ترمیم فتق (هرنیورافی)

ترمیم فتق (هرنیورافی)                      Herniorrhaphy (Hernia

تعریف ترمیم جراحی یک فتق گیرافتاده (محبوس)" یا مختنقی" را هرنیورافی می گویند. فتق بیرون زدگی یک ارگان که معمولاً روده است، از بین یک شکاف غیرطبیعی در جدار شکم را می گویند. فتق ممکن است در نتیجه یک شکاف (منفذ) مادرزادی، ضعف جدار شکم، افزایش فشار شکمی یا در اثر ضربه رخ دهد. فتق ها ممکن است در هر سنی و در هر دو جنس مذکر و مؤنث رخ دهد. بیشتر فتق ها در ناحیه کشاله ران رخ میدهد. چند مثال از فتق شامل فتق اینگوینال مستقیم، فتق اینگوژینال غیرمستقیم، فتق فمورال و فتق نافی میباشد. یک فتق ممکن است برگشتپذیر (به طور خودبخودی یا توسط دست می تواند به وضعیت تصحیح خود برگردد)، محبوس (توسط خلقه تنگ گیراقتاده) یا مختنق (فتقی که گانگران شده است) باشد.

اندیکاسیون ها (به منظور ترمیم فتق )

به فتق گیر افتاده (محبوس)

آموزشهای قبل از پروسیجر

جراحی شکمی را نیز نگاه کنید. توضیحات پزشک در مورد پروسیجر و دلایل انجام آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا در مورد ترس ها و اضطراب هایش صحبت کند و سؤالات خود را بپرسد. نیاز به تکمیل فرم رضایت نامه ی کتبی توسط بیمار را توضیح دهید. توضیح دهید که پروسیجر تحت بیهوشی عمومی یا بیحسی نخاعی انجام می شود.

مروری بر مراقبت های قبیل از پروسیجر

به بیمار توضیح دهید که یک جراحی انتخابی می تواند در یک مرکز سریایی انجام

1. Incarcerated 2. Strangulated

 

________________

۳۹۶ ترمیچر فتوی (هر نیواقی)

شود. در حالی که فتق گیرافتاده و مختنق نیاز به بستری در بیمارستان دارد. به بیمار توضیح دهید که داروهایی که باعث خونریزی می شوند مثل وارفارین باید ۳-۵ روز قبل از جراحی قطع شوند. جهت دستورالعملهای خاص از پزشک سؤال کتسل.

مروری بر مراقبتهای پس از پروسیجر مراقبتهای پیش بینی شده پس از عمل شامل کنترل درد و مراقبت از برش جراحی را برای بیمار شرح دهید. بی حرکت و ثابت کردن برش جراحی را در حین سرفه و عطسه کردن برای بیمار شرح داده و روش آن را نشان دهید. هدف و روش استفاده از اسپیرو متر تحریکی را شرح دهید. بیمار را به راه افتادن سریع تشویق کنید. به بیمار توضیح دهید که برای کنترل درد، ضددردها تجویز خواهد شد.

عوارض جانبی

عفونت خونریزی تأخیر در ترمیم زخم ایجاد شکاف بین دو لیه زخم اختلال عرضه خون به مجرای دفران"

Et عوارض خطرناک: خونریزی

فق مراقبت در منزل

اطلاعات عهوهای

به آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها تام و شماره

تلفن پزشک یا پر ستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. هرگونه توضیحی در مورد پروسیجر و مراقبتهای پیگیری ویژه را مرور کنید. در مورد علل و عوامل مؤثر در ایجاد قاتق، تحوه ی مراقبت و درمان فتق و روش های پیشگیری از ایجاد فتق برای بیمار توضیح دهید.

مراقبت از زخم و برش جراحی

• بررسی صحیح زخم و تعویض پانسمان، نحوه ی انجام پروسیجر، دفعات انجام آن و علایمی که در صورت بروز آنها باید به پزشک و یا پرستار گزارش شود را برای بیمار شرح داده و روش انجام آن را نمایش دهید.

علایم هشداردهنده = هشدار: در صورت خونریزی از محل انسزیون و جدا شدن لبه زخم به گونهای که

بافت عمقی زخم عشخص باشد بیمار باید سریعا به مراکز درمانی مراجعه کند.

به علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود مرور کنید.

|l Was defrens

و عفونت: تباه درد، ادم، اریتم، گرمی، ترشح چرکی و بوی تعفن از برش جراحی نام نفخ شکمی، تهوع و استفراغ

نه جدا شدن لیهٔ های زخم از یکدیگر با عود قتق: تورم سفت، دردناک، کروی و برگشتناپذیر در ناحیه کشاله ران

آموزشهای ویژه

* به منظور کاهش ادم و ناراحتی ناحیه ی اسکروتوم در مردان از کیسه ی یخ یا محافظ

اسکروتوم استفاده کنید و روش آن را برای بیمار نشان دهید. به بیمار کمک کنید تا وسایل مناسب از قبیل پانسمان استریل را تهیه کند، به بیماران دیابتیک توصیه کنید که کنترل مناسب قند، روند ترمیم زخم را بهبود میبخشد.

داروها

به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. نه ضددردها نت نرم کنندههای مدفوع 3: علین ها

فعالیت

• بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیتها در مورد تواناییها و محدودیت هایش صحبت کند. به بیمار آموزش دهید تا به مدت ۶ هفته از سرفه کردن شدید، زور زدن، قد کشیدن بدن، یبوسته بلند کردن اجسام سنگین تر از ۱۰ پوند (۵ کیلوگرم) تمرینات ورزشی و ورزش های سنگین پرهیز کند. روش حمایت و بی حرکتی محل جراحی را در حین سرفه کردن، عطسه کردن و سکسکه توسط دست یا بالش برای بیمار تشان دهید. بر اهمیت محدود کردن فعالیته ها و ثابت کردن ناحیه جراحی به مدت ۶ هفته پس از جراحی به بیمار تأکید نمایید. وضعیت صحیح بدن را برای حرکت کردن و بلند کردن اجسام به بیمار نشان دهید. به بیمار توصیه کنید برای بازگشتن به کارهای دفترگ (کارهایی که پشت میز انجام میشود) ۲ هفته و کارهای سخت ۶ هفته باید از جراحتی بگذرد. به بیمار توصیه کنید که به منظور جلوگیری از کشیدگی ناحیه برش جراحی و ایجاد ناراحتی در ناحیه اسکروتوم (در صورتی که اسکروتوم ادام دارد) برای چندین هفته از فعالیت جنسی خودداری کند.

رژیم غذایی به بیمار توصیه کنید که به منظور جلوگیری از بروز یبوست از برنامه ی غذایی پرفیبر استفاده تماید و لیستی از غذاهای پرفیبر را برای بیسار تهیه نمایید. در صورتی که ممنوعیتی وجود ندارد، به بیمار توصیه کنید روزانه بیش از ۲ تا ۳ لیتر

آب بنوشد. در صورتی که بیمار چاق است، بر اهمیت کاهش وزن تأکید نمایید.

روشهای دیگر درمان

ه به بیمار توصیه کنید که از تمرینات یوگا به مدت ۶ هفته پس از جراحی خودداری

کند. به بیمار و خانواده او توصیه کنید که از استعمال لوسیون ها و پمادها بر روی برش جراحی تا زمان التیام و بسته شدن کامل لبه های زخم اجتناب کنند. در مورد روش های کنترل درد شامل موسیقی درمانی و خیالپردازی هدایت شده، به جایی استفاده از نارکوتیکها که خود باعث یبوست می شوند، صحبت کنید.

• مراقبت از افراد مسن

ه بیمار و خانواده ی او باید بدانند که روند التیام زخم در این اشخاص به دلیل وجود

بیماری های زمینهای قلبی و تغذیه ی نامناسب با تاخیر صورت میگیرد. در صورتی که کنتراندیکاسیونی وجود تداشته باشد، استفاده از مکمل های ویتامینی جهت بهبود روند التیام زخم مناسب هستند.

مراقبتهای روانی - اجتماعی

ه بیمار را تشویق کنید تا درباره ی ترس ها و نگرانی های خود در مورد عملکرد جنسی تغییر یافته ی ثانویه به اختلال در عرضه ی خون به مجرای واز ودفران صحبت نماید.

• بیمار را به شرکت فعال در برنامه مراقبت از خود تشویق کنید.

مراقبتهای پیگیری

۰ بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تاکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد. بر اهمیت ترک سیگار جهت حذف سرفه های ناشی از سیگار که از عوامل مؤثر در تشکیل فتق ها هستند، تأکید نمایید.

ارجاعات

 در صورتی که ضرورت دارد، بیمار را به منابع اجتماعی برای ترک سیگار و کاهش وزن ارجاع دهید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید