پورت کاشتنی (پورت انفوزیون)

مراقبت از کاتتر ( یورت کاشتنی، پورت پیوندی Catheter Care (Implainted Port)

تعریف: پورت کاشتنی (پورت انفوزیون)، به منظور فراهم کردن یک راه دسترسی به عروق، در بیماران نیازمند به انفوزیون مکرر داروها، محلول ها و فرآوردههای خونی و برای گرفتن نمونه های خون، بدون صدمه زدن به وریدها، کاتتر و پورت زیر پوست قرار داده می شود. پورت از یک کاتتر پلاستیکی نرم و پورت با یک پایه ی فلزی و نوک لاستیکی تشکیل شده است که می توان از طریق آن داروها را تجویز کرد و نمونههای خونی تهیه نمود. در پورت قسمتهای خارجی وجود ندارد. پورت را با عمل جراحی، در سینه و یا شکم قرار می دهند. کاتتر از طریق ورید ساب کلاوین و یا ورید ژوگولر داخلی، به داخل ورید اجوف فوقانی یا دهلیز راست هدایت می شود.

اندیکاستیونها ه برای تجویز

O داروهای ضدسرطان

o تغذیه ی کامل وریدی (TPN)

o کنترل درد (داروهای مخدر)

ه خون و فرآوردههای خونی

ه گرفتن نمونه ی خون به صورت مکرر

فق هراقبت در مارل اطلاعات عمومی

به آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره

 

________________

به ۷۳ متجین اثر کاتتر ابیوریت تا آمدنی اپوزیت بدون امامی)

تلفن پزشک، یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند. برای آموزش به بیمار، از وسایل کمکی بصری استفاده کنید و قبل از ترخیص، زمانی را در نظر بگیرید تا بیمار و مراقبت دهنده پروسیجرهای آموزش داده شده را تمرین کنند.

علایم هشدار دهند ده

• تعلایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید،

• 3: قرمزی، درد و تورم اطراف پوست ترشح از محل برش جراحی و یا محل ورود سرسوزن درجه حرارت بیش از ۱۰۰ درجه فارنهایت

تنگی نفس

آموزشهای ویژه ه هدف از قرار دادن پورت، مدت زمانی که پورت باید در محل باقی بماند و این که

چه مدت یک بار باید تعویض شود را مرور کنید. محافظت از پوست روی پورت را شرح دهید. نها به بیمار آموزش دهید تا لباس ها و یا لباس های زیر (سوتین) که روی ناحیهای پورت قرار میگیرد را نپوشد و در صورتی که کمربند ماشین نیز بر روی محل پورت قرار میگیرد، ان را تنظیم کند تا به این ناحیه اسیب نزند. نه به جز در مواقعی که بیمار در حال انفوزیون مایعات است، می تواند بدون نگرانی

دوش بگیرد. حمام کند و یا شنا کند. در مواقعی که بیمار در حال انفوزیون می باشد، باید محل پورت را خشک نگه دارد و از آن محافظت کند. پروسیجر تعویض کیسه حاوی دارو را مرور کنید. تا روشهای تعویض کیسه حاوی دارو، بر اساس نوع پمپ، متفاوت می باشند.

برای بیمار یک طرح و دستورالعمل کامل تهیه کنید. نه بیمار را در تهیه ی وسایل ضروری پزشکی کمک کنید و در این باره به بیمار

آگاهی های لازم را بدهید. چگونگی تجویز داروها و محلول تغذیه کامل وریدی را توضیح دهید. به بیمار یاداوری کنید قبل از تمام شدن داروها و دیگر وسایل ضروری، نسخه جدیدی بگیرد. پروسیجرهای تجویز داروها و محلول ها را مرور کنید. اثر در صورت نیاز به درمان طولانی مدت، یک سرسوزن خمیده (نیدل هابر) در داخل پورت قرار داده می شود و به یک پمپ انفوزیون سرپایی متصل می شود. هر ۷ روز یک بار و یا تا زمان تکمیل درمان، سرسوزن باید عوض شود. 88 در طول دوره درمان باید پمپ را با یک کمربند و یا کیسه به بدن متصل کرد. * پانسمان بر روی سرسوزن چسبانده می شود و برای اطمینان از این که چسبهها پانسمان را نگه داشته اند و سرسوزن از محل خود خارج نشده، باید محل را مرتب بررسی کرد. بر اساس پروتکل ممکن است نیاز باشد تا پانسمان به صسورت دورهای تعویخر شود.مراقبت "ال کاتنر از کاتتر و بریل- همکاری که "ر مغریق محییالی...) ۷۳۱

• انفوزیون داروها را مرور کنید. C نوع، مقدار و نحوه آماده کردن محلول هایی که انفوزیون میشود را شرح دهید. C چگونگی استفاده از پمپ انفوزیون را به بیمار آموزش دهید. C نحوه صحیح نگهداری داروها را شرح دهید. 9 هرگونه عوارض جانبی داروها که باید گزارش شوند را مرور کنید.

به تجویز محلول تغذیه کامل وریدی (TPN) را مرور کنید. O در صورت نیاز، نحوه آماده سازی، برنامه انفوزیون و استفاده از پمپ انفوزیون را

مرور کنید. نحوه صحیح ذخیرهسازی محلول تغذیه کامل وریدی و نیاز به مشاهده محلول از نظر آلودگی را به بیمار آموزش دهید. در صورتی که برای بیمار درخواست شده است، نحوه اندازه گیری و ثبت مقدار مایعات مصرفی و برونده ادراری، و بررسی ادرار از نظر قند و استون را آموزش دهلیل . علایم و نشانه هایی که باید گزارش شود را مرور کنید: کاهش یا افزایش ناگهانی وزن، گلوکز در ادرار براساس قوانین OSHA پروسیجر صحیح دور ریختن داروهای سیتوتوکسیک را شرح دهید.

مراقبت پیگیری

ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره

تلفن های ضروری را دارد.

از کاتتر (کانتر ورید مرکزی که از علریق محیحلی

شده است

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید