تاندونیت

تاندونیت ، اپی کوندیلیت و بورسیت Tendinitil5, Eplcondylitis, and Burslitis

تعریف تاندونیت (التهاب غلاف تاندون)، التهاب غلاف پوشاننده اطراف یک یا گروهی از تاندون ها است. اپیکوندیلیت، التهاب تاندون ها در محل ورود آنها به کوندیل استخوانهایی مثل آرنج است. اپیکوندیلیت خارجی مربوط به استخوان در سمت خارجی آرنج است و شامل التهاب تاندون های متصل به عضلات ساعد است که باعث خم شدن مچ به سمت عقب می شود (اکستانسیون). ایی کوندیلیت داخلی مربوط به استخوان در سمت داخلی آرنج است و شامل التهاب تاندون های متصل به عضلات ساعد است که دست را به سمت جلو می کشاند (فلکسیون مچ دست). بورسیته التهاب بورس (کیسه پرشده از مایع بین عضلات، تاندون ها و برجستگیهای

استخوانی) است. تاندونیت و اپی کوندیلیت معمولاً با هم رخ داده و علایم مشابهی دارند. علت این بیماری ها، حرکت تکراری و استفاده بیش از حد می باشد که باعث پارگی، خونریزی، ادم

 

________________

۶۶۲ تاندونیت، اپی کوتاه یالیت و بورسیت

و درد در تاندون های مبتلا می شود. هر دو بیماری بیشتر در گروه های سنی جوانان رخ می دهند و اغلب ناشی از صدمات ورزشی می باشند. برای مثال، اپی کوندیلیت خارجی را معمولاً «آرنج تنیس بازها» مینامند که ناشی از حرکات پیچشی و جلو و عقب آرنج، همراه با رفت و برگشت راکت تنیس است. اپی کوندیلیت داخلی را «ارنج گلف بازها» مینامند، زیرا این وضعیت در رابطه با حرکت رفت و برگشتی تکراری ارنج، در بازی گلف میباشد. در گروههای سنی بالاتر، اپی کوندیلیت و تاندونیت در رابطه با سندرم استفاده بیش از حد میباشد و ناشی از حرکات تکراری در کارمندان، منشی ها، نویسندگان و قصابهها در حین کار می باشد. از این گذشته، تاندونیت، افراد مبتلا به دیابت و ارتریت روماتوئید را درگیر

• .می کند و در همه سنین روی می دهد

بورسیتها معمولا ناشی از اصطکاک دایمی بین پوست و بافت اسکلتی عضلانی اطراف مفصل میباشند و به ندرت در نتیجه جسم خارجی مثل عفونت و کلسیم ایجاد می شوند. از آنجایی که بورس ها محصور در دیگر بافت ها می باشند، التهاب به این بافتها نیز انتشار مییابد.

یک و یا چند بورس می توانند دچار التهاب شوند، ولی شایعترین بورس هایی که می توانند مبتلا شوند، شامل بورسهای شانه، آرنج، تروکانتر بزرگ جانبی مفصل هیپ و بورس بالایی تیبیا هستند. بورسیت در ورزشکارانی که حرکات تکراری انجام میدهند، شایع است.

علایم و شکایات

حساسیت در لمس و درد اطراف مفصل

محدودیت حرکت

گرمی، قرمزی و تورم در مفصل

تب، کسالت (در صورتی که یک پاتوژن، عامل بیماری باشد)

فقدان قدرت مفصل مبتلا و یا ضعف در گرفتن اشیاء

عوار تفس

التهاب مزمن

ارتریت دژنراتیو

پارگی

کلسیفیکاسیون در مفصل

کاهش دامنه حرکتی مفصل

ضعف عضلانی

ایجاد اسکار در بافتهای درگیر

تست های تشخی به هر پروسیجر، هدفه، احساس طبیعی احتمالی و مراقبت های قبل و بعد از پروسیجر

را شرح دهید.

این فیلم های رادیولوژیکی: ممکن است بزرگشدگی بورسها با یا بدون رسوبدهای

آهکی، نواحی کلسیفیه، پارگی تاندون های خاص یا تغییرات دژنراتیو (تاندونیت یا اپی کوندیلیت) را نشان می دهد. MRI: برای بررسی تاندون ها و استخوان ها اولتراسونوگرافی: برای بررسی مشکلات همراه با دژنراسیون کلاژن

 

________________

ابند. در بیات، "بی کونل...سنت و بدون نسبت ۶۶۳

طبی ه درمان نه استعمال یخ بر روی ناحیه ملتهب 7 گرمای مرطوب پس از استعمال یخ

استراحت ناحیه ملتهب اجتناب از فعالیتهایی که باعث فشار می شود، از قبیل خم کردن، زانو زدن و پیادهروی در مسافتهای طولانی (بورسیت)، بازی گلف، یارو زدن، باغبانی و کار با چکشی (اپی کوندیلیت داخلی)، بازی تنیس، هرس کردن، بلنذ کردن سطل های سنگین اپیکوندیلیت خارجی). اجتناب از حرکات تکراری و همراه با اصطکاک زیاد (بورسیت) ورزشهای محدوده ی حرکتی با سرعت و تماس گم به منظور افزایش قدرت، انعطاف و توان مفصل استفاده از وسایل ارتوپدی خاص: - پدهای پاشنه یا کفش که برای تاندون اشیل استفاده می شود.

یدهای اسفنجی لاستیکی برای زانو (بورسیت ها) باند ساعد برای ای کوندیلیت خارجی (ارنج تنیس بازان) استفاده از اسپلینت برای ساعد (اپی کوندیلیت خارجی و داخلی)

درمان با استفاده از امواج شوک استفاده از باند اژهای الاستیک و جنA برای کاهش ادم بورس

داروها 3» کورتیکواستروئیدها، برای تسکین درد و التهاب ناحیه ی ملتهب که به صورت

خوراکی و یا تزریق در موضع التهاب استفاده می شود. داروهای تسکین دهنده درد و ضد تب داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی آنتیبیوتیک ها ارجاع به فیزیوتراپ و کاردرمان

برداشتن دیواره بورس و رسوب های آهکی اسپیراسیون مایع موجود در ساک در موارد ادم و فشار مقاوم (بورسیت) برداشتن اگزوستوز (برجستگی استخوان) اطراف اپیکوندیل خارجی آزادسازی تاندون (اپی کوندیلیت خارجی و داخلی) دبریدمان تاندون جهت خارج کردن غلاف تاندون دژنره (تاندونیت)

فقه مراقبت در مافزل اطلاعات عمومی به آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره نیای پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس

ند.

نوع آسیب موجود را شرح دهید و توضیح دهید که معمولاً آسیب ایجاد شده از نظر

 

________________

۶۶۴ تالانیونیته، میگوید. بدین دو بورسنت

طبی با داروها و استراحت کنترل شده و به ندرت نیاز به جراحی میباشد.

آموزشهای ویژه

به به منظور تسکین فشار روی بافتهای حساس استفاده از ارتوزها (ابزار ارتوپدیک) (پدها و کفش ها)، ثابت کنندهها یا اسپلینت را به بیمار آموزش دهید. به بیمار بگویید - .وسایل لازم را از کجا می تواند تهیه کند در صورتی که درخواست شده، چگوتگی به کار بردن سرما و گرما بر ناحیه ی اسیبه دیده و اهمیت حفظ پوست از آسیب حرارتی را توضیح دهید. به بیمار آموزش دهید تا کیسه محتوی آب گرم و یا سرد را با یک پوشش خشک کتانی بپوشاند.

نداریوفا هدقبا، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشکی پا پر ستار گزارش شود، توضیح دهید. به بیمار توصیه کنید تا از مصرفا داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی با معده ی خالی خودداری کند. در صورتی که برای بیمار تزریق استروئید انجام شده، توضیح دهید که ممکن است پس از تزریق به مدت ۲۴ ساعت درد افزایش یابد، ولی پس از آن به صورت قابل ملاحظهای درد تسکین یافته و دامنه حرکتی افزایش مییابد. به بیمار آموزش دهید که جهت کاهش درد بعد از تزریق از کمپرس یخ استفاده کند.

فعالیت

• بر اهمیت نیاز به استراحت دادن ناحیه مبتلا، برای شروغ ترمیم در بافتهای ملتهب تأکید کنید. توضیح دهید که برای ترمیم کامل ۴ تا ۶ هفته زمان نیاز است.

هشدار: به بیمار هشدار دهید تا از انجام فعالیت هایی که می توانند موجب جلوگیری

از بهبودی التهاب و عود آسیب شوند، خودداری کند.

اندام های تحتانی: زانو زدن، دویدن، ورزش های اثروبیک، مخصوصاً با فشار زیاد اندام های فوقانی: حرکات تکراری، بالا آوردن دست بالای سر، ضربه زدن با چوب گلف یا راکت تنیس، پرتاب کردن و یا ضربه زدن به توپ به محض فروکش کردن التهاب، انجام ورزش های دامنه ی حرکتی را به منظور حفظ عملکرد اندام به بیمار آموزش دهید. اهمیت انجام فعالیت های کششی بعد از ورزش جهت حفظ عملکرد اندام را توضیح

شیله

روشهای دیگر درمان

، از آنجایی که برخی از روشهای درمانی مکمل مضر بوده و ممکن است با درمان دارویی بیمار تداخل داشته باشنده لذا بیمار را تشویق کتید تا در مورد این روش های درمانی با پزشک و یا پرستار خود صحبت کند. به بیمار آگاهی دهید که برخی از گیاهان دارویی مثل بعضی از چای ها جهت بهبود علایم مؤثر هستند: 2: بید سفید و شیرینی علفی : جهت کاهش تورم

l. Meadow sweet

 

________________

C سنبل الطیب: برای بورسیت با اسپاسم تیم هاو توران : برای بورسیت مزمن ه ماساز: در صورتی که بورسیت به علت عفونت ایجاد شده، باید از ماساژ دادن اجتناب شود. از ماساژ به منظور کاهش ناراحتی در نتیجه ی التهاب و در مفاصل دردناک استفاده می شود.

• طب سوزنی: به منظور کاهش تورم و التهاب و تسکین درد

مراشبنت های روانی - اجتماعی

• بیمار را تشویق کنید تا نگرانی ها و اضطراب راجع به کار خود را بیان کند، مخصوصاً اگر جهت کار نیازمند استفاده کامل از ارنج، دست، شانه، زانو یا پا و یا سایر مفاصل بدن است. در مورد تکنیکهای پیشگیری، درمان یا سایر استراتژی ها جهت رفع نگرانی بیمار صحبت کنید. ه جهت حل مسائل مالی و اضطراب بیمار، او را به سرویس های اجتماعی ارجاع دهید.

مراقبتهای پیگیری ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید