مدیریت درد

 

|Pain Management

تعریف، مدیریت درد وضعیتی است که در آن، شخص ناراحتی شدید را تجربه یا گزارش می کند. درد به وسیله عوامل مختلف روانی، فیزیولوژیکی و یا اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. توانسی، توانایی تحمل شدت درد است. آستانه، مقدار یا درجه ناراحتی بیمار است که بیمار می تواند قبل از بیان دردناکی، تحمل کند. درد خاد، شدید، دارای پایان همراه با صدمات واقعی و احتمالی بافت و تسکین با درمان است. درد مارمون بیشتر از ۶

ماه طول کشیده و مداوم یا متناوب است.

فق مراقبت در منزل اطلاعات عمومی

• آموزش کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده ی او بدهید و برای آنها نام و شماره

 

________________

۴۷۴ میل بریت داد.

تلفن های پزشک و یا پر ستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

ارتباط درد با فرآیند. بیماری را توضیح دهید و به ییمار در فهمیدن منبع درد، کمک کنشد.

آموزشهای ویژه به بیمار کمک کنید تا فاکتورها و اعمالی که موجب آغاز درد میشود، مثل فعالیتها، حرکات و درجه حرارتهای گرم یا سرد را بشناسد. راجع به اقدامات مؤثر و یا غیر مؤثری که در گذشته برای کاهش درد انجام می داده، با وی بحت تا کنید. در مورد اقدامات مفید انجام شده برای کاهش درد، با بیمار صحبت کنیذ، به بیمار برای تعیین محل درد و توصیفا شدت درد با استفاده از یک مقیاس کمک کنید (مقیاسی از صفر تا ۱۰، که صفر نشانه ی عدم درد و ۱۰ به معنی داشتن درد شدید است) که این کار به شناسایی هرگونه عوامل تشدید کننده یا تسکین دهندهی درد کمک می کند. بیمار را به استفاده کردن از یک جدول برای ثبت، دسته بندی و درجهبندی دردها و استراتژی هایی که برای اداره ی درد به کار میرود، تشویق کنید، در مورد سایر مداخلات تسکین درد، به غیر از مهار شدن درد با مصرف دارو توضیح شد قلیله. پروسیجرهای بی حسی و بیهوشی مثل بلوکا عصبا و استفاده از نیتروس اکسیذ (گاز خندهآور) پروسیجرهای قطع عصبی مثل کوردونومی (برش جراحی یکی از طناب های تعصبی نخاع) جم: اقدامات حمایتی روانی شامل استفاده از پروتز، فیزیوتراپی و کاردرمانی در مورد استراتژی های جایگزینی که بیماران می توانند به منظور تخت فیف درد بدون مصرف داروهای تجویز شده استفاده کنند، توضیح دهید. اشاره به این نکته که این تکنیکها ممکن است اثر درمان دارویی را افزایش دهد.

از مداخلات حسی | ماساژ مثل ماساژ پشت و پاها: ماساژ برای شل کردن عضلات و کاهش

تنش عضلات و افزایش جریان خون موضعی انجام تمرینات دامنه ی حرکتی (فعال، غیرفعال و کمکی : برای شل کردن عضلاته بهبود گردش خون و جلوگیری از دردهای مربوط به سفتی، بی حرکتی و کوفتگی عضلات به کار میرود. به کار بردن سرما: در ابتدا برای کاهش تورم و کاهش درد مورد استفاده قرار میگیرد. استعمال گرما: بعد از سرما استفاده می شود و برای کمک به پاکا شدن بافتهها از نسموم و جریان یافتن مایعات است. تحریک الکتریکی اعتصاب از راه پونیست (TENS): از یگا وسیله ی جایی که با استفاده از باطری کار میکند. برای فرستادن ایمپالسهای الکتریکی مداوم و خفیف استفاده می شود که این عمل از طریق الکترودهایی که روی بدن قرار گرفته، انجام می شود.

 

________________

تکنیکهای انارثی ندارد.

تحترامی

تن آرامی درد را از طریق کم کردن قشار و کشش عضلات تخفیف می دهد و این روش همچنین می تواند به فرد کمک کند که کمتر احساس خستگی و عصبانیت کند. این روش به عملکرد بهتر سایر شیوههای کاهش درد کمک می کند.

روانسر ناممارس کردن عقستان در یک محیط ساکت بنشینید یا دراز بکشید. مطمئن شوید که در وضعیت راحت قرار گرفته اید. پاها و بازوها را روی هم نیندازید. یک نفس عمیق بکشید و عضلات را سفت کنید. شما میتوانید تمام عضلات را با هم بکشید و یا بر روی یک دسته از عضلات در یک زمان مثل عضلات صورت و یا عضلات بازو و دست تمرکز

کنشد. نفس خود را نگهدارید و عضلات خود را سفت کنید. نفس خود را رها کنید و عضلات خود را نیز همزمان رها کنید. این عمل را برای عضلات سایر نواحی یذن تکرار کنید. شما می توانید تصورات هدایتشده یا موسیقی را به منظور کمک به تن آرامی، به آن

اضافه کنید. اگر تن آرامی بلافاصله یه تخقیف درد کمک نکند، نباید دلسرد شوید. تکنیک تن آرامی باید حداقل ۲ هفته انجام شود، و اگر مؤثر نبود، میتوانید آن را ترک کنید. اگر تشخیص دادید که این روش درد تان را بدتر می کند، باید از روش های دیگری استفاده کنید.

تصورات هدایت نسته تصورات هدایت شده شامل استفاده از تخیل به منظور ایجاد کردن صحنه های ذهنی است که از تمامی حواس استفاده می شود (بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی). شما می توانید موقعیتهای عجیب و نامتعارف را تصور کنید و یا یکی از مکانهای عورد علاقه تان را مشاهده و بازدید کنید. شما میتوانید داستان ها و شخصیتهایی را ایجاد کنید و آنها را به صحنه های خود اضافه کنید، تصورات هدایت شده می تواند از ذهن شما ترس و خستگی و درد را برطرف کند.

جکونکی استفاده اثر تصورات هل این نسله چشمهایتان را ببندید. برای چند لحظه تکنیک تن آرامی به جسم و ذهن شما برای آمادگی جهت تصورات هدایت شده کمک خواهد کرد. به ذهن خود اجازه دهید که شکل دادن تصاویر را شروع کند، در زیر یک نمونه از تصورات هدایت شده ذکر شده است. تصور این که شما در کنار دریا هستید، روی شنهای مرطوب نشستهاید، آفتاب بعدازظهر گرم است، اقیانوس با موجهایش آهسته به سمت ساحل میغلتد. هر دفعه که موج انگشتان پای شما را لمس می کند و برمیگردده تنش شما کاهش مییابد. چشمان خود را بسته اید و یک نفس عمیق و آهسته می کشید. شما کاملا آرام هستید و برای هر مدت که مایل باشید، میتوانید در ساحل بمانید. آنالعه دارد.

 

________________

۷۷۶ ملایرینه در

تکنیکی اشای انداری درد (بالا ماه)

برای پایان دادن به تصورات هدایت شده، تا ۳ بشمرید و سپس چشمها را باز کنید و

انگاه فعالیت ها را به صورت منظم و اهسته از سر بگیرید،

آفتاجرا شکر

انحراف فکر فعالیتی است که حواس و ذهن شما را از درد متحرف می کند و توجه

شما را به نقطه ی دیگری معطوف می کند. انجام کار و فعالیت، کتاب خواندن تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی از طریق هدفون می تواند ذهن شما را منحرف کند. این تکنیک هنگامی که شما منتظر ظاهر شدن اثر داروها هستید و یا این که درد مختص سری دارید، به خوبی جهت کاهش دود عمل می کند. گاهی اوقات افراد می توانند ذهتشان را برای دوره های طولانی مدت از دردشان منحرفا کنند، به خصوص اگر درد خفیف است.

تحریکا بوسنی

تحتریکی پوستی برایشی بلوک کردن احساس درد در اعصاب استفاده می شود، راههای تحریک پوست شامل فشاره ماساژه استعمال گرما یا سرما، مالشها و نیز جریان الکتریکی ضعیف هستند. اگر شما رادیوتراپی انجام می دهید، حتماً قبل از استفاده از تحریک پوستی با پزشکتان مشورت کنید. شما میتوانید تحریک را در محل درد نزدیک محل درد یا در سمت مخالفا درد انجام دهید. برای مثال تحریکا مچ دسته چاپ هنگامی که مچ دست راست درد دارد، عملا می تواند درد میچ دست راست را بهبود دهد.

فشار

فشار شامل استفاده از هر یک از دستها، پاشنه دست، انگشت شسته بتند انگشتان و یا هر دو دست است. فشار باید حداقل ۱۵ ثانیه در نقطهای که شما احساس درد می کنید، به کار برده شود، شما میتوانید زمان استعمال فشار را تا یک دقیقه افزایش دهید.

با بیاور

خود فرد یا یک نفر دیگر می تواند آن را انجام دهد که شامل حرکات دورانی و آهسته است. پا، پشت گردن و جمجمه می تواند برای تخفیف تنش و فشار ماساژ داده شود. بعضی از افراد ترجیح می دهند که در طی ماساژ از پمادهها و لوسیون ها استفاده کنند. اگر ماساژ عمیق، ناراحت کننده است، باید از حرکات و ضربههای سبک و سطحی استفاده شود. ماساژ نباید پوست را قرمز کند. و یا آسیبی به آن وارد کند.

گرما و سرما بعضی از افراد سرما و بعضی دیگر گرما را ترجیح میدهند. هر یک از آنها بسته به عملکردی که برای قرد دارند، استفاده می شوند. یک راه ساده استفاده از سرما، منجمد کردن کیسه های پر از ژل و پیچیدن آنها در حوله است. یخ هسایی مکعبی شکل نیز می تواند استفاده شود. گرما به صورت پلهای گرم خولههای گرم و مرطوب، یک ظرف آب داغ یا حمام داغ استفاده می شود. انامه نارند

 

________________

تکنیک هفای انداری لرد (الانسه)

مواظب باشید که پوست با آب خیلی داغ نسوزد؛ یا در حالی که پد گرم کننده روشن است، به خواب نروید. پوست نباید در معرضش گرما یا سرمای شدید برای مدت طولانی قرار گیرد.

TEN

برای برطرف کردن یا کم کردن درد استفاده می شود. یک واحد NSئلا یک وسیله باتری دار جیبی است که می تواند یک جریان الکتریکی ضعیف دایمی به پوست به وسیله ۲ یا ۴ الکترود منتقل می شود که این الکترودها با نوار به پوست بسته می شوند. سیمهای لید، الکترودها را به وسیله متصل می کنند. این جریان الکتریکی ضعیف پیامهای درد را بلوکه و یا تعدیل میکند، و آنها را با یک احساس سوزش یا وزوز کردن جایگزین می کند. اعتقاد بر این است که TENS تولید آندروفین ها را در بدن تحریک میکند. آندروفینها کاهنده طبیعی درد در بدن هستند.

این مداخلات هیجانی ri برای افزایش آستانه درد به وسیله کنترل یا کاهش دادن اضطراب، خستگی

و یا افسردگی پیشگیری و کنترل اضطراب: به منظور کاهش فشار و تنش عضلات و افزایش تحمل درد از طریق تمرینات شل کننده و آهسته و تنفس کنترل شده

ترویج و توسعه ی خود کنترلی: برای کاهش احساس درماندگی و فقدان کنترل که باعث ایجاد اضطراب و درد می شود.

ه مداخلات شناختی تا پرت کردن حواس: جلب کردن توجه و تمرکز بیمار به چیزهایی غیر از

درد (صحبت کردن، تماشای تلویزیون، گوش دادن به موسیقی) ده راهنمایی بیمار جهت تصورات هدایت شده، استفاده از تصاویر برای تغییر حالت هیجانی و جسمی فرد، توسعه تن آرامی و کاهش احساس درد

در مورد قرار گرفتن در وضعیتی که بدن راحت باشد، برای بیمار توضیح دهید، بیمار را به قرار گرفتن در وضعیت بدنی مناسب تشویق کنید. است. تا به بیمار توصیه کنید که عضو گرفتار را بی حرکت نگه داشته و به ان استراحت

بلد هل. o به بیمار بگویید که با چرخیدن یا استفاده از وسایل کاهنده فشار مثل سیستم

حمایتی Air-fluidized به تسکین نواحی تحت فشار بدن کمک کند. استفاده از TENS را توضیح دهید. به بیمار بگویید که TENS یک جریان الکتریکی ضعیف است که پیامهای درد را پیش از رسیدن به مغز بلوک نموده یا تعدیل میکند و آنها را با یک احساس سوزش یا وزوز کردن جایگزین می کند. بیمار را آگاه کنید که TENS ممکن است تولید آندروفینها (کاهنده طبیعی درد) توسط بدن را تحریک کند. به بیمار در مورد استفاده از TENS در منزل و مراقبت های آن آموزش دهید. O یک لایه نازک از ژل روی هر دو الکترود بگذارید.

 

________________

(۲۷ میلادیریت در

الکترودها به صورت مطمئن روی پوست با نوار ببندید. الکترودها نزدیک محل درد قرار داده شود، دکمه شدت جریان را باید تا حدی بپیچانید که یک احساس سوزش ملایم یا وزوز روی پوست حس شود. اگر درد هنوز احساس می شوده شدت را افزوده و در صورتی که احساس سوزش موجب ناراحتی می شود، شدت آن را کم کنید،

- ..را قبل از برداشتن، خاموش کتید "TEN S ۵ دستگاه الکترودها را بعد از برداشتن از روی پوست، با مخلوط آب و الکل تمیز کنید. مراقب باشید که دستگاه مرطوب نشود. اگر دستگاه مرطوب شد، باید قبل از استفاده مجدد از آن کاملا خشک شود. در صورتی که سطح چسبنده الکترودها جدا شده است با این که به طور کامل و محکم به پوست نمیچسبند، آنها را تعویض کنید. تعویض کردن باتری یا شارژ مجتل ۵ دستگاه، در صورت نیاز انجام شود. اگر احساس سوزش موقعی که شدت جریان دستگاه زیاد است، وجود نداشت، نشانه ضعیف شدن باتری ها است. از نوارهای هیپو آلرژنیک جهت جلوگیری از ایجاد راش و قرمزی توسط الکترودها استفاده کنید. بعد از برداشتن الکترودهها پوست را تمیز نمایید و بر روی محل الکترودها از لوسیون استفاده کنید.

داروها

ه هدف، مقدار زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. بیمار را در مورد استفاده از داروهای ضددرد راهنمایی کنید.

به بیمار توضیع دهید که اقدامات گوناگونی جهت تسکین بعضی از انواع درد ممکن است لازم باشد. به بیمار توضیح دهید که از اقدامات تسکین درد قبل از تشدید آن استفاده کند. میزان توانایی و رضسایت بیمار را برای دخالت های فعالانه در استفاده از آقدامات جهت کاهش درد را تعیین کنید، اقدامات و روش هایی که در تخفیفا و تسکین درد بیمار مفید خواهد بود، پیشنهاد کنید.

به رفتارها و خالات بیمار که نشان دهنده افزایش درد است، توجه کنید. بیمار را تشویق کنید تا قیل از این که اقدام تسکین دهنده درد را به علت نامؤثر بودن کنار بگذارد، حداقل دو مرتبه آن را تمرین کند، به بیمار برای حفظ یک ذهن باز و خلاق در مورد روشهای تخفیف درد اموزش

هشیال بیمار را به تلاش جهت تسکین دردش ترغیب کنید و به او بگویید که نامید و دلسرد نشود.

از:

در مورد استفاده از ضصل دردهای غیرمخدر توضیح دهید،

بیمار را آگاه کنید که ضددردهای غیر مخدر شامل موارد ذیل است: استامینوفن، آسپرین؛ و نیز داروهای ضدالتهاب غیراستروئید مثل ایبوپروفن، ایندومتاسین و ناپروکسن. توضیح دهید که این گونه داروها عموما دارای اثرات خوبی هستند ولی احتمال ایجاد زخمهای گوارشی وجود دارد، همچنین اثرات سمی کبدی و کلیوی و اثر بازدارنده روی تجمع پلاکت ها دارند.

از:

 

________________

مدیریت درد ۷۷۹

به بیمار بگویید که اگر داروهای ضددرد غیر مخدر در مراحل اولیه، اثرات درمانی مؤثر را نداشته قبل از این که سایر انواع داروها استفاده شود، مقادیر آنها باید افزایش داده شود. در مورد استفاده و مصرف داروهای مخدر توضیح دهید که این داروها برای دردهای شدید بعد از عمل یا دردهای غیرقابل تسکین مثل دردهای همراه سرطان اندیکاسیون

به بیمار بگویید که داروهای مخدر شامل مرقین، هیدروموقون، متادون و ... است که این داروها به شکل خوراکی، داخل وریدی به صورت آهسته، داخل نخاعی یا اپی دورال برای بالا بردن اثرات ضددرد استفاده می شوند، توضیح دهید که این داروها طبق برنامه زمان بندی ثابت و با دوز ثابت، برای ایجاد سطوح خونی پایدار، تجویز می شوند. پیشنهاد کنید که دوز اضافی برای دردهای ناشی از برش جراحی ممکن است نیاز باشد،

در مورد عوارض داروهای ضددرد مخدر صحبت کنید:

انع یبوستا

0 استفراغ

O دپرس سیستم عصبی مرکزی و سیستم تنفسی

استفاده از آگونیست ها و آنتاگونیستهای مخدرها را توضیح دهید.

نالیوفین (نوباین)

بوتورفانول (متادون)

پنتازوسین (تالوین)

بوپونورفین (بوپرنکس)

در مورد استفاده از تقویت کننده های اثر تسکیتی داروهای مسکن توضیح دهید. به بیمار بگویید که این داروها شامل هیدروکسی زین، دیفن هیدرامین، دیازپام، لورازپام، مشتقات فنوتیازین مثل پرومتازین، پروکلرپرازین و کلر پرومازین است.

در مورد استفاده از محرکها مثل کوکائین، متیل فنیدات، دکستر و آمفتامین و کافئین

تو خسیح دهید.

در مورد سایر داروهای مورد استفاده برای کنترل درد صحبت کنید.

o ضدافسردگی های سهحلقهای مثل آمی تریپتیلین، ایمی پرامین، دو کسیپین و نیز

بوتیروتیون ها، دروپریدول و هالوپریدول

در مورد تجهیزات لازم برای استفاده از داروهای تسکین دهنده دردا پمسپههای خارجی

و قابل جایگذاری برای تزریقات داخل وریدی، اپیدورال یا داخل نخاعی / کنترل

درد توسط خود بیمار (PCA)، به خصوص برای اداره دردهای حاد مثل درد بعد از

عملا به انفوزیون مداوم زیرجلدی توسط یک پمپ انفوزیون قابل حرکت / دستگاه

TENS/ و عوارض جانبی نارکوتیکها (مثل یبوست که نیازمند استفاده از ملین ها و

نرم کنندههای مدفوع است) توضیح دهید.

:

مراقیت از سالمندان

در مورد افراد مسن، بیمار و خانواده او باید بدانند که:

به افراد مسن اغلبی دارای مجموعهای از ناخوشی ها هستند که تمام آنها منابع درد هستند.

• تغییرات وابسته به سن در متابولیسم ممکن است باعث تشدید عوارض جانبی ناشی از مسکن ها شود.

 

________________

مدیریت در ۷۷۹

به بیمار بگویید که اگر داروهای ضددرد غیر مخدر در مراحل اولیه، اثرات درمانی مؤثر را نداشت، قبل از این که سایر انواع داروها استفاده شود، مقادیر آنها باید افزایش داده شود. در مورد استفاده و مصرف داروهای مخدر توضیح دهید که این داروها برای دردهای شدید بعد از عمل، یا دردهای غیرقابل تسکین مثل دردهای همراه سرطان اندیکاسیون .• .دارد 8 به بیمار بگویید که داروهای مخدر شامل مرفین، هیدروموفون، متادون وس. است که این داروها به شکل خوراکی، داخل وریدی به صورت اهسته، داخل نفتابعی یا اپی دورال برای بالا بردن اثرات ضددرد استفاده می شوند. توضیح دهید که این داروها طبق برنامه زمان بندی ثابت و با دوز ثابت، برای ایجاد سطوح خونی پایدار، تجویز می شوند. پیشنهاد کنید که دوز اضافی برای دردهای ناشی از برش جراحی ممکن است نیاز باشد،

در مورد عوارض داروهای ضعد درد مخدر صحبت کنید:

O یبوسعت 3 استفراغ نی دپرس سیستم عصبی مرکزی و سیستم تنفسی استفاده از آگونیست ها و آنتاگونیست های مخدرها را توضیح دهید. هم نالبوفین (نوباین) تیم بوتورفانول (متادون) به پنتازوسین (تالوین) مه بوپونورقین (بوپرنکس) در مورد استفاده از تقویت کتتده های اثر تسکیتی داروهای مسکن توضیح دهید. 8 به بیمار بگویید که این داروها شامل هیدروکسی زین، دیفن هیدرامین، دیازپام،

لورازپام، مشتقات فنوتیازین مثل پرومتازین، پروکلر پرازین و کلر پرومازین است. در مورد استفاده از محرکها مثل کوکائین، متیل فنیدات، دکستر و آمفتامین و کافئین توضیح دهید. در مورد سایر داروهای مورد استفاده برای کنترل درد صحبت کنید. o ضدافسردگیهای سهحلقه ای مثل آمی تریپتیلین، ایمیپرامین، دو کسیپین و نیز

بوتیروتیونها، دروپریدول و هالوپریدول در مورد تجهیزات لازم برای استفاده از داروهای تسکین دهنده در د/ پمسپههای خارجی و قابل جایگذاری برای تزریقات داخل وریدی، ابی دورال یا داخل نخاعی کنترل درد توسط خود بیمار (PCA}، به خصوص برای اداره دردهای حاد مشل درد بعد از عملا به انفوزیون مداوم زیرجلدی توسط یک پمپ انفوزیون قابل حرکت / دستگاه TENS/ و عوارض جانبی تارکوتیکها (مثل یبوست که نیازمند استفاده از ملین ها و نرم کنندههای مدفوع است) توضیح دهید،

مراقبت از سالمندان

در مورد افراد مسن، بیمار و خانواده او باید بدانند که: افراد مسن اغلب دارای مجموعهای از ناخوشی ها هستند که تمام آنها منابع درد هستند. تغییرات وابسته به سن در متابولیسم ممکن است باعث تشدید عوارض جانبی ناشی از مسکن ها شود.۷۸۰ میلاقیتهای تسکیعی و آسایشگاهی (درگاه در خانه)

افراد مسن ناتوان زودتر دچار عوارض می شوند که شامل افسردگی، خستگی، اختلال خواب و مشکلات حرکتی است. افراد مسن به دنبال استفاده از نارکوتیکها یا سداتیوها مستعد دلیریوم حاد هستند. لازم است تمامی داروهایی که افراد مسن به علت اختلالات دیگر استفاده می کننده به اطلاع سایر مراقبین بهداشتی نیز برسد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید