استئومیلیت

 

 (Osteomyellitills

تعریف: استئومیلیت، عفونت خاد یا مزمن استخوان ناشی از ارگانیسم باکتریایی، قارچی یا ویروسی می باشد. شایعترین ارگانیسمهای مسئول استافیلوکوک آرئوس، اتسریسی کولی کلبسیلا و سودوموناس هستند. استئومیلیت مزمن یک عفونت استختوان است که سال ها ادامه پیدا کرده و بعد از ضربات کوچک به ناحیه یا هنگامی که مقاومت سیستمیک کاهش

یابده به طور متناوب عود میکند.

استئومیلیت اولیه، هجوم مستقیم ارگانیسمها به استخوان در اثر شکستگی های باز، زخم های نفوذی، آسپیراسیون مغز استخوان و جراحی است. استئومیلیت ثانویه (استئومیلیت هماتوژنیک حاد) عفونت استخوان از طریق خون بیمار و یا بافتهای مجاور می باشد که ممکن است به طور مثال در رابطه با زخمهای فشاری، سوء مصرف دارو از طریق ورید، درگیری مفصل با آرتریت عفونی یا پرتودرمانی باشد.

عوامل مؤثر و عوامل خشعطار به افراد در معرض خطر کسانی هستند که دارای مشخصات زیر باشند:

به بیماران تحت همودیالیز

بیماری آرتریت روماتوئید سن بالا (کهولت سن، سالمندی) دیابت شیرین با بیماری مزمن انسدادی ریه تا بیماری سلولهای داسی شکل می بیماری عروق محیطی زن سوء مصرف دارو از طریق ورید در بچه ها: عفونت حاد در نتیجه پخش عفونت استرپتوکوکیه گلو از طریق خون رخ می دهاند. در بالفین : عفونت به طور مستقیم از طریق ضربه تهاجمی یا بعد از پروسیجر جراحی پیشرفت میکند.

علایم و شکایات به استئومیلیت حاد: شروع ناگهانی درد موضعی ثب، لرز، تعریق بالغین همیشه علایم سیستمیک عفونت را نشان می دهند.) تحریکپذیری کسالت

سر اثر

قایع محلودیت حرکت بی قراری قرمزی، گرمی، تورم

 

________________

ه ۵۲ بهعنوعی میخته

ه استئومیلیت مزمن: از ترشح چرکی مداوم از یک حفره ی قدیمی کیسهای شکل نه دورههای راجعه درد، التهاب، تورم و تندرنس

خوارض استئومیلیت مزمن آمپوتاسیون (قطع عضو) تشکیل آبسه شکستگی های پاتولوژیک

به سفتی مفاصل

به کوتاه شدگی عضو

E عواوغل خطرناک: استئومیلیت مزمن

ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید.

• تستهای خونی تا شمارش گلبولهای سفید خون (WBC): افزایش یافته ۱. سرعت رسوب اریتروسیته: افزایش یافته د. کشته های خون: برای تشخیصر ارگانیسم مسئول (هوازی و بی هوازی)

بیوپسی از استخوان: به منظور تهیه مادهای برای انجام کشت و تعیین حساسیت اسکن استخوان: به منظور نشان دادن ناحیه ی التهاب یا آواسکولاریزاسیون (بدون عروق، علم ورود جریان خون به یک ناحیه در اثر بسته شدن عروق) عکسبرداری رادیولوژیکی: برای رد شکستگی توموگرافی کامپیوتری: به منظور تشخیص تغییرات استخوانی و گسترش عفونت به بافت های اطراف تصویربرداری رزونانس مغناطیعنی: برای تعیین وسعت عفونت حاد یا مزمن و تشخیصر عفونت بافت نرم و استخوان

لرمان

طبی

= درمان

استراحت در تختت تحرک جهت حفظ قدرت مفاصل و عضلات بعد از استراحت تعویض مکرر پانسمان کمپرس ها: گرم مرطوب یا به طور متناوب گرم و سرد مخزن اکسیژن با فشار بالا جهت ارگانیسمهای بیهوازی اسپلینت ها، گچ ها، فیکساتور خارجی و اسلینگ ها (یک نوع بانداژ برای آویزان کردن اندام) برای بی حرکت کردن استخفتوان های ضعیف

داروها

3: آنتیبیوتیک داخل وریدی: برای ۴ تا ۶ هفته تجویز می شود.مه آنتیبیوتیکهای موضعی وی ضددردها، ضد تبها

جراحی

برداشتن فشار از روی استخوان مبتلا (عفونی): برای ایجاد محل های موضعی برای ترشح، سوراخهایی در داخل استخوان ایجاد کرده ه پوشش استخوان الوده برداشته شده و برای ترشح و باز نگه داشتن زخم حفره به طور ناکامل پر می شود. وسایل فیکساسیون خارجی مثل هافمن و الیزار وقا: برای تثبیت کردن استخوان ها و جلوگیری از شکستگی ساسریزیشن" (برداشتن بافت و ایجاد یک حفره برای تخلیه ی کانون های عفونی در استخوان): برداشتن استخوان و بافت اسکار نکروتیک جهت ایجاد یک سطح مناسب برای بازسازی استخوان

گرافت استخوانی جراحی میکروسکوپی بدون انتقال عضله: برای پوشاندن زخم و حذف فضای مرده آمپو تاسیون عضو: برای عفونتهای مقاوم و تهدید کننده زندگی

فق همراقبت در منزل اطلاعات عمومی

آموزشی های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. فرایند بیماری، علل و عوامل مؤثر و احتمال مزمن شدن عفونت را برای بیمار شرح لذاهالید.

بر اهمیت ادامه آنتی بیوتیک درمانی تجویز شده تأکید کنید.

فراقبت از زخم و محل برش جراحی

نحوه ی مراقبت از زخم و استفاده از تکنیک آسپتیک برای تعویضس پانسمان را به بیمار نشان دهید و در مورد آن توضیح دهید. دور ریختن صحیح پانسمان الوده و برداشتن ملحفه های آلوده را شرح دهید. بر اهمیت حفظ ایزولاسیون زخم تأکید

نمایید.

علایم هشداردهنده

علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

دهستا

افزایش ندارند لرز کشسالت

عود ترشح از زخم

هشدار: علایم نشان دهنده اختلال عصبی - عروقی که نیاز به گزارش دادن فوری

آنها وجود دارد را مرور کنید.

1. Sauiterizatitun

 

________________

________________

یوکی استخوان المستشو نیرو ریسر) ۵۲۳

مراقبت های پیگیری و ارجاعانت

به بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد، در صورت نیاز زمینه ی ارجاع بیمار به سرویسهای مراقبت بهداشتی در منزل به منظور کمک به فعالیتهای روزمره زندگی را فراهم نمایید،

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید