تعویض مفصل زانو

Replacement of the Kneeتعویض مفصل زانو

تعریف، تعویظس کامل مفصل زانو جایگزینی مفصل زانو با یک پروتز برای ایجاد پایداری و حرکت در این مفصل است. غضروف روی برآمدگی استخوان ران (غضروف کوندیلار ران) و سطوح روی برآمدگی استخوان تیبیا (سطوح کوندیلی تیبیا) با پروتز جایگزین

می شود. تعویض مفصل زانو در بیماران مبتلا به آرتریت شدید معمولا انجام می شود.

 

________________

اندیکانسیون نقا

آرتریت: آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، بعد از تروما یا هموفیلیک با علایم زیر:

درد شدید تا حدی که فعالیتهای روزانه زندگی را مختل کند.

وی سفتی مفصل زانو / ناپایداری زانو

; ) د فرصیتی و افسج: انحراف زانوها

آموزش های قبل از پروسیجر

بیمار را تشویق کنید تا با بیماران دیگر که دارای همین مشکل هستند، صحبت کند. توضیح پزشک در مورد پروسیجر و علت آن را مرور کنید. بیمار را تشویق کنید تا سؤالاتش را بپرسد و ترس ها و اضطرابههایش را بیان کند، نیاز به گرفتن رضایت

اگاهانه برای جراحی و بیهوشی را توضیح دهید.

مروری بر مراقبتهای قیل از پروسیجر

بررسی های قبل از پروسیجر را مرور کنید: انجام عکسبرداری رادیولوژیکی، الکتروکاردیوگرام، بررسی های اورولوژیک و سرولوژیک به منظور نشان دادن وجود عفونت، آنمی و وضعیت الکترولیتی، توضیح دهید که بیمار از نیمه شب قبل از انجام پروسیجر، NPO خواهد شد، بیمار را آگاه کنید نیاز است با استفاده از شامپوهای ضدباکتری دوش بگیرد. احتمال این که موهای ناحیه عمل تراشیده شود را شرح دهید. توضیح دهید برای کاهش ادم قبل از جراحی ممکن است از یخ استفاده شود. به بیمار توضیح دهید که قبل از عمل، آنتیبیوتیکهای پروفیلاکسی وریدی تجویز خواهد شد.

مروری بر مراقبت های پس از پروسیجر

توضیح دهید که بیمار برای ۴ تا ۵ روز در بیمارستان خواهد بود. بیمار را آگاه کنید که در عصر یا روز بعد از عمل با کمک از تخت خارج می شود. بیمار را گاه نمایید نیاز خواهد بود برای ۲۴ تا ۴۸ ساعت در تخت استراحت کند، پس از جراحی تعویض مفصل زانو ساق پای عمل شده توسط یک بالش بالا قرار داده میشود. لوله های درناژ (همو واگ) که ممکن است استفاده شود را توضیح دهید و همچنین توضیح دهید که زخم ترشح متوسطی خواهد داشت که به تدریج مقدار آن کاهش مییابد. به بیمار بگویید رژیم غذایی معمولی ظرف ۲ تا ۳ روز از سر گرفته شود که بستگی به میزان تحتمل بیمار دارد. بررسی های مکرر علایم حیاتی، نبض های محیطی و وضعیت عصبی - عروقی را شرع دهلید. توضیح دهید که پس از تعویض مفصل زانو، ممکن است برای ثابت کردن مفصل از بریس، اسلینگ و یا گچ استفاده شود و زمانی که بیمار در تخت است، زانو بالا قرار داده می شود. ورزش های پس از جراحی (ورزش های دامنه حرکتی مفاصل غیرمبتلا، ورزشهای ایزومتریکا، ورزش دادن مجموعه عضلات چهارسر، منقبض کردن عضلات گلوتئال و ورزش های انقباضی - انبساطی جهت افزایش جریان خون به عضلات پا و جلوگیری۶۰۶ نعویفترین مقایسلی زانو

از تورم و لخته خون) را مرور کنید. استفاده از ابزار حرکت پسیو مداوم (پس از تعویض مفصل زانو) را مرور کنید. توضیح دهید که عضو عمل شده جهت افزایش خون رسانی و دامنه حرکتی زانو در داخل یک اسلینگ قرار میگیرد. میزان فلکسیون و اکستانسیون عضو توسط جراح تعیین شده و توسط فیزیوتراپ کنترل می شود. معمولا در ابتدا آکستانسیون ۱۰ درجه و فلکسیون ۵۰ درجه انجام میشود و تا فلکسیون ۹۰ درجه و اکستانسیون کامل افزایش مییابد. به بیمار بگویید که برخی از جراحان، فیزیوتراپی را به جای استفاده از وسایل حرکتی |- .پسیو مداوم تجویز می کنند سطوح فعالیت را مرور کنید، بعد از تعویض مفصل زانو، ۳ تا ۵ روز بعد بیمار مجاز به راه رفتن بدون تحمل وزن بر روی مفصل تعویض شده می باشد و ۱۰ تا ۱۴ روز پس از تعویض مفصل زانو مجاز به راه رفتن همراه با تحمل وزن بر روی مفصل میباشد.

عوارضس

عفونت

اتلکتازی

پنومونی

جابجا شدن پروتز

نابرابری طول آندام خونریزی / تشکیل هماتوم سندرم کمپارتمان (پس از تعویض مفصل زانو) شکستگی باتلا هنگام عمل جراحی ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) امبولی ریوی

استثولیز

Eii عوارض خطرناک: سندرم کمپارتمان

فق مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها تام و شماره تلفنهای پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماسر بگیرند. بعپروسیجر انجام شده و محدودیتهای خاصی که باید در نظر گرفته شود را مرور

علایم ششداردهند ده

• به بیمار بگویید در صورت مشاهده ی علایم لخته خون و یا عفونت، تماس فوری با پزشک ضرورت دارد.

ه علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

 

________________

افزایش درد در ساق پا قرمزی، تندرنس، قرمزی بالا یا زیر زانو کوتاهی تنفس (به صورت ناگهانی) کاهش توانایی برای حرکت دادن زانو درد موفسهای قفسه صدری همراه سرفه کردن شروع ناگهانی درد قفسه صدری

نیز افزایش تورم ساق پا و مچ پا

به علایم و نشانههای عفونت که بیمار باید سریعا به پزشک گزارش کند را مرور کنید.

م: تب (بیش از ۱۰۰ درجه فارنهایت)

ف، لرز

ن» درناژ از زخم زانو

نرم افزایش درد زانو با حرکت و استراحت

آموزش های ویژه

• روش صحیح استفاده از ابزارهای کمک حرکتی (واکر، چوب زیربغل و عصا) را به بیمار آموزش دهید.

مراقبت از زخم

به بیمار توضیح دهید که بخیدها ۳-۲ هفته بعد از جراحی برداشته می شوند. به بیمار توصیه کنید که تا قبل از برداشتن بخیه ها، از خیساندن زخم در آب خودداری کند. چگونگی مراقبت از زخم و شیوه پانسمان را به بیمار آموزش دهید. در مورد استفاده از آنتی کواگولانتها یا سایر داروها جهت کاهش خطر ترومبوز و پوشاندن جوراب های ضدامبولی و وسایل فشارنده متناوب در زمانی که بیمار بستری است، صحبت کنید. به بیمار آموزش دهید که در صورت انجام اقدامات دندانپزشکی، دندانپزشک را از تعویض مفصل خود آگاه کند، چرا که درمان آنتیبیوتیکی به صورت پروفیلاکسی در جراحی دندانپزشکی جهت جلوگیری از عفونت مفصل لازم است.

داروها

به هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و تعوارض جانبی

را که باید به پزشک یا پر ستار گزارش شود، مرور کنید،

:3

-

چنانچه بیمار ضدانعقادها را همصرف می کند، بر اهمیت آندازهگیری زمان پروترومبین (PT) و مشاهده دقیق از نظر خونریزی تأکید کنید.

فعالیت

• بیمار را مطلع کنید که پس از جراحی تعویض مفصل ۳ تا ۶ ماه طول میکشد تا حرکت کامل ان مفصل از سر گرفته شود که بستگی به سن و وضعیت سلامتی عمومی بیمار دارد. برای کمک به تقویت عضلات و به دست آوردن مجدد تحرک و انعطاف پذیری عضلات، ورزش های دامنه حرکتی مفاصل و ورزشهای تقویت کننده

 

________________

۶۰۸ نعویقمری مقتل نانو

عضلات را مرور کنید. تأکید کنید که اقدامات باز توانی باید تحت نظارت یک فیزیوتراپ انجام شود. به بیمار توصیه کنید که فعالیتهای طبیعی خود را ۳ تا ۶ هفته بعد از جراحی می تواند از سر بگیرد. توصیه کنید زمانی که بیمار قادر به خم کردن زانو شد و به راحتی در ماشین نشست (۴-۶ هفته بعد از جراحی) اجازه رانندگی را خواهد داشت.

رژیم غذایی

بر اهمیت داشتن یک رژیم متعادل غذایی، پر پروتئین و همراه به مکمل آهن جهت ترمیم بافت و تقویت قدرت عضلات تاکید کنید.

مراقبت از انقرائن متسنج

خانواده و مراقبین افراد مسن باید بدانند که در مورد بیماران مسن و ناتوان، به دلیل

اختلالات زمینهای دیگر روند بهبودی کندتر است.

مطمئن باشید که محیط خانه امن است.

::) میلهها و دستگیرهها در حمام

که نردهها در کنار راهرو

جایگاهی جهت قرار دادن پاها و دو جایگاه جهت قرار دادن دستان صندلی توالت بلند

بن عستدلی جهت دوش گرفتن

جمع کردن قالیچه های لغزان

از آنجایی که تعادل و قدرت عضلانی بیمار بعد از جراحی مختل می شود، به بیمار

اطمینان دهید که جهت کمک در امر مراقبت در منزل، یک نفر از اعضای خانواده

در دسترس خواهد بود.

به بیمار توضیح دهید که تا زمانی که زانو قوی و قابل حرکت شوده استفاده از پله

فوق العاده خطرناک است. پیشنهاد کنید که به طور موقت بیمار تا حد امکان در یک

طبقه زندگی کند. مطمئن باشید که آموزش کافی جهت استفاده از وسایل کمکی

حرکتی مثل عصا، چوب زیربغل و واکر داده شده است.

مراقبتهای روانی - اجتماعی

بیمار را تشویق کنید تا در مورد نگرانی های راجع به تغییر در تصویر ذهنی و یا تغییر در نقش خود در زندگی صحبت کند و علایم و نشانه های اختلال در درک از خود (مثل بیان احساسات منفی در مورد خود، دور شدن از دیگران و فقدان شرکت در فعالیتهای زندگی روزانه) را بررسی کنید. بیمار را تشویق کنید که جهت به دست آوردن استقلال و کنترل خود، با فیزیوتراپ و کاردرمان همکاری کند. در صورتی که جراحی منجر به تغییراتی در شیوه ی زندگی (مثل کار و ورزش) شده است، بیمار را به انجام مشاوره جهت کمک به تطابق با زندگی تشویق کنید.

مراقبت پیگیری و ارجاعات

بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر با پزشک و فیزیوتراپ تا بهبودی کامل تأکید

 

________________

نعمویینتر میدهنده نماندهٔ ۶۰۹

کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. در صورت نیاز زمینه ارجاع بیمار برای خدمات مراقبتی در منزل و تسهیلات پرستاری متخصص را برای بیمار فراهم کنید.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید