارهای گچی ساخته می شود. فایبرگلاس، پلاستیک و نوارهای گچی دارای برخی مزایا نسبیت به گچ (پلاستر) میباشند؛ زیرا این قالبها در صورت مرطوب شدن، صدمه جدی به آنها وارد نمی شود، سبک وزن بوده و برای مدت زمان طولانی تری قابل استفاده میباشند. علاوه بر این، برای ارزیابی فرآیند ترمیم می توان عکسهای رادیولوژیکی تهیه کرد، در حالی که اشعه X به خوبی نمی تواند در گچ تفوذ کند، بانداژ گچی که به صورت نواری و یا حلقه پیچیده شده در دسترس میباشد، پس از فرو بردن در آبی، بر روی بخش آسیب دیده بدن استفاده می شود. این قالب گچی به شکل اندامی که گچ گرفته می شود، در می آید و پس از خشک شدن، سفت و محکم میشود. انواع قالبهای گچی شامل قالبهای گچی اندامها (گیج کوتاه بازو، گچ بلند بازو، گچ کوتاه ساق پا، گچ بلند ساق پا)، قالبهای گچی تنه (قفسه ی سینه و شکم)، قالبهای گچی اسپایکا و اسپایکای هیپ (مفصل هیپ و یک یا هر دو پا را میپوشاند)، فالبهای گچی گردنی و قالباهای گچی

مینروا (قفسه سینه، گردن و دست را میپوشاند) میباشند،

آموزش های قبل از پروسیجر

• توضیح پزشک در مورد پروسیجر و علت آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا سؤالاتش را بپرسد و ترس ها و اضطراب هایش را بیان کند.

مروری بر مراقبتهای قبل از پروسیجر به توضیح دهید که به منظور تعیین وسعت تروما و ارزیابی چگونگی قرارگیری قطعات

شکسته ی استخوان، نیاز به انجام گرافی قبل و بعد از جاندازی است.

ه چگونگی گچ گیری را توصیف کنید. نه پیش از گچ گیری، ممکن است از یک داروی آرامبخش، مخدر و یا یک داروی بیهوش کننده استفاده شود. سطح پوست از نظر ضایعات باز و تاول ها بررسی می شود و سپس برای خشک کردن سطح پوست در ناحیهای که فرار است گچ گرفته شود، پوست تمیز می شود و بر روی آن الکل مالیده میشود. برای محافظت از پوست و برامدگیهای استخوانی زیر گچ، و نیز برای جلوگیری از تماس مستقیم و قشار قالب گچی، زیر قالب گچی را با یک باند نرم، بانداژ می کنند،

 

________________

۷۲۴ معافیت بار قالب چچی

** برای بی حرکت کردن و قرار دادن اندام آسیبدیده در پوزیشن صحیح گچ گیری را درست هم اندازه با عضو انجام می دهند. توضیح دهیذ که پس از فروکش کردن التهاب ناحیه ی صدمه دیده، قالب گچی آزاد می شود (از حالت چسبیده به عضو خارج میشود).

عوارض جانبی و مشسکلات

تاب

• اختلال عصبی عروقی

• سندرم کمپارتمان مسلمه پوستی

• سندرم قالب گچی انتقاد مراقبت در منزل اطلاخات خعمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

فراقیت از قالبی گچی ه در مورد اهمیت محافظت از قالب گچی تا خشک شدن کامل آن، به بیمار آموزش دهید. قالبهای گچی ساخته شده از گچ (یا پلاستر) ۲ تا ۳ روز و قالبهای ساخته شده از مواد سنتتیک در کمتر از یک روز خشکا می شوند. *» هنگامی که قالب گچی هنوز مرطوب است، آن را روی یک بالش سفت بدون

روکش پلاستیکی قرار دهید، تا از بدشکل شدن قالب جلوگیری شود. در حالی که قالب گچی در حال خشک شدن است، باید تا حد ممکن آن را کمتر جابجا کرد و هنگامی که نیاز است تا قالب گچی جابجا شود، باید با قرار دادن دو کف دست در زیر دو مفصل و حمایت آن، قالب گچی را بلند کرد. از فشار دادن انگشت بر روی قالب گچی مرطوب خودداری کنید، چرا که این کار می تواند باعث فشار اوردن به پوست زیر گچ بشود. برای این که قالب گچی زودتر خشک شود. به جز در موارد جاندازی باز، نباید روی آن را با چیزی پوشاند، برای سرعت بخشیدن به خشک شدن گچ، میتوان یک پنکه در ۱۸ تا ۲۴ اینچی از قالب گچی قرار داد. برای خشک کردن قالب گچی نباید از لامپهای حرارتی استفاده کرد، زیرا ممکن است باعث سوختگی پوست زیر قالب گچی شود. هشداد؛ توضیح دهید تا زمانی که گچ خشک شود، در پوست زیر ناحیهای گچ گیری شده، گرما احساس می شود. با این وجود در صورتی که پس از خشک شدن گچ، هنوز در نواحی از پوست گرما احساس شود، ممکن است بیانگر عفونت باشد و باید به پزشک گزارش

M

شود.

• وقتی که قالب گچی به طور کامل خشک شد، مراقبتهای روزانه از قالب گچی را مرور کنید.

 

________________

مراقبت انار قالب گچی، ۷۲۵

قالبهای گچی ساخته شده از گچ (پلاستر) را باید خشک نگه داشت و برای حمام کردن، توالت رفتن (برای قالب گچی اسپایکا) و خارج شدن از منزل در هوایی بارانی یا برفی، باید روی قالب را با یک کیسه پلاستیکی پوشاند. برای پاک کردن لکههای روی قالب گچی، میتوان از یک پارچه مرطوب و پودرهای تمیزکننده استفاده کرد. برای قالبهای گچی ساخته شده از مواد سنتتیک مثل فایبرگلاس، در صورتی که هیچگونه زخمی زیر قالب گچی وجود نداشته باشد، می توان به بیمار اجازه داد عضو گچ گیری شده را در آب فرو ببرد. برای خارج کردن آلودگی ها و مواد شیمیایی از قالب گچی، باید داخل و خارج آن شسته شود. برای جلوگیری از رطوبت بیش از حد روی پوست، باید قالب گچی و بانداز زیر آن را کاملا خشک کرد. می توان برای خشک کردن از سشوار در حالت خنک، آن استفاده کرد. ه اهمیت حفظ مراقبت صحیح از پوست زیر قالب گچی و اطراف آن را به بیمار آموزش دهید. اشیائی مثل قطعات چوبی، پلاستیکی و یا فلزی را وارد فضای زیر قالب گچی نکنید، چرا که این کار می تواند باعث خراشیدگی و عفونت پوست زیر گچ بشود. C برای این که پوست تمیز و نرم بماند، پودرها و نرم کنندهها فقط باید در قسمت

بیرون گچ استفاده شود. اهمیت جلوگیری از ورود خاک، شن و پودر به داخل گچ را توضیح دهید، چرا که ورود آنها میتواند باعث ایجاد زخم در زیر قالب گچی شود. به بیمار آموزش دهید تا پوست ناحیه دیستال قالب گچی را ماساژ بدهد. به بیمار آموزش دهید تا در صورت ایجاد تحریک پوستی، پزشک را در جریان قرار دهد: قرمزی، تورم، گسیختگی پوستی

چگونگی کاهش دادن تورم را توضیح دهید. تا قسمت صدمه دیده را با گذاشتن بر روی بالش، بالاتر از سطح قلب قرار دهید (به بیمار بگویید در صورتی که قالب گچی روی یک پا است، آن را بالا قرار دهد). بر روی ناحیه ی شکسته شده، از روی گچ یخ بگذارید. یخ را باید در یک کیسه ی پلاستیک خشک قرار داد، و بر روی وسط گچ و اطراف آن گذاشت. بیمار را اگاه کنید که در ابتدای گچ گیری تورم و ادم بافت صدمه دیده، طبیعی می باشد و این تورم و ادم باعث فشار آوردن بافت به داخل گچ می شود. بیمار را

آگاه کنید که برای ۴۸ ساعت اول و یا بیشتر پس از گچ گیری، تنگی ناشی از قالب گچی احساس می شود. در صورت کاهش یافتن تورم و گشاد شدن قالب گچی، ممکن است به منظور اطمینان از بی حرکت بودن استخوانهای شکسته و جابهجا نشدن آنها، نیاز باشد تا قالب گچی توسط پزشک تعویضس شود.

علایم هشداردهنده

• علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید. ه در صورت ترک برداشتن، ست شدن و یا گشاد شدن زیاد از حد قالب گچی Q درد و زخم زیر قالب گچی که با تغییر وضعیت دادن عضو تسکین پیدا نمی کند، به خصوص در صورتی که روی زوائد استخوانی، مثل مچ دست و مچ پا ایجاد شود. ابی، قرمز و یا سفیدرنگ شدن پوست؛ هنگامی که انگشتان دست یا پا که از

 

________________

۷۲۶، مراقبت ارکاتتر از کاتترهای وریلی خارجی، وربالمی مرکزی،...)

قالب گچی بیرون آمده، فشار داده شود، سفید خواهد شد که باید ظرف ۴ تا ۶ ثانیه دوباره به رنگ صورتی برگردد. سردی انگشتان دست یا پا که پس از ۲۰ دقیقه پوشاندن، گرم نشوند. افزایش تورم

سوزن سوزن شدن یا احساس سوزش ناتوانی برای حرکت دادن عضلات اطراف قالب گچی بوی تعفن اطراف لبههای گچ

هرگونه شکستگی در قالب گچی برای قالبهای گچی تنه و اسپایکا: کوتاهی تنفس، تهوع، استفراغ، نفخ شکم (سندرم قالب گچی) ناشی از بلع هوا

فعالیت

به بیمار توصیه کنید به مدت ۴۸ ساعت پس از گچ گیری، با پای دارای قالب گچی راه نرود، مگر این که پزشک دستور دیگری به او داده باشد؛ و زمانی که به بیمار اجازه راه رفتن روی قالب گچی داده شد، در صورتی که مجاز به تحمل وزن باشد، چگونگی راه رفتن روی پاشنه ی طراحی شده برای این کار را به بیمار آموزش دهید. استفاده صحیح از وسایل کمک حرکتی، مثل عصا، چوب زیربغل یا واکر را به بیمار آموزش دهید. نیاز به انجام ورزش های دامنه ی حرکتی اندامهای سالم را برای بیمار شرح دهید و چگونگی انجام صحیح آنها را نشان دهید، در صورت ضرورت تکنیکهای انتقال صحیح بیمار از تخت بر روی صندلی، جهت داخل شدن به ماشین و جهت استفاده از توالت را به او آموزش دهید.

رژیم غذایی

برای حفظ تورگور پوستی، بیمار را تشویق کنید تا حداقل ۳۰۰۰ میلی لیتر مایعات در روز مصرف کند.

از حجاعات

ه در صورت نیاز، بیمار را به خدمات مراقبت بهداشتی در منزل ارجاع دهید.

ه در صورت نیاز، بیمار را به فیزیوتراپ ارجاع دهید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید