جداشدگی شبکیه

جداشدگی شبکیه، جداشدگی نسبی یا کامل لایههای حسی شبکیه | HColle3 و Retinal Detachment (Retilital Ter 3T3|

تعریفات جداشدگی شبکیه، جداشدگی نسبی یا کامل لایههای حسی شبکیه (داخلی ترین لایه کره چشم) از جدار خلفی شبکیه است که باعث ایجاد یک فضایی در پشت شیکیه

شده کهٔ با مایع پر می شود. شبکیه آتلادی از سیستم اعصاب مرکزی بوده که تصاویر را دریافت و به مغز ارسال می کند. جداشدگی شبکیه معمولاً یک طرفه و خودبخود میباشد و اغلب در مردان رخ میدهد. پارگی شیگیه یک شکاقف ناهموار در شبکیه میباشد. سوراخ در شبکیه شکافی در شبکیه بوده که به مایع زجاجیه اجازه نشست در یین لایه های شبکیه

می دهد؛ این وضعیت همراه با سالخوردگی و تروما میباشد.

عوامل مؤثر نزدیکبینی جراحی کاتاراکت تروما به چشم تغییرات استحالهای ناشی از سالخوردگی بیماری های سیستمیک

 

________________

حال انسد که سبکیه لار هم سختکی تستکیه، سوال متسالگی) ۶۱۳

هایپرتانسیون شدید گلومرولونفریت مزمن دیابت اتسداد وریدهای شبکیه تومورهای شبکیه التهاب

به لکههای شناور به فلاش های نورانی مکرر

• سیاه شدن یا تاری دید

• از دست دادن دید یک طرقه: به تدریج و دردناک

عوارض ه اختلال بینایی * نابینایی EH عوارض خطرناک: نابینایی

تستهای تشحقیصبی ه هر یک از پروسیجرها، هدف، احساس طبیعی احتمالی و مراقبتهای قبل و بعد از

پروسیجر را شرح دهید. ۶ افتالموسکوپی به منظور نشان دادن رنگپریدگی شبکیه، آویزان بودن شبکیه،

پارگی های هلالی شکل، برجستگی شبکیه

درمان

جراحتی

• پارگی ها و سوراخهای شبکیه ۵. فوتو کواگولاسیون: برای سوزاندن و در نهایت بستن شکافهها یا پارگی های

موضعی؛ این پروسیجر به طور مکرر برای جلوگیری از جداشدگی بیشتر شبکی در نواحی پارگی که کوچک بوده و شبکیه سوراخ استه استفاده می شود. کرایو پکسی کرایوترمی: قرار دادن بروب فلزی منجمد بر روی ملتحمه نزدیک

پارگی که باعت التهاب صلبیه شده و منجر به تشکیل بافت اسکار و پیوستگی مجدد شبکیه می شود. دیا ترمی: به کار بردن پروبیههای گرم در سطح صلبیه روی محل شکاف شبکیه که باعث سوختگی شده و منجر به پاسخ التهابی و در نهایت تشکیل اسکار و ترمیم عی شود. رتینوپکسی پنوماتیکا: در پارگی های کوچک استفاده می شود، خیاباهای گازی کوچک به داخل مایع زجاجیه تزریق شده و این حبابها به لایه شبکیه فشار آورده و محل پارگی را میبندد.

» جداشدگی شبکیه تا بستن یا قلابی کردن صلبیه (روش ترمیم جداشدگی شبکیه که در آن چین هایی

1. Buickling

 

________________

حالانسدگی نسبکیه به هم گسیختن &ی تسبکباه، است .

۶۱۴

از صلبیه را به منظور تسریع چسبندگی شبکیه، بر روی محل آسیب دیده قرار می دهند): قرار دادن یک باند شبیه به بستن یک تکه کمربند اطراف صلبیه در محل جداشدگی که باعثت نزدیک تر شدن صلبیه به شبکیه و تسهیل اتصال شبکیه میشود. * وی ترکتومی: مایع زجاجیه از چشم خارج شده و توسط محلول سالین پر می شود.

آموزش های قبل از پروسیجر

توضیحات پزشک در مورد پروسیجر و دلایل انجام آن را مرور کنید و بیمار را به پرسیدن سؤالاتش و بیان ترس و اضطرابش تشویق نمایید، توضیح دهید که جداشدگی شبکیه به ندرت خودبخود ترمیم می شود و برای ترمیم شبکیه، جراحی لازم است.

هروری بر مراقبتهای قبل از پروسیجر

بیمار را آگاه کنید که به منظور محدود کردن حرکات چشم، نیاز به استراحت کامل در تخت می باشد. توضیح دهید که برای بیمار آرامبخش استفاده می شود و برای محدود کردن حرکات چشم از پچ چشمی استفاده می شود و برای تسریع در روند اتصال مجدد شبکیه، سر در پوزیشن خاصی قرار خواهد گرفت. به بیمار بگویید که به منظور گشاد کردن مردمک و کاهش دادن حرکت ساختارهای داخل چشم از میدریاتیک ها (گشادکننده های مردمک) و سیکلوپلژیکاها (فلج کننده عضلات مژگانی) استفاده می شود. نیاز به شستشوی صورت با صابونهای ضدباکتری و احتمال چیدن مژهها برای کاهش خطر عفونت را توضیح دهید،

مروری بر مراقبت های پس از پروسیجر اهمیت خودداری از فعالیت هایی (از قبیل زور زدن هنگام اجابت مزاج، سرفه کردن، عطسه کردن، خم شدن، استفراغ) که باعث افزایش فشار داخل چشمی می شود را توضیح دهید. به بیمار بگویید که به منظور کم کردن حرکت اضافی چشم، نیاز است تا بیمار از تراشیدن صورت، مسواک زدن دندان ها، شستن صورت و شانه کردن موها خودداری

کنید. توضیح دهید که در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول پس از جراحی درد ملایم، قابل انتظار است که می توان ان را با مسکن هایی که تجویز می شود، تسکین داد. به بیمار آموزش دهید که درد ناگهانی و شدید را که علامت خونریزی داخل اتاقک قدامی چشم می باشد، بلافاصله گزارش کند. به بیمار آگاهی دهید که به منظور جلوگیری از حرکت چشم تا چند روز پس از عمل جراحی باید بر روی چشم پچ گذارده شود. ضرورت این که بیمار باید بر اساس نوع عمل جراحی و محل جداشدگی شسبکیه در پوزیشنی خاصی (برای مثال پوزیشان دمر) قرار بگیرد را شرح دهید. در صورت درگیری ماکولا، استراحت در تخت ادامه پیدا می کند. توضیح دهید که ممکن است پس از جراحی پلک متورم شود و برای کاهش تورم ان از کیسه یخ استفاده خواهد شد.

 

________________

جلا سالگی تشبکیه لان هسه گسیختگی نمای کسبه، سوم متماد جمی: ۶۱۵

فتق هراقبت در هنزل اطلاعات ششموفق

آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. علت اصلی و عوامل مؤثر در بروز بیماری را توضیح دهید. هذف و نوع پروسیجر انجام شده را شرح دهید.

علایم هشداردهنده

به بیمار تأکید کنید که در صورت از دست دادن بینایی به صورت ناگهانی و احساس شانزد شدید شر کردی چش اقلامات اورژانسی پزشکی خسروری است. علایم، شکایت ها و عوارضی که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

از دست دادن ناگهانی بینایی درد شدید و ناگهانی در کره ی چشم مشاهده اجسام شناور فلاش های نورانی درناژ چرکی تا قرمزی مداوم از توازم

نم؟ فتوا عوارض پس از جراحی زن خونریزی داخل اتاقک قدامی چشم ب) جداشدگی مجدد شبکیه

عفونته

ترومبوفلبیت

آموزشهای ویژه

به بیمار یادآوری کنید که به دنبال پروسیجر بستن و یا قلاب کردن صلبیه (روش ترمیم جداشدگی شبکیه که در آن چین هایی از صلبیه را به منظور تسریع چسبندگی شبکیه بر روی ناحیه ادعیه به دیده قرار می دهند) در پوزیشن توصیه شده در از بکشند. به بیمار توصیه کنید تا به منظور کاهش تورم و تسکین ناراحتی از کمپرسی سرد بر روی چشم استفاده کند. به بیمار توصیه کنید برای کاهش فتوفوبی (ترس از نور) و درد در مدتی که از قطره ی چشمی (میدریاتیکا) استفاده می شود، از عینک تیره استفاده کند. به بیمار آموزش دهید به مدت ۲ تا ۴ هفته برای حفاظت از چشم، شباهسا از شیلد چشمی (حفاظ چشمی) استفاده کند. بهداشت پلک را شرح دهید: هرگونه ترشح را با سوآپ پنبهای مرطوب شده با آب پاک کنید، سوآپ پنبهایی را به آرامی از طرف داخل به طرف خارج پلک بکشید. با هر سوآپ پنبهای فقط یک بار این حرکت را انجام دهید و برای حرکت بعدی از سوآپ پنبهای جدید استفاده کنید. توضیح دهید ممکن است پس از جراحی اجسام شناوری دیده شوند که ممکن است۶۱۶ تا با روماتیسمی

این اجسام هفته ها و یا سالها طول بکشد تا از بین بروند.

• اهمیت خودداری از مالیدن و لمس کردن و جلوگیری از ضربه خوردن به چشم عمل شده را توضیح دهید.

داروها

• هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پر ستار گزارش شود، توضیح دهید. به بیمار بگویید بدون مشورت با پزشک از مصرف قطرهها و پمادهای چشمی بدون

• .نسخه خودداری کند چگونگی استفاده از قطرههای چشمی را به بیمار آموزش دهید و بر اهمیت شستن کامل دستها قبل از مصرف دارو تأکید نمایید.

فعالیت اهمیت خودداری از فعالیت هایی (از قبیل زور زدن هنگام دقع، سرفه، حرکتهای ناگهانی سر، ورزشهای سنگین، بلند کردن اجسام سنگین، خم شدن، رانندگی کردن) که موجب افزایش فشار داخل چشم می شود را توضیح دهید. به بیمار بگویید به مدت ۴ تا ۶ هفته و یا تا زمانی که پزشک تجویز نموده، از فعالیت جنسی خودداری کند. بیمار را مطلع کنید مجاز به تماشای تلویزیون میباشد، ولی عموما برای یک هفته اول و یا تا زمانی که پزشک تجویز می کند باید از خواندن کتاب خودداری کند. حذف خطرات موجود در محیط خانه (برای مثال، قالیچه هایی که امکان شر خوردن روی آنها وجود دارد) برای کاهش صدمه را شرح دهید.

مراقبت از افراد منسن

• تغییرات چشمی وابسته به سن از جمله کاهش میدان بینایی و کاهش توانایی جهت تطابق با تاریکی باعث مشکلات بینایی در چشم غیرمبتلا می شود؛ بنابراین به مراقبین بیمار توصیه کنید که جهت اطمینان از امنیت بیمار، وی را در فعالیتهای روزانه زندگی کمک کنند. بیمار در خواندن برچسب داروها و استفاده از قطرات و پمادهای چشمی کمک کنید.

تمام داروها و مواد گیاهی و مکمل های غذایی را که بیمار استفاده می کند، مشخص

کنشد.

مراقبت پیگیری

ه بر اهمیت ویزیتهای پیگیر تا بهبودی کامل تأکید نمایید و مطمئن شوید که بیمار

نام و شماره تلفن های ضروری را دارد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید