اکسیژن درمانی

اکسیژن درمانی

Oxygen Therapy

تعریفست اکسیژن درمانی یعنی رساندن اکسیژن به بافتهای بدن برای انجام متابولیسم

طبیعی است؛ از اکسیژن درمانی به منظور رفع کمبود اکسیژن و جلوگیری از هیپوکسی

استفاده می شود. اکسیژن ممکن است به صورت مایع توسط دستگاههای تغلیظ کنندهی

اکسیژن، و یا به صورت گاز فشرده در سیلندر ارایه شود.

عوارضس

• آتلاکتازی

به مسمومیت با اکسیژن: زخم گلو (گلودرد)، سرفه، تهوع، اضطراب، کرختی و بی حسی،

انقباض های کوچک و غیرارادی عضلات، درد سینه هنگام دم عمیق

EH عوارفال خطرناک: نارسایی تنفسی به دلیل تضعیف مسیر هوایی در بیماران مبتلا به

C0PD

فقه مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• آموزش های کتبی و شفاهی به بیمار و مراقبت دهنده بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن های پزشک و یا پرستار را فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال تماس بگیرند.

• هدف از اکسیژن درمانی و چگونگی ارایه اکسیژن به بیمار را توضیح دهید.

علایم هشداردهنده = هشدار به بیمار بگویید در صورت تنفس کند، سطحی و نامنظم، سختی در نفس کشیدن یا کوتاهی تنفس که به اکسیژن درمانی جواب نمی دهد، اقدامات اورژانسی الزامی است.

• علایم و شکایاتی را که باید به پزشک و پرستار گزارش شود، مرور کنید.

C بی قراری یا اضطراب O خستگی، خوابآلودگی، دشواری برای بیدار شدن C سردرد مداوم C صحبت کردن به صورت بریده بریده و نامفهوم O گیجی، اشکال در تمرکز کردن c رنگ متمایل به آبی در لبها و ناخن های انگشت دست

آموزشهای ویژه

ه برای تهیه کردن وسایل و تجهیزات لازم با سرویس های اجتماعی و آژانس مراقبت بهداشتی در منزل و یک تأمین کننده وسایل که نزدیک خانه ی بیمار باشد، همکاری کنید. بیمار و مراقبت دهنده را نیز در تصمیم گیری شرکت دهید. برای پیگیری مراقبت ها در منزل، بیمار را به سرویس های مراقبت بهداشتی در منزل ارجاع دهید.

 

________________

۲ کسبز درمانی ۷۶۷

غلظت اکسیژن تجویز شده برای بیمار را بررسی کنید. اهمیت حفظ میزان عناسب جریان اکسیژن را توضیح دهید، چرا که در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی، جریان بالای اکسیژن می تواند باعث تضعیف سیستم تنفسی شود. چگونگی برداشتن و قرار دادن مجدد وسایل اکسیژن درمانی (برای تمیز کردن و خشک کردن صورته تمیز کردن بینی و برای صرف غذا) را به بیمار آموزش دهید. برای بیمارانی که همراه با اکسیژن درمانی نیاز به رطوبت و آئروسل درمانی میباشند،

• .اموزش هایی فراهم گنید به دلیل این که اکسیژن باعث خشک شدگی غشاهای مخاطی می شود، اهمیت هیدراته کردن و مرطوبیاسازی گافی اکسیژن را توضیح دهید. روش استفاده از تجهیزات اکسیژن درمانی و چگونگی پر کردن رطوبت نساز و نبولایزر را به بیمار نشان دهید. چگونگی تجویز داروها از طریق نبولایزر دستی را به بیمار نشان دهید. رقیقسازی ترشحات ریوی را به بیمار آموزش دهید، چرا که ترشحات غلیظ باعث ایجاد تداخل در اکسیژناسیون می شود. چگونگی مراقبت از پوست و غشاهای مخاطی را به بیمار نشان دهید، زیرا استفاده طولانی مدت از وسایل اکسیژن درمانی (مثل ماسک و کانول بینی) می تواند باعث تحریک و گسیختگی پوستی شود، که در نتیجه این تحریک و گسیختگی، یک راه اضافی برای ورود میکروارگانیسمها به وجود میاید، به بیمار اموزش دهید تا برای جلوگیری از تحریک پوست روی گوشها و اطراف لوله را گلوله پنبهای و یا پارچه کتانی نرم قرار دهد، چگونگی استفاده مراقبت و تمیز کردن تجهیزات اکسیژن درمانی را به بیمار نشان ۵ شمساله چگونگی استفاده از منبع اکسیژن، وسایل اکسیژن درمانی و منبع رطوبتساز را به بیمار آموزش دهید. به بیمار آموزش دهید تا برای حفظ سطح کافی آب در نبولایزر و رطوبتساز، هر ۸ ساعت سطح آب داخل این وسایل را چک کند و چگونگی پر کردن آب در این وسایل را نیز آموزش دهید. به بیمار توضیح دهید که درجه حرارت رطوبتساز باید بین ۹۵ تا ۹۷/۸ درجه فارنهایت حفظ شود. مطمئن شوید که رطوبتساز روی یک میز و در فاصله ی حداقل ۲ پایی از دیوارها و وسایل منزل قرار گرفته است و بخار آن مستقیم به داخل اتاق وارد می شود. در رابطه با اکسیژن درمانی در حین مسافرته به بیمار آموزش دهید: قبل از مسافرت برای سفر برنامه ریزی کنید. با شرکت عرضه کننده اکسیژن تماس بگیرید و در مورد وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای اکسیژن درمانی در حین مسافرت و زمانی که باید کپسول اکسیژن دوباره پر شود، سؤال کنید. ذخیره ی اکسیژن شما باید ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از آنچه به آن نیاز دارید، باشد تا در صورت تأخیر پیش بینی نشده این مقدار نیاز شما را پوشش دهد. یک ساعت زنگدار به همراه داشته باشید تا هنگامی که کپسول اکسیژن در حال خالی شدن استه به شما یادآوری کند. قبل از مسافرت، چگونگی کار کردن با تجهیزات اکسیژن درمانی را تمرین کنید.

 

________________

اس د . | : شمس برای عراک

W۶۸

به بیمار اطلاع دهید که اکسیژن مایع در اندازههای کوچک، شبیه فلاسک و با وزن کم در دسترس میباشد، همچنین به بیمار توصیه کنید این قبیل کپسولها برای مسافرت طراحی شده و استفاده مداوم آن هزینه زیادی دربردارد. در رابطه با اکسیژن درمانی در حین مسافرت با اتومبیل، به بیمار اموزش دهید. را چگونگی محکم کردن کپسول اکسیژن، به کمربند ایمنی را نشان دهید. از به بیمار و مراقبت دهنده او اموزش دهید تا برای جلوگیری از تخلیه سریع کپسول اکسیژن، کپسول را همیشه ایستاده قرار دهد. کج شدن مختمسر کپسول اکسیژن، هنگام پر و خالی شدن آن خطرناک نمیباشد. به دلیل این که کپسولهای اکسیژن خیلی بزرگ می باشند و نمی توان آنها را در وضعیت ایستاده قرار داد، به بیمار توصیه کنید تا کپسولهای اضافی را در صندوق عقب ماشین نگه دارد. به بیمار آموزش دهید تا هنگام استفاده از اکسیژن، شیشه ماشین را کمی پایین کند. به بیمار بگویید که به منظور نصب مخزن اکسیژن مایع در اتومبیل، با شرکت عرخسه کننده اکسیژن تماس بگیرد. در صورتی که بیمار قصد مسافرت با وسایل حمل ونقل عمومی را دارد، به او توصیه کنید تا برای بررسی محدودیت های تجهیزات اکسیژن در سیستمهای حمسل و نقل عمومی، با مرکز حمل و نقل شهری تماس بگیرد، به دلیل خطر احتراق، آتش سوزی و انفجار به بیمار تأکید کنید که هنگام استفاده از اکسیژن، سیگار نکشد و به دیگران اجازه ندهد تا نزدیکا او سیگار بکشند. برای جلوگیری از احتراق، آتش سوزی و انفجار به بیمار توضیح دهید، لازم است تا همه وسایل الکتریکی که در اتاق تجویز اکسیژن استفاده می شود، از نظر سائیدگی سیم ها و احتمال تولید جرقه بررسی کند. به بیمار بگویید از قرار دادن فرش، پوشاک و وسایل منزل روی لوله اکسیژن پرهیز کند، چرا که می تواند باعث نشت اکسیژن شود. چگونگی استفاده از کپسول آتش نشانی را به بیمار نشان دهید و به او آموزش دهید تا یک کپسول آتش نشانی کنار وسایل اکسیژن درمانی قرار دهد تا در مواقع اضطراری

بتواند از آن استفاده کند. به بیمار توصیه کنید تا مرکز آتش نشانی محلی را از وجود کپسول اکسیژن در خانه مطلع کند و در صورت ممکن از این مرکز درخواست کند تا خانه اش را از نظر ایمنی بازدید کنند.

داروها

هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یک از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی را که باید به پزشک یا پرستار گزارش شود، توضیح دهید،

فعالیت

در صورت تحمل، بیمار را تشویق به قدم زدن و دیگر فعالیتها نمایید. به دلیل این که اکسیژن درمانی مداوم می تواند باعث محدودیت در تحرک شود، به بیمار توصیه کنید تا از کپسول اکسیژن قابل حمل استفاده کند. در صورت نیاز، به بیمار توصیه کنید حتی در حین «صرف غذا، دوش گرفتن و انجام فعالیت های جنسی نیز از اکسیژن استفاده کند.

 

________________

روشهای دیگر درمانی ه به بیمار آموزش دهید که روش های تن آرامی را به منظور کاهش اضطراب ناشی از

کوتاهی تنفس مورد استفاده قرار دهد. ه به بیمار توضیح دهید که درمان با مواد معطر (اروماتوتراپی) بر حسب نوع گیاهی که

استفاده می شود، در باز نگه داشتن مسیر هوایی مؤثر است.

مراشیدنت از افراد متاسر ه مطمئن شوید بیمار و خانوادهاش درک می کنند که به دلیل اختلالات حرکتی مثل

ترمور، نقایص بینایی و اختلالات حافظه، سالمندان نیازمند کمک بیشتری هستند.

مراقبتهای روانی - اجتماعی ه بیمار را تشویق کنید تا در امر برنامه ریزی مراقبتی خود نقش فعالی داشته باشد. ه بیمار را تشویق کنید تا در مورد اختلالات تصویر ذهنی ناشی از اکسیژن ترایی در

یک مکان عموعی حصحبت کند.

مراقبتهای پیگیری و ارجاعات بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید و مطمئن شوید که بیمار نام و شماره تلفن های ضروری را دارد. ضرورت مطلع نمودن مرکز آتش نشانی محلی، شرکت گاز و اداره ی برق، از وجود کپسول اکسیژن در خانه را به بیمار و مراقبت دهنده ی او تأکید کنید. به بیمار آموزش دهید تا شماره تلفن های ضروری را در تلفن ذخیره کند.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید