نارسایی کلیوی حاد - مزمن

نارسایی کلیوی  حاد - مزمن

|Renal Failure (ACute, ChroimiC)

تعریف: ناتوانی کلیه جهت دفع مواد زائد از بدن و تولید ادرار را نارسایی کلیه می گویند. نارسایی حاد کلیوی تخریب ناگهانی و سریع عملکرد کلیه ناشی از انسداده کاهش جریان خون یا بیماری کلیوی میباشد. نارسایی حاد کلیوی معمولا برگشتپذیر بوده ولی در صورت عدم درمان مرگ و میر بالایی دارد. نارسایی مزمن کلیوی از دست دادن أهسته و پیشرونده عملکرد کلیوی است که به بیماری مرحله اخر کلیوی منجر می شود. نارسایی

مزمن کلیوی فرایندی برگشتناپذیر است که نیاز به دیالیز و پیوند کلیه می باشد.

علل و عوامل مؤثر

به نارسایی حاد کلیوی قرار گرفتن در معرض نفروتوکسیکها: داروها، مواد شیمیایی، فلزات، رنگهای

 

________________

نریمایی کلیوی (خانه - مربع ||

حاجب، شیمی درمانی شوکا: هموراژیکه سپتیکا، کاردیوژنیکی، هایپوولمیکی

سپتانسیس نارسایی احتقانی قلب انسداد مجاری ادراری ناشی از تومور یا چسبندگی واسکولیت (التهاب عروق)

(و تروما، سوختگی نه عفونت نارسایی مزمن کلیوی ( : ترومبوز کلیوی، تنگی و انسداد (سنگ، کلیورک) از: سن بالا دیابت ملیتوس گلومرولونفریمت پیلونفریت مزمن کلیه های پلی کیستیک کلیه های کوچک توبرکلوزیس تومورها جراحی اخیر (قلبی یا عروقی) نارسایی چندگانه ارگان ها هایپرتانسیون (نوروپانی هایپرتانسیون نفر واسکلروزیس)

علایم و شکایات

نارسایی حاد کلیوی

تا کاهش برونده ادراری (کمتر از ml/24 !hr - ۴۰) یا عدم برونده ادراری

نه سستی و بی حالی، گیجی، تحریکپذیری، سردره

جع تهوع، استفراغ، یبوست، اسهال

2 کوتاهی تنفس هنگام فعالیت یا استراخت

نارسایی مزمن کلیوی

« کسالت عمومی و خستگی خواب الودگی، بی تفاوتی

9 از دست دادن اشتها، طعم فلز در دهان، تهوع، استفراغ

Q پوست: خارش، خشکی، تغییر رنگ پوست، کبودشدگی سریع، رنگ زرد، مو و

ناخن نازک و شکننده

به کاهش برونده ادراری، آنوری

نیمه نوروپاتی محیطی: درد سوزشی گفت پاها یا *پاهای بی قرار»

5 قلبی عروقی: آنمی، هایپرتانسیون، تنفس کوتاه: ادم محیطی

همه آمنوره در زنان و ناتوانی جنسی در مردان

غوارض

نارسایی حاد کلیوی 2 پریکاردیت

نه تشنج۵۹۶ نارسایی کلیوی الحاد - مفرمول )

ت: انسفالوپاتی متابولیک تا ادم ریوی همه اختلال آب و الکترولیت (C عفونت و سپسیس

• نارسایی مزمن کلیوی O قلبی عروقی: دیس ریتمی ها، پریکاردیت، نارسایی احتقانی قلب، تسریع آترواسکلروز O ادم ریوی C عضلانی - اسکلتی: رسوب کلسیم در عروق خونی و مفاصل، بیماری استخوانی

D و اختلال در متابولیسم ویتامین

C نوروپاتی محیطی نته انسفالوپاتی متابولیک 9 بیماری اولسر پپتیک O اختلال آب و الکترولیتی

HF عوارفش خطرناک: تشنج اورمیک، ارست قلبی ناشی از آریتمی شدید

تناسبتهای تشخیصی ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. آزمایش های خون، نیتروژن اوره ی خون، کراتینین، الکترولیتها، اسید اوریک، ایمونوگلوبولین G و مطالعات سرمی برای بیماری های اتو ایمیون آزمایش های ادرار: تجزیه ی ادرار، اسمولالیتی، الکترولیتها، کلیرانس کراتینین، اسید اوریک عکس برداری رادیولوژیکی از کلیه ها، حالب و مثانه (KUB) اسکن توموگرافی کامپیوتری از کلیه اوروگرام داخل وریدی بیوپسی کلیوی

حمایت تغذیه ای: رژیم غذایی پرکالری، کم پروتئین، کم سدیم، پتاسیم و فسفات تنظیم دوز دارو براساس سطح کراتینین سرم بیمار

به داروها هم داروهای آلکالیزه کننده (قلیایی کننده) 9 رزین های حذف کننده پتاسیم تن دیورتیکها C متصل شوندهها به پتاسیم

 

________________

نویسی کنیروی از حاد - سندرم، ۵۹۷

آنتاگونیست های گیرنده ی H2 داروهای ضد فشار خون

جراحی

• نفرکتومی یک طرفه یا دوطرفه

• شانت همودیالیز جهت دیالیز به صورت موقتی یا دایمی

• پیوند کلیه

خل مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. علت اصلی یا عوامل مؤثر بیماری را توضیح دهید. انواع نارسایی کلیه و فرآیند بیماری را توضیح دهید. در صورتی که برای بیمار درخواست شده، بیمار را برای دیالیز آماده کنید و در این باره برای او توضیح دهید.

علایم هشداردهنده

• به بیمار بگویید در صورت افزایش فشارخون (بالاتر از ۲۰/۹ میلیمتر جیوه)، تشنج، تغییر وضعیت هوشیاری مثل گیجی یا لتارژی، اقدامات اورژانسی ضروری است.

علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید. ( )، کاهش برونده ادراری (کمتر از یک فنجان در ۸ ساعت) یا عدم برونده ادراری

افزایش فشار خون (بیشتر از ۱۴۰/۹۰ میلیمتر جیوه) افزایش سریع وزن (بیشتر از ۲ پوند در ۲۴ ساعت) تورم (ادم) پاها، مچهای پا و شکم ضعف شدید عضلانی تپش قلب یا نبض نامنظم کوتاهی تنفس هنگام فعالیت و یا در حال استراحت کسالت عمومی و خستگی، افزایش خواب الودگی و سستی و بی حالی از دست دادن وزن و اشتها سوزش پاها یا پاهای بی قرار، پارستزی کرامپهای عضلانی (به خصوص در ساق پا)، حرکت انقباضی غیرارادی عضله کبودشدگی شدید یا کبودشدگی سریع

آموزشی های ویژه

• در مورد مراقبت و نحوه آرایش پوست شرح دهید: ناخنها را کوتاه و تمیز نگه دارید. روزانه حمام کنید، ولی از حمام کردن و دوش گرفتن با آب داغ برای مدت طولانی خودداری کنید. از مالیدن شدید حوله هنگام خشک کردن بدن خودداری کنید. برای خارش پوست از لانولین، صابونهای غیرالکلی و با چربی بالا و لوسیون های نرم کننده استفاده کنید. از شامپوها همراه با نرم کنندهها استفاده کنید، برای جلوگیری از بروز

 

________________

نارسایی کلیوی (حاد - مرگم)

MM

گسیختگی پوستی و عفونت از خاراندن پوست خودداری کنید. در مورد رعایت بهداشت دهان به بیمار آموزش دهید: با استفاده از مسواکهای نرم دندان ها را مسواک کنید. برای کنترل بوی دهان پس از هر وعده غذایی از دهان - شویه استفاده کنید. برای کنترل خشکی و بوی دهان از شکلات های سخت یا ترش استفاده کنید.

نیاز به مراقبت از ناحیه پرینه پس از توالت کردن را شرح دهید. تکنیکهای گرفتن و ثبت کردن فشار خون، درجه حرارت و نبض را به بیمار آموزش داده و روش آن را به او نشان دهید (قبل از آن ۵ دقیقه اسعتراحت کنید). پارامترها و جدول زمان بندی شدهای برای گزارش موارد فوق برای بیمار فراهم کنید. زمانی را برای تمرین اندازهگیری فشار خون با استفاده از تجهیزات موجود در منزل در نظر بگیرید. نیاز به اندازهگیری روزانه وزن در زمان معین، با لباس های مشابه، بعد از دفع ادرار و قبل از خوردن غذا را برای بیمار توضیح دهید. به بیمار آموزش دهید تا جدولی از توزین روزانه تهیه کند و افزایش وزن بیشتر از ۲ پوند در ۲۴ ساعت را گزارش کند، راههای پیشگیری از عفونت شامل تکنیکهای دست شستن و خودداری از تماس با افراد دارای عفونت تنفس فوقانی را شرح دهید. در مورد طریقه ی مراقبت از شنت همودیالیز و محل دیالیز صفاقی با بیمار صحبت کشد.

داروها

هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید. داروهای خاصی که باید با وعده غذایی مصرف شود را به بیمار یادآوری کنید. به بیمار توصیه کنید برای این که مجبور به بیدار شدن در شب نباشد، دیورتیکها را صیح مصرف کند.

فعالیت

نیاز به تنظیم فعالیتها در حد تحمل را شرح دهید. در صورت نیاز، استفاده از ابزارهای کمک حرکتی (واکر، عصا و چوب زیربغل) را به

بیمار آموزش دهید. تکنیکهای ذخیره انرژی را برای بیمار شرح دهید و در صورت نیاز ابزارهای کمکی در منزل مثل صندلی برای دوش گرفتن و نرده حمام را به بیمار توصیه کنید. به بیمار بگویید بین فعالیتهایش دوره های استراحت برنامه ریزی کند. بیمار را تشویق کنید با توجه به شغل، تفریحات و فعالیت هایش، در مورد تواناییها و محدودیتهای خود صحبت کند، در مورد اقدامات احتیاطی لازم در رابطه باشنت همودیالیز صحبت کنید.

رژیم غذایی

رژیم غذایی تجویز شده را با بیمار مرور کنید. نیاز به محدودیت مصرف سدیم، پتاسیم و فسفات و پروتئین را شرح دهید. توضیح دهید که با عدم مصرف غذاهای آماده، خودداری از اضافه کردن نمک هنگام غذا خوردن و پختن غذا، خواندن همه ی برچسب های غذایی، شستن سبزیجات کنسرو

 

________________

نارس بی کلیوی و حاد - هنرمنی، ۵۹۹

شذه قبل از پخت و پز و مصرف آن می توان نمک دریافتی را کاهش داد. بیمار را توصیه به مصرف رژیم غذایی پرکالری نمایید. برای جلوگیری از یبوست بیمار را تشویق به مصرف رژیم غذایی پرفیبر کنید. به بیمارانی که دچار حالت تهوع میشوند، آموزش دهید که نیم ساعت قبل از خوردن غذا از داروهای ضد استفراغ استفاده کرده و وعدههای غذایی کم حجم و مکرر داشته

باشند.

توصیه های لازم جهت محدودیت مصرف مایعات را مرور کنید. توضیح دهید که

معمولا مقدار مایع مصرفی بر اساس برون ادراری روز قبل و جمع آن با ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلی لیتر مایع دیگر به دست می آید. بیمار را تشویق کنید ته مقدار مایع مصرفی مجاز را در کل روز (بخصوص در طول صرف وعده غذایی و هنگام فعالیت) تقسیم کند، برای کنترل تشنگی به بیمار پیشنهاد کنید از تکه های یخ استفاده کند، قبل از ترخیص، برای بیمار و خانوادهای وی ملاقاتی با یک متخصص تغذیه ترتیب

۵ هفتل.

روشهای دیگر درمانی

ه از آنجا که برخی از درمان های مکمل مضر بوده و ممکن است با داروهای تجویزی بیمار تداخل داشته باشد، لذا بیمار را تشویق کنید تا در مورد این درمان ها با پزشک و یا پرستار خود مشورت کند. در مورد مداخلات لازم جهت کنترل استرس ناشی از بیماری مزمن مثل تجسم سازی، موسیقی درمانی و یوگا صحبت کنید.

مراقبت از افراد مسن

افراد مسن، خانواده و مراقبین او باید بدانند که:

ه در افراد مسن به دلیل بیماری قلبی زمینهای بهبودی نارسایی حاد کلیوی ممکن

است که مشکل تر باشد. به بیمار توصیه کنید که تمام مراقبین بهداشتی را از نارسایی حاد کلیوی خود مطلع کند، زیرا داروهای تجویزی جهت بیماری ها و اختلالات دیگر ممکن است که به وسیله ی کلیه ها دفع شده و نیازمند تنظیم دوز دارو باشد. افراد مسن در انجام فعالیتهای روزانه خود و به دلیل خستگی و ضعف نیازمند کمک

مراقبتهای روانی - اجتماعی

• بیمار و مراقبت دهنده او را تشویق کنید ترس ها و احساسات خود را در مورد فرآیند بیماری بیان کنند. بیمار را به حفظ استقلال و شرکت در برنامهریزی برای مراقبت از خود تشویق کنید. به منظور کمک به بیمار و مراقبت دهنده او برای کنار آمدن با بیماری و پیامدهای آن، بیمار را برای مشاوره ارجاع دهید.

مراقبت پیگیری

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد.

ه بیمار را در تهیه ی دستبند هشدار پزشکی و کارت شتاسایی بیماری، کمک نمایید.

 

________________

« ، ۶ پیونل- کلیه

از حجاعات

• زمینه ی ارجاع بیمار به سرویس های خدمات مراقبت بهداشتی در متزل، سرویسهای اجتماعی و منابع جامعه را فراهم نمایید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید