ساکشن کردن

 (از راه ببینی، دهانی - حلشی، داحلی نر اس. Suctioning (Nasia, Cyropharyngeal, End otr3Cheal)

تعریف ساکشن کردن یک پروسیجر جهت خارج کردن ترشحات به صورت مکانیکی از راه هوایی بیمار از طریق بینی (ناز وفارنکس)، دهان (اروفارنکس) و یا داخل تراشه اسست.

 

________________

۷۸۸ ساکاشمر کردن لار به بینی، دهانی - حاشقی ناخالی نرانسه)

ساکشن کردن ترشحات با استفاده از یک راه مصنوعی مثل لوله تراکئوستومی نیز انجام می شود.

اند بکاسیون

• بیماری عصبی - عضلانی

• عدم توانایی جهت سرفه و خارج کردن موکوس

عوارضر تروما به دهان، تراشهه یا موکوس برونشیال ارست تنهٔ اریتمی قلبی اسپاسم برونش خشقونت هیپوتانسیون Eii عوارض خطرناک: لرست تنفسی

انتقا مراقبت در منزل

اطلاعات عمومی

• به بیمار و مراقبین وی آموزشی به صورت کتبی و شفاهی بدهید و برای آنها نام و شماره تلفن پزشک و یا پرستار فراهم کنید تا در صورت بروز هرگونه سؤال، تماس بگیرند. هدف از ساکشن، روش مورد استفاده از راه دهان، بینی، تراکئوستومی) و تعداد دفعات آن را توضیح دهید. تمام تجهیزات مورد استفاده را مرور کرده و به خانواده و مراقبین بیمار کمک کنید تا تجهیزات لازم را تهیه کنند: از دستگاه ساکشن، کاتتر (یک بارمصرف و یا کاتتر لاستیکی قرمز رنگ)، محلول

سالین و دستکش یک بارمصرف.

به بیمار توضیح دهید که در صورت امکان خود او نیز باید قادر باشد تا عمل ساکشن را انتام دهد. نحوه ساکشن کردن را به بیمار و مراقبین او آموزش دهید و فرصتی را فراهم کنید تا پروسیجر را تمرین کنند. توضیح دهید که ساکشن کردن در صورت نیاز تکرار می شود، اما دورههای استراحت را بین دفعات ساکشن در نظر بگیرید. بیمار را تشویق کنید تا ۳۰-۲۰ ثانیه قبل از ساکشن چند نفس ارام و عمیق بکشد. علایم بالینی که نشان دهنده ی ضرورت ساکشن کردن است را با بیمار مرور کنید: سرفه های عصدادار، وجود ترشحات و صدای ویزینگ خشن که توسط بیمار یا مراقب او قابل شنیدن باشد.

علایم هشداردهنده

با هشدار: به بیمار و مراقبین او بگویید که در صورت بروز تنفس گند و سطحی و نامنظم و یا سختی در تنفس، انجام اقدامات اورژانسی ضروری است.

 

________________

مس کشسان کرین لر به بینی، دهانی - خلفیه داخل تلوتسه) ۷۸۹

علایم و نشانه هایی که بیمار باید به پزشک و یا پرستار گزارش کند را مرور کنید: * بی قراری یا اضطراب دره گیجی و مشکل تمرکز

رنگ ابی لبها و ناخنها

لهستا

تغییر در رنگ، غلظت، مقدار و یا بوی موکوس و ترشحات

آموزشهای ویژه با سرویسهای اجتماعی و مراکز ارایه مراقبتها در منزل جهت تهیه تجهیزات و یا یافتن حمایت کننده در نزدیکی منزل بیمار همکاری کنید. به بیمار کمک کنید تا جهت مراقبت های پیگیری به مراکز درمانی مراقبتی در منزل دسترسی پیدا کند. چگونگی استفاده، مراقبت و تمیز کردن تجهیزات را به بیمار اموزش دهید. روش های کنترل عفونت را با بیمار مرور کنید: با شستن مناسب دستها قبل و بعد از پروسیجر استفاده از دستکش جهت انجام پروسیجر استفاده از تکنیک تمیز یا استریل در صورت ضرورت تمیز کردن و ضد عفونی گردن تجهیزات ساکشن دفع مناسب ترشحات و وسایل مورد استفاده شامل کاتترها، دستکش و،

داروها

• هدف، مقدار، زمان و روش مصرف هر یکا از داروهای تجویز شده و عوارض جانبی که باید به پزشک و یا پرستار گزارش شود را مرور کنید، در مورد استفاده از میزان کم نرمال سالین جهت ترشحات غلیظ و زیاد برای سهولت خروج آنها صحبت کنید.

روشهای درمانی دیگر

• به بیمار در مورد استفاده از تکنیکهای تن آرامی آموزش دهید. این تکنیکه ها به کاهش اضطراب بیمار کمک خواهند کرد.

مراقبت از افراد میسان به مطمئن شوید که بیمار و مراقبین وی، اهمیت ارزیابی توانایی بیمار جهت ساکشن

کردن خودش را درک میکنند و میدانند که در صورت وجود اختلالات عملکردی مثل لرزش، اختلالات بینایی و اختلالات حافظه، بیمار نیازمند کمک است.

مراقبت های روانی - اجتماعی به بیمار را تشویق کنید که نقش فعال در امر برنامهریزی مراقبتی خود داشته باشد،

• بیمار را تشویق کلید که در مورد ترس ها و نگرانیهای خود در مورد انجام پروسیجر

مراقبت های پیگیری ه بر اهمیت ویزیتهای منظم و پیگیر تأکید کنید. مطمئن شوید که بیمار نام و شماره۷۹۰ مواهبیات هامی ترکیبوستوفی

تلفن های ضروری را دارد.

• به بیمار اموزش دهید که شماره تلفن های ضروری را در دسترس داشته باشد.

پرسش و پاسخ

همه چیز در مورد پگ

از قسمت پرسش و پاسخ زیر یا از طریق پیام رسان های موجود با شماره 09120059441 میتوانید سوالات خودرا مطرح کنین

سیمرغ طب حس خوب سلامتی برای همه                                    

نظرات کاربران
ارسال نظر
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید