اندازه گبری قند خون

اندازه گبری قند خون توسط نمونه ی خون نوک آنگشت Glucose Monitoring Blood (Finger Stick)

تعریف شامل اندازه گیری قند خون ناشتا یا قند خون به صورت تصادفی، با آستفاده از

خون مویرگی است. از این آزمایش به منظور تنظیم سطح قند خون و تعدیل مقدار داروها

• • .بر اساس سطح قند خون استفاده میشود

اندیکالسبو نشا

به دیابت ملیتوس

ه به منظور کنترل هیپرگلیسمی در بیمارانی که تغذیه ی کامل وریدی (TPN) دریافت

می کنند.

خلاف مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. به منظور ارایه ی آموزش های لازم، متناسب با نیازهای بیمسار و نحوه ی استفاده از دستگاه، از دستگاه کنترل قند خون خود بیمار استفاده شود (در صورتی که در دسترس باشد).

وسایل و تجهیزات دستگاه کنترل قند خون (گلوکومتر) لانست های یکبارمصرف لانست انجکتور: دستگاهی که لانست را درون آن قرار میدهند و سپس آن را روی نوک انگشت می گذارند و با فشار دادن یک کلید، لانست را به طور ناگهانی وارد نوک انگشت می کنند. پنبههای گلوله شده بسته به نوع دستگاه کنترل قند خون که استفاده می شود: پنبه الکل یا بطری الکل، و در صورتی که خود دستگاه زمان سنج ندارد، یک ساعت دارای ثانیه شمار. ظرفی برای دور انداختن سرسوزن ها و یا لانستها

آموزشهای قبل از پروسیجر

• در صورتی که بیمار دستگاه کنترل قند خون را ناختریده است، به او و خانواده تو عیسیه کنید تا دستگاهی منطبق بر وضعیت شناختی، قدرت بینایی و مهارت دستی بیمار انتخاب کتند. و قبل از توصیه به خریداری دستگاه کنترل قند خون، هرگونه مشکل اقتصادی بیمار را شناسایی کنید، چرا که ممکن است بیمه بهداشتی هزینه خرید دستگاه و نوارهای آن را نپردازد.

• به بیمار توضیح دهید که برخی از دستگاهها دارای تخفیف نیز هستند.

 

________________

"نارهگیری قبل خون توسعال نمونههای خون از نوک انگتست) ۷۵۷

مروری بر آموزش های قبل از پروسیجر علل اهمیت ارزیابی و کنترل منظم قند خون را مرور کنید. o بیمار نمی تواند از راه حواس، متوجه بالا بودن قند خونش بشود. O اندازهگیری منظم قند خون اطلاعات مورد نیاز بیمار، پرستار، متخصص تغذیه و پزشک را برای تنظیم مقدار داروی مورد نیاز، ورزش و رژیم غذایی فراهم

کند. می تسد. تا تحت کنترل نگه داشتن قند خون، باعث کاهش و یا جلوگیری از ایجاد عوارض

بینایی، عصبی، کلیوی و عروقی می شود. به دلیل این که شرایط و مراحل استفاده از دستگاههای مختلف، متفاوت است، به بیمار توصیه کنید تا از دستورات شرکت سازنده ی دستگاه پیروی کند. نحوه ی کالیبره کردن دستگاه را به بیمار آموزش دهید و برای بیمار زمانی را اختصاص بدهید تا نکاتی که در مورد دستگاه به او اموزش دادهاید را تمرین کند و به شما نشان دهد. بر اهمیت این که پروسیجر باید طبق دستورات شرکت سازنده ی دستگاه انجام گیرد. تأکید کنید. به بیمار توصیه کنید وسایل و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش را در محل تمیزی در خانه نگهداری کند. اهمیت تهیه جدولی برای ثبت نتایج بررسی های قند خون را شرج دهید. در صورتی که مانیتور دستگاه جدول ثبت نتایج ندارده برای ترسیم این جدول به بیمار کمک کنید. پارامترهای جدول باید شامل موارد زیر باشد: تاریخ و زمان انجام تست و مدت زمان بین انجام تست و وعده غذایی یا مصرف داروها. در مورد چگونگی انجام تست به بیمار اموزش دهید. Q یک محل مناسب برای انجام تست مشخص کنید و وسایل لازم را روی یک سطح تمیز، مرتب کنید. دست هایتان را با اب گرم و صابون بشویید و با یک حوله تمیز خشک کنید. تجهیزات لازم برای آزمایش را فراهم کنید. نوار آزمایش را از ظرف آن خارج کنید و ان را به طرف بالا در کنار دستگاه کنترل قند خون قرار دهید، در صورتی که استفاده از الکل، در سیستم کنترل قند خون ممنوع نمیباشد، انگشت خود را با سوآپ الکلی و یا پنبه الکل تمیز کنید (توجه داشته باشید که در صورت مصرف الکل، ممکن است برخی از نوارهای کنترل قند خون، جواب اشتباه بدهند. برای افزایش دادن جریان خون دست، مچ خود را چندین بار باز و بسته کنید. در صورتی که از Lancet injector استفاده می کنید، یک لانست در داخل آن قرار دهید. انگشت خود را با لانست سوراخ کنید. در صورتی که نوک لانست بدون حفاظ است، آن را در ظرف مخصوص دور ریختن سرسوزن ها بیندازید و چنانچه نوک آن پوشیده است، پس از تمام شدن آزمایش، آن را در ظرف مخصوص دور بریزید. برای کمک به جاری شدن خون و کاهش یافتن درد، انگشت خود را با انگشت سبابه و انگشت شست دست دیگر فشار دهید. اجازه بدهید تا یک قطره خون کامل و معلق بر روی انگشت شما ایجاد شود و سپس بدون تماس دادن انگشت به نوار، قطره خون را به گونه ای بر روی توار

 

________________

نمونتهای جدول ثبت نتایج قند خون دامنه ی تغییرات قابل قبول در سطح قند خون (شکر):

ملاحظات: رژیم غذایی، دوز انسولین قبل از صبحانه دوز انسولین قبل از ناهارورزشی، بیماری و...

زمانزمان: نتایج:نتایج: زمانزمان نتایجنتایج: زمان:زمان نتایج:نتایج: زمان:زمان نتایج:نتایج: زمان:زمان نتایج:نتایج زمان:زمان نتایج:نتایج: زمان:زمان: نتایج:نتایج

3

| | به : |

 

________________

استومی ایلئوستومی کواویستومی) ۷۵۹

بچکانید که کل ناحیه مورد نظر را بپوشاند. بر اساس نوع دستگاه کنترل قند خون، در برخی دستگاهها ابتدا باید نوار را داخل دستگاه قرار داده، سپس قطبوه خون را روی آن بچکانیم و یا در برخی ابتدا قطره خون را روی نوار بچکانیم و سپس آن را داخلی دستگاه قرار دهیم. از دستورات سازنده دستگاه پیروی کنید. برخی از نوارهای جدید این اجازه را می دهد تا بدون این که اختلالی در نتیجه آزمایش به وجود اید، بیمار بتواند انگشت خود را با نوار تماس بدهد. به دلیل این که جریان خون انگشت آهسته استه از دوشیدن انگشت برای خارج ساختن خون، خودداری کنید. در صورتی که نیاز است خون بیشتری از انگشت خارج شوده به مدت ۱ تا ۴ دقیقه یک پارچه تمیز و گرم دور دستتان بپیچید تا جریان خون دست بیشتر شود. با یک سو آپ پنبه ای، به ملایمت روی ناحیه ی سوراخ شدگی انگشت فشار وارد کنید تا خونریزی قطع شود. بیمار را آگاه کنید که بر اساس نوع سیستم دستگاه کنترل قند خون، جواب آزمایش پس از ۱۵ تا ۶۰ ثانیه روی مانیتور دستگاه ظاهر می شود. در صورت استقاده از دستگاه های قدیمی، زمان لازم برای به دست آوردن نتیجه آزمایش براسانس دستورات سازنده دستگاه توسط ساعت مچتی یا زمان سنج اندازه گیری

میشود. نتایج به دست آمده را در یک جدول ثبت کنید (در هر بار ملاقات با پزشک، جدول نتایج را همراه داشته باشید). وسایل و تجهیزات آزمایش را به محلی که به منظور نگهداری آنها انتخاب کردهاید، برگردانید. در صورتی که درخواست شده، بر اهمیت اندازهگیری قند خون تأکید کنید (برای مثال بیمارانی که انسولین دریافت می کنند. باید تا ثابت شدن وض سعیتشان، حداقل ۴ بار در روز سطح قند خون خود را چک کنند). زمانهای توصیه شده برای اندازهگیری سطح قند خون، معمولا قبل از هر و غده غذایی و موقع خواب میباشد. اهمیت پیگیری ویزیتهای پزشکی و آزمایشگاهی برنامهریزی شده را شرح دهید. در صورت وجود تغییرات قابل ملاحظه بین نتایج به دست آمده در منزل و آزمایشگاه، به بیمار توضیح دهید که نیاز است نتایج به دست آمده در خانه را با نتایج به دست آمده در آزمایشگاه مقایسه کند

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید